خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حسابداری و اقتصاد / بررسی ساختار محاسباتی فعلی تعرفه های برق و مقایسه آن با بهای تمام شده در صنعت برق

بررسی ساختار محاسباتی فعلی تعرفه های برق و مقایسه آن با بهای تمام شده در صنعت برق

کد محصول:mo110

تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل word

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول – کلیات تحقیق
– مقدمه
– بیان مسأله پژوهش
– علت انتخاب موضوع
– اهداف تحقیق
– فرضیه‎های تحقیق
– قلمرو تحقیق
– ساختار کلی تحقیق
– روش آزمون تحقیق
– محدودیت‎های تحقیق
– خلاصه سایر فصول

فصل دوم –  مبانی نظری تحقیق
بخش اول – تاریخچه صنعت برق در ایران
بخش دوم – مبانی قیمت گذاری تعرفه و مشکلات مربوط به آنها در صنعت برق
– اصول و سیاستهای کلی قیمت در اقتصاد برق
– مشکلات مربوط به تعرفه‎ها در صنعت برق
بخش سوم : مبانی بهای تمام شده و مشکلات مربوط به آنها در صنعت برق
– مبانی بهای تمام شده در صنعت برق
– مشکلات سیستم در ارتباط با تفکیک هزینه‎ها
بخش چهارم :  ارتباط تعرفه‎های برق با مبانی قیمت گذاری
بخش پنجم :  بررسی ساختار‎های مختلف تعرفه‎های نرخ
– ساختار هزینه متوسط
– ساختار هزینه نهایی
– تحلیل نظری و تشریح محاسبات ساختار هزینه متوسط
– تحلیل نظری ساختار هزینه نهایی
– تشریح ساختار هزینه نهایی کوتاه مدت و محاسبات آن
– تشریح ساختار هزینه نهایی بلند مدت و محاسبات آن

فصل سوم – روشهای انجام تحقیق
– فرضیه‎های تحقیق
– روش جمع آوری اطلاعات
– روش آزمون تحقیق

 فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده ها
– مقدمه
– تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ۱ در سال ۷۹
–  تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ۱ در سال ۷۸
–  تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ۱ در سال ۷۷
–  تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ۱ با توجه به میانگین سه سال
– تجزیه و تحلیل کیفی نتایج تحقیق در فرضیه ۱
– تجزیه و تحلیل کلی در ارتباط با آزمون فرضیه ۱
–  تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ۲
– نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ۳  در نیروگاههای بخاری (فرضیه اخص اول)
– نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ۳  در نیروگاههای گازی (فرضیه اخص دوم)
– نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ۳  در نیروگاههای آبی (فرضیه اخص سوم)
– نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ۳  در نیروگاههای دیزلی (فرضیه اخص چهارم)
– نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه ۳  در نیروگاههای سیکل ترکیبی (فرضیه اخص پنجم)

فصل پنجم –نتایج تحقیق و پیشنهادات
– نتیجه گیری
– پیشنهادات :
الف – پیشنهاد در مورد قیمت گذاری برق
ب  – پیشنهاد در مورد عوامل بهای تمام شده و کنترل هزینه ها
منابع و ماخذ
الف – فهرست کتابها
ب   – فهرست نشریات ،مجلات و دستورالعملها

مقدمه:
موضوع طراحی و تنظیم تعرفه‎های نرخ برق در مقایسه با سایر فعالیتهای تولیدی و خدمات اجتماعی یکی از پیچیده ترین مباحث اقتصادی در هر کشوری می باشد از آنجا که عوامل و متغیرهای گوناگونی در مسائل فنی و اقتصادی تولید و عرضه و مصرف برق وجود دارد تئوری‎ها و نظریات مختلفی نیز در این زمینه و مخصوصاً در بخش هزینه نهایی ارائه شده است. این نظریات با تغییرات متناسب با خصوصیات تولید و مصرف برق در هر کشوری پایه طراحی نرخ‎های برق قرار می گیرد.
همانگونه که همه علاقه‎مندان و پژوهشگران در زمینه اقتصاد برق آگاه هستند به دو دلیل مهم فرآیند قیمت گذاری و تنظیم تعرفه در صنعت برق دارای پیچیدگی‎های فنی و اقتصادی فراوانی می باشد که یکی موضوع انحصار طبیعی و دیگری عدم توانایی در ذخیره تولیدات می باشد. برهمین اساس در این مطالعه سعی شده است در وهله اول مبانی و اصول کلی که بایستی باتوجه به دوعامل فوق الذکر در طراحی و تنظیم تعرفه‎های نرخ ، مورد نظر باشد تشریح گردد و سپس با تجزیه و تحلیل سایر عوامل دیگر که دارای آثار مختلفی بر هزینه‎های تولید و عرضه می باشند. به محاسبه قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق تحویلی به مشترکین و مقایسه آن با متوسط نرخ فروش آن می پردازیم.بنابراین برای نیل به اهداف مورد نظر این مطالعه آن را به چند بخش کلی تقسیم می کنیم : در بخش آغازین با بیان مسئله پژوهش و اهداف کلی تحقیق فرضیه‎های تحقیق و روش آزمون آن را از نظر می گذرانیم. در بخش بعد پس از بررسی مبانی قیمت گذاری تعرفه و بهای تمام شده و مشکلات مربوط به آنها در صنعت برق با شناخت سیستم فعلی و مشکلات اجرایی آن به بررسی هر یک از ساختار‎های هزینه‎ نهایی بلند مدت و کوتاه مدت پرداخته و تحلیل کاملی از نارسایی‎های این ساختار‎ها به عمل آمده است. لازم بذکر است که مطالب مندرج در این بخش با توجه به اهداف تعیین شده در شرح بیان مسأله پژوهش تنظیم گردیده است و مطالب در هر قسمت تا آنجا وارد جزئیات شده که هدف مورد نظر را تأمین نماید. در بخش سوم به بیان مبسوط روش انجام تحقیق می پردازیم. و در بخش چهارم نتایج تجزیه و تحلیل تحقیق را از نظر می گذرانیم. فصل پنجم را خلاصه تحقیق و پیشنهاد در مورد قیمت گذاری برق و عوامل بهای تمام شده و کنترل هزینه‎ها تشکیل می دهد.

اهداف تحقیق :
اهداف تحقیق بررسی موضوعات زیر است :
۱-آیا تعرفه‎های برق بر مبنای منطقی تهیه و تنظیم می شوند ؟
۲-آیـا سیستـم حسابداری موجود ، بهای تمام شده یک کیلو وات ساعت برق را به نحو مطلوب برآورد می کند ؟
۳-آیا رابطه معقولی بین تعرفه‎های برق و بهای تمام شده آن در شرکت‎های برق منطقه‎ای وجود دارد ؟
به عبارتی دیگر اهداف تحقیق عبارتست از : بررسی ارتباط سیستم تعرفه‎های بهای برق با بهای تمام شده یک کیلو وات ساعت برق تولیدی در شرکت‎های تابعه وزارت نیرو و بررسی تفاوت سیستم تعرفه و بهای تمام شده یک کیلو وات ساعت برق تولیدی در شرکت‎های تابعه وزارت نیرو