اطلاعیه

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش میزان رضایت شغلی کارکنان بانک

کد محصول OL781

۴۲ صفحه فایل WORD

تعداد صفحات: ۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

۱-     مقدمه و کلیه واژه

۲-     ارائه مدل تحقیق

۳-     پیشگفتار

۴-     چکیده تحقیق

۵-     رئوس مطالب

۶-     نتیجه

۷-     منابع – مآخذ و پیوست‌ه

۴-۱) قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق سال ۱۳۸۷ بوده و قلمرو مکانی تحقیق بانک صادرات ایران حوزه ۶ منطقه غرب تهران می‌باشد.

۵-۱) روشها و ابزار گردآوری اطلاعات

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از دوروش ذیل استفاده گردیده است:

الف) روش کتابخانه‌ای : توضیح مفاهیم اصلی کلید واژه‌ها از کتابهای معتبر موجود رفتار سازمانی اخذ گردیده است.

ب ) پرسشنامه : یکی از متداولترین روشهای جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در مورد تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان بانک صادرات و سایر فاکتورهای مورد پرسش و موثر در بیان مسئله از پرسشنامه استفاده شده است.

۶-۱) روش نمونه گیری

جامعه آماری در این تحقیق حوزه ۶ منطقه غرب بانک صادرات ایران در شهر تهران بوده و روش نمونه گیری تصادفی ساده است.

۷-۱) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این تحقیق از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. ..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.