اطلاعیه

کتب مدیریت

پیشینه و نظریه های پژوهشی در زمینه شش (۶) سیگما

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول BR198 تعداد صفحات: ۱۳۵ صفحه فایل WORD قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول : شش سیگما تاریخچه تعریف شش سیگما تعریف عملی و کلاسیک مفهوم شش سیگما ویژگی‌های شش سیگما ۶ نکته درباره شش سیگما موفقیت شش سیگما قابلیتهای بهبود مقایسه شش سیگما و سه سیگما …

مشاهده جزییات

توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی براساس نظریه هرزبرگ

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول OL793 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: طرح تحقیق مقدمه ۲ بیان مساله ۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۵ اهداف تحقیق ۶ فرضیه های تحقیق ۷ پیش فرض های تحقیق ۷ محدودیت های تحقیق ۸ تعریف وازه ها ۸ فصل دوم : …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول OL782 تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست فصل اول۱ مقدمه۲ بیان مسئله۴ موضوع تحقیق۵ فرضیات تحقیق۵ هدف تحقیق۶ ویژه کردن موضوع۷ اهمیت وضرورت تحقیق۷ تعاریف مفاهیم نظری وعملیاتی متغیرها۸ فصل دوم۱۰ مبانی نظری تحقیق۱۱ ادبیات تحقیق۱۲ نظریه های متفکران درمورد رضایت شغلی۱۳ فصل سوم۱۷ روش …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول OL781 ۴۲ صفحه فایل WORD تعداد صفحات: ۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب ۱-     مقدمه و کلیه واژه ۲-     ارائه مدل تحقیق ۳-     پیشگفتار ۴-     چکیده تحقیق ۵-     رئوس مطالب ۶-     نتیجه ۷-     منابع – مآخذ و پیوست‌ه ۴-۱) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق قلمرو زمانی تحقیق سال ۱۳۸۷ بوده و …

مشاهده جزییات

شناخت ارتباط میان افسردگی شغلی کارکنان بانک ملی با کارکرد های خانوادگی آنها

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL514 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه: ۱ بیان مساله: ۴ اهمیت مساله: ۶ هدف کلی: ۷ اهداف جزئی: ۷ فرضیات: ۸ تعاریف نظری و عملی: ۸ فرسودگی شغلی: ۱۱ فرسودگی شغلی: ۱۲ تاریخچه مفهوم فرسودگی شغلی: ۱۲ مرحله اولیه یا پیشگام: ۱۳ مرحله …

مشاهده جزییات

بررسی و تعیین برونگرایی- درونگرایی کارکنان و میزان فرسودگی شغلی آنها در نهایت بررسی رابطه تعیین تیپ شخصیتی کارشناسان و میزان فرسودگی شغلی

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL447 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان چکیده در سالهای اخیر روان شناسان نسبتا به مطالعه و تحقیق در باب پدیده ای به نام فرسودگی شغلی علاقه مند شده و پژوهشهای متعددی را دراین زمینه انجام داده اند فرسودگی کاری در حقیقت آن نوع از فرسودگی روانی …

مشاهده جزییات

بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL409 تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول کلیات و مقدمه ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۵ فرضیه ها و سئوالات تحقیق ۱-۶ متغیرهای تحقیق ۱-۷ تعریف مفهومی و عملیاتی فصل دوم پیشینه تحقیق و پایه …

مشاهده جزییات

ارزیابی عوامل استرس زای شغلی مدیران آموزشی دبیرستانهای شهر تهران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: OL369 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان چکیده تحقیق امروزه، استرس یا فشار روانی، یکی از مسائل همه گیری است که انسانها به آن مبتلا می‌باشند. دامنه نفوذ استرس از زندگی فردی به زندگی سازمانی سریع است. عوامل فشار روانی (استرس زاها)، هرآنچه که باشند، در موقعیت …

مشاهده جزییات

مبانی نظری استرس شغلی به همراه پرسشنامه

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول: OL300 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایلword قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب ننشانه های استرس شغلی چیست؟ نشانه های روانی، نشانه های جسمانی و نشانه های رفتاری. نشانه های روانی نشانه های جسمانی نشانه های رفتاری فرسودگی یابی رمقی و رابطه ی آن با استرس شغلی فرسودگی سه وجه دارد: …

مشاهده جزییات

بررسی سلامت عمومی و رضایت مندی شغلی (در شرکت های خدمات مسافری تهران

دانلود مقالات فارسی رشته مدیریت

کد محصول: OL195 تعداد  صفحات: ۹۵ صفحه فایل word قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان  فهرست مطالب فصل اول ۱ مقدمه ۲ بیان مسئله ۳ اهمیت و ضرورت مسئله ۴ اهداف تحقیق ۶ فرضیه تحقیق ۶ سوال تحقیق ۷ متغیرهای تحقیق ۷ تعریف عملیات اصلاحات و واژه ها ۷ فصل دوم ۹ تاریخچه کلی بهداشت عمومی ۱۰ چهره …

مشاهده جزییات