اطلاعیه

بررسی میزان رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی

کد محصول: OL75

تعداد صفحات: ۱۱۴ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول (بیان مسئله)
۱-۱ بیان مسئله…..۱۵
۱-۲ ضرورت و اهمیت تحقیق….۱۷
۱-۳ اهداف تحقیق۱۷
۱-۳-۱ هدف اصلی.۱۷
۱-۳-۲ اهداف فرعی…..۱۷
۱-۴ سوالات تحقیق….۱۷
۱-۴-۱ سوال اصلی.۱۷
۱-۴-۲ سوالات اصلی…۱۷
۱-۵ فرضیه تحقیق۱۸
۱-۵-۱ فرضیه اصلی…..۱۸
۱-۵-۲ فرضیه های فرعی.۱۸

فصل دوم ( پیشینه تحقیق )
۲-۱ تحقیقات داخلی..۲۰
۲-۲ تحقیقات خارجی۲۴
جمع بندی…۲۶

فصل سوم ( پیشینه نظری )
مقدمه…..۲۸
۳-۱ رضایت شغلی۲۹
۳-۱-۱ دلایل رضایت از کار…۳۰
۳-۱-۲ عوامل سازنده رضایت شغلی…..۳۲
۳-۱-۳ عوامل موثر در رضایت شغلی….۳۴
۳-۱-۳-۱ سن…۳۴
۳-۱-۳-۲ جنسیت.۳۴
۳-۱-۳-۳ تحصیلات….۳۴
۳-۱-۳-۴ پاداش….۳۴
۳-۱-۳-۵ حقوق و دستمزد…۳۵
۳-۲ سرمایه اجتماعی.۳۶
۳-۲-۱ انواع سرمایه اجتماعی۳۸
۳-۲-۱-۱ اعتماد اجتماعی…..۳۸
۳-۲-۱-۲ مشارکت اجتماعی.۳۹
جمع بندی…۴۱

فصل چهارم ( روش تحقیق )
۴-۱ روش تحقیق..۴۳
۴-۲ جامعه آماری..۴۳
۴-۳ حجم نمونه…..۴۳
۴-۴ روش نمونه گیری…..۴۳
۴-۵ متغیرها ( مستقل و وابسته )…۴۳
۴-۶ ابزار تحقیق ( روش جمع آوری داده ها )…..۴۴
۴-۷ اعتبار…۴۴
۴-۸ تعریف نظری..۴۴
۴-۸-۱ رضایت شغلی…۴۴
۴-۸-۲ اعتماد اجتماعی…..۴۵
۴-۸-۳ مشارکت اجتماعی۴۵
۴-۹ تعریف عملیاتی….۴۶
۴-۹-۱ رضایت شغلی…۴۶
۴-۹-۲ مشارکت اجتماعی۴۷
۴-۹-۳ اعتماد اجتماعی…..۴۸

فصل پنجم ( تحلیل داده ها )
۵-۱ آمار توصیفی..۵۰
۵-۲ توصیف متغیرهای زمینه ای….۵۰

فصل ششم ( نتیجه گیری)
۶-۱ نتیجه گیری و خلاصه تحلیل داده ها…۱۰۴
۶-۲ پیشنهادات موضوعی…۱۰۶
۶-۳ محدودیت های تحقیق…..۱۰۷

منابع و مآخذ
منابع فارسی..۱۰۹
منابع اینترنتی…..۱۱۰
پیوست ها…۱۱۱
پرسشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.