اطلاعیه

مهندسی عمران

مقاله ترجمه شده مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

 • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Review articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی شرکت ساخت‌وساز اسپانیایی

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

 • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28 صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  19500  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک شرکت‌های ساختمانی در بحث تحویل پروژ‌ه زیربنایی

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

 • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 13   صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  19500  تومان

مشاهده جزییات