اطلاعیه

مهندسی عمران

مقاله انگلیسی با ترجمه ترکیب روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) با مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM): یک بررسی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: مروری (Review articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  33  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده52000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه رویکرد تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب روش ساخت روسازه پل

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:   35000 تومان

مشاهده جزییات