اطلاعیه

بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در معلمان در مقاطع مختلف

کد محصول: OL163

تعداد صفحات:  ۴۲ صفحه فایل word

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲- اهمیت تحقیق ۳
۱-۳-بیان مساله ۳
۱-۴-تعاریف ۴
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱تعاریف استرس ۹
۲-۲ تحقیقات پیشین ۱۰
۲-۳ فرسودگی شغلی ۱۲
۲-۴ سوالات تحقیق ۱۳
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ مقدمه ۱۵
۳-۲ روش پژوهش ۱۵
۳-۳ جامعه آماری ۱۵
۳-۴ حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۵
۳-۵ ابزار پژوهش ۱۶
۳-۶ شیوه جمع آوری اطلاعات ۱۷
۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۸
فصل چهارم: یافته ها
۴-۱ مقدمه ۲۰
۴-۲ یافته های توصیفی ۲۰
۴-۳ یافته های استنباطی ۲۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ بحث و نتیجه گیری ۲۵
۵-۲ محدودیت ها
۵-۳ پیشنهادات
منابع و مأخذ
فارسی
انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.