اطلاعیه

مقاله انگلیسی مدل پذیرش فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) در شرکت‌های ساخت و ساز: بکارگیری مدل پذیرش فناوری (TAM) در ترکیب با چارچوب فناوری-سازمان-محیط (TOE)

این مقاله علمی پژوهشی  (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه MDPI مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1333

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): MDPI

نام مجله:buildings

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research paper)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ : مدل پذیرش فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) در شرکت‌های ساخت و ساز: بکارگیری مدل پذیرش فناوری (TAM) در ترکیب با چارچوب فناوری-سازمان-محیط (TOE)

عنوان کامل انگلیسی:

Acceptance Model of Artificial Intelligence (AI)-Based Technologies in Construction Firms: Applying the Technology Acceptance Model (TAM) in Combination with the Technology–Organisation–Environment (TOE) Framework

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1333)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

در عصر انقلاب صنعتی چهارم، هوش مصنوعی (AI) یک فناوری اصلی است و اپلیکیشن های مبتنی بر هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلف در حال گسترش هستند. این تحقیق عوامل تأثیرگذار بر نیات کاربر نهایی و پذیرش فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی در شرکت‌های ساخت و ساز را با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) و چارچوب فناوری – سازمان – محیط (TOE) مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل نیات کاربران نهایی برای پذیرش فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی با استفاده از مدل معادلات ساختاری تأیید شد. با توجه به نتایج تحقیق، عوامل فنی به همراه متغیرهای خارجی و شخصیت یک فرد بر سودمندی درک شده و سهولت استفاده کاربران نهایی از فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی تأثیر مثبت (+) داشتند. در مقابل، به نظر می رسد عوامل محیطی مانند پیشنهادات دیگران ، پذیرش فناوری کاربران را مختل می کند. به منظور استفاده مؤثر از فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی، عوامل سازمانی مانند حمایت، فرهنگ و مشارکت شرکت در مجموع به عنوان عوامل مهم برای اجرای فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی شدند.

واژه‌های کلیدی: مدل پذیرش فناوری. چارچوب فناوری-سازمان-محیط ؛ هوش مصنوعی؛ صنعت ساخت و ساز؛ عوامل موثر

Abstract

In the era of the Fourth Industrial Revolution, artificial intelligence (AI) is a core technology, and AI-based applications are expanding in various fields. This research explored the influencing factors on end-user’s intentions and acceptance of AI-based technology in construction companies using the technology acceptance model (TAM) and technology–organisation–environment (TOE) framework. The analysis of end-users’ intentions for accepting AI-based technology was verified by applying the structure equation model. According to the research results, the technological factors along with external variables and an individual’s personality had a positive influence (+) on the perceived usefulness and the perceived ease of use of end-users of AI-based technology. Conversely, environmental factors such as suggestions from others appeared to be disruptive to users’ technology acceptance. In order to effectively utilise AI-based technology, organisational factors such as the support, culture, and participation of the company as a whole were indicated as important factors for AI-based technology implementation.

Keywords: technology acceptance model; technology–organisation–environment framework; artificial intelligence; construction industry; influencing factors

۱.Introduction

Historically, human beings have defined innovative eras during which human life and/or society have been drastically altered as revolutions. The agricultural revolution shifted the typical human existence from nomadic to settled; much later but in a surprisingly similar way, the development and utilisation of the steam engine transformed manufacturing and production in what we now call the Industrial Revolution [1]. Since the first Industrial Revolution, other periods of intense change and innovation have been termed the second and third ‘waves’ or industrial revolutions. Currently, the Fourth Industrial Revolution may be at hand [2–۴]. The Fourth Industrial Revolution is moving human existence in another direction. In January 2016, the 46thWorld Economic Forum was held in Davos, Switzerland, and it was announced that the era of the Fourth Industrial Revolution led by artificial intelligence (AI) was imminent; in addition, ‘The Future of Jobs’ report suggested that this revolution would disrupt the employment landscape [5]. In the ‘Go’ game championship held in March 2016 in South Korea, Se Dol Lee, a human competitor, and AlphaGo, an AI competitor, faced off in a five-match showdown during which Se Dol Lee won a single match, and they introduced the world to the potential of AI and machine learning [6]…

۵.Conclusions

 This research analysed influential factors on end-user’s PU and PEOU of AI-based technology in construction companies, which impact the speed and efficiency of their implementation. Using the technology acceptance model and the TOE framework, the analysis of end-user intention was verified by applying the structure equation model. According to research results, the technological traits assumed with the external variable and personality appeared to have a positive influence (+) on PU and PEOU. Conversely, external environmental factors such as suggestions from others appeared to be a disruptive factor in an end-user’s technology acceptance. To effectively implement and utilise AIbased technology, organisational factors such as the support and the participation of the company as a whole appeared to be important factors…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات مدیریت

مقاله در مورد فناوری اطلاعات

مقاله در مورد هوش مصنوعی

دانلود رایگان مقاله ISI