پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

لیست منابع پژوهشی ، نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته مدیریت (تمامی گرایش ها)

ارائه منابع تحقیقاتی و نمونه پایان نامه ها و پروژه های رشته مدیریت در گرایش های مدیریت دولتی صنعتی اجرایی(MBA) بازرگانی استراتژیک بازاریابی منابع انسانی مدیریت آموزشی مالی تحول تحقیق در عملیات مدیریت کارآفرینی در مقاطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی

 برای مشاهده چکیده و فهرست مطالب پروژه بر روی "عنوان پروژه مورد نظر" کلیک نمائید

 

SA13- پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

SA14- بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان جهادکشاورزی شهرستان ......

SA15-بررسی ميزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیک بانک صادرات

SA18- بررسی رابطه بین عزت نفس و بالندگی سازمانی در آموزش و پرورش شهرستان قروه

SA19-بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام

mo333-بررسي معيارهاي شايستگي مديريت و ويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام (مطالعه موردی : مدیران شعب بانکها همراه با تحلیل های آماری )

SA20- بررسي رابطه بين مهارت مذاكره مديران بازرگاني با فروش شركت

SA21- دانلود رایگان بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

SA62-بررسي رضايت مندي كارشناسان شركت توانير از مسير پيشرفت شغلي و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن

SA17- بررسی رابطه بین توانمندی های(فنی- انسانی- ادراکی) و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش

SA22- بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و ویژگی های شخصیتی کارکنان اداره تأمین اجتماعی

SA23- بررسی تأثیردوره های آموزش ضمن خدمت بر کارایی شغلی مدیران دبیرستانهای شهرستان

SA24- پایان نامه بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي بيمه

SA26- پایان نامه بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان

SA27- پایان نامه بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی

SA28- پایان نامه بررسی رابطه بین تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان

SA29- پایان نامه بررسی تأثیر استفاده از سیستم جامع اطلاعات مدیریت در اثربخشی تصمیمات مدیران سازمان تأمین اجتماعی

SA30- پایان نامه بررسی نقش و تأثیر خلاقیت در افزایش بهره وری کارکنان اداره تعاون شهرستان...

SA32- پایان نامه بررسی رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی .......

SA56- پایان نامه نقش بازاریابی در ایجاد تقاضای بهینه برای خدمات بانکی و روشهای کاربردی آن

SA57- بررسی ميزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بیمه ای در سازمان تامین اجتماعی

SA58- پایان نامه بررسي رفتار اخلاقی کارکنان در اداره کل منابع طبیعی و آب خیز داری استان ..

SA60- پایان نامه بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در بانک .......

SA59- بررسی تاثیر انواع فنون آموزش بر بهبود بهره وری منابع انسانی

SA25-بررسی ارتباط میزان بهره وری تولید و میزان رضایت مندی مشتریان در نمایندگی سایپا

SA61-اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو ۹۰۰۰ بر عملکرد شرکت توزیع نیروی برق جنوب غرب تهران

SA16- تأثیر بانکداری الکترونیک براعتماد و رضایت مشتریان بانک صادرات

SA63- بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و میزان خلاقیت مدیران مدارس ابتدایی شهرستان

SA64- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اعتیاد به کار از دیدگاه دبیران زن در مدارس ابتدایی شهرستان

SA65- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ویژگی های سازمان یادگیرنده در مدارس شهرستان .

SA66- بررسی رابطه بین جو سازمانی مدارس متوسطه شهرستان ... با میزان رضایت شغلی معلمان در سال 93-92

SA67- بررسی رابطه بین سبک های مدیریت با سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهرستان

SA68- بررسی مدیریت دانش و مدیریت زمان و کارکردهای اجتماعی و فرهنگی آن در سازمان آموزش و پرورش

SA132- بررسی رابطه ارتقا سلامت نظام اداری با گسترش ارزشهای اخلاقی و وجدان کاری کارکنان

SA133- شیوه های ارتقا فرهنگ مشتری مداری

SA102- بررسی نقش فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش

SA103- بررسی رابطه بین استرس شغلی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره برق (همراه با فایل SPSS)

SA104- بررسي رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان (همراه با فایل SPSS)

SA105- رابطه ی بکارگیری استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری با رضایت مشتریان بانک

SA106- پایان نامه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در دانشگاه پیام نور

SA138- نمونه پایان نامه مدیریت: بررسی رابطه فناوری اطلاعات با مدیریت تحول سازمانی

SA137- نمونه پایان نامه مدیریت :تعیین میزان رابطه استفاده از فناوریهای نوین و عملکرد نیروی انسانی

SA136- پایان نامه مدیریت : تاثیر گردش شغلی بر توانمندی کارکنان

SA135- پایان نامه مدیریت:عوامل موثر در پیاده سازی مهندسی مجدد

SA134- پایان نامه مدیریت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره وری کارکنان

SA69- بررسي رابطه بين نگرش اقتضايي مديران با عملكرد دبيران مدارس راهنمايي

SA70- بررسي تاثير سبک هاي مديريت در افزايش بهره وري در سازمان هاي خصوصي

SA71- بررسی تأثیر به کارگیری مفاهیم اعتماد و پاسخگویی بر اثر بخشی روابط بنگاه-مشتری در عرصة تجارت الکترونیک و ارائه استراتژی های راهبردی

SA72- بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در اداره جهادکشاورزی

SA73- بررسي رابطه بين اثر بخشي ارتباطات سازماني و منابع قدرت مديران-اداره آموزش و پرورش

SA74- بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری در افزایش بهره وری کارکنان سازمان های غیردولتی شهرستان

SA75- بررسی تنش و تأثیر خلاقیت درکارآفرینی کارکنان کارخانه

SA76- بررسی رابطه بین نقش تبلیغات و افزایش فروش فروشگاه

SA77- بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و مدیریت دانش کارکنان اداره مخابرات

SA78- بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان تعهد سازمانی کارکنان اداره مخابرات

SA79- بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات نظامهای اطلاعاتی و کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی

SA101- تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر میزان مصرف آب

SA127- بررسی رابطه بین سبک رهبری و بهداشت روانی کارکنان واحدهای دانشگاهی

SA128- بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مدیران و کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده در سازمان

SA94- بررسی تأثیر عملیات توانمندسازی نیروی انسانی بر بهبود عملکرد کارکنان شهرداری

SA95- بررسی تاثیرات اقتصادي بنزين یارانه ای ومیزان مصرف آن در ایران طی سالهای (1345- 1385)

SA96- بررسی رابطه بین موفقیت کارآفرینی و نوآوری استراتژیک در کارخانه ذوب آهن

SA97- عنوان:بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سری زمانی 1360 تا 1382

SA98- بررسی سبک های مدیریت در افزایش بهره وری سازمان آموزش و پرورش شهرستان

SA99- تعیین تفاوتها و تشابه ها در ارائه خدمات نوین بانکی پست بانک با سایر بانکها (از دیدگاه مسئولین پست بانک )

SA100- بررسی و سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رابطه آن با رضایتمندی مشتریان بانک ها

SA115- بررسی رابطه بین اخلاق کار و تعهد سازمانی در کارکنان .....

SA121- تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک

SA80- بررسی رابطه بین ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در اداره آموزش و پرورش

SA81- بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی

SA82- بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی منابع انسانی در ذوب آهن

SA83- بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در اداره

SA84-تأثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم گیری مدیران مراکز آموزشی مدیریت دولتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان

SA85- -بررسی تأثیر سبک های رهبری (تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر) بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان

SA86- بررسي تأثير برنامه ريزي استراتژيك بر عملكرد كاركنان بيمارستان

SA87- بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ..

SA88-بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک بر استانداردهای خدمات بهداشتی و درمانی بیمارستان

SA89- بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان اداره آموزش و پرورش

SA90- ارتباط سیستم نگهداری و تعمیرات با بهروری صنایع تولیدی(ماشین آلات کارخانه ها)

SA91- ارزیابی میزان تأثیر تکنیک های مختلف مدیریت کیفیت بر مدیریت بحران شرکت نفت

SA92- بررسی استاندارد سازی محصولات و چالش های حقوق مالکیت

SA93- تعیین رابطه بین برنامه ریزی استراتژیک در تولید صنایع و عملکرد کارکنان در کارخانه پتروشیمی اقلید

SA124- بررسی تاثیر حمایت سازمانی بر درگیری شغلی پرستاران

SA125- بررسی تاثیر خدمات الکترونیکی در نظام اداری بر هزینه های مالی دولت

SA126- بررسی تاثیر خدمات دولت الکترونیک بر عملکرد مالی سازمانها

SA122- بررسی تاثیر ابعاد ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

SA123- بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان

SA129- بررسی رابطه تعهد سازمانی با سخت کوشی مدیران

SA130- بررسی شاخص های کار شایسته و رضایت شغلی پرستاران

SA131- تاثیر دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق در انتصاب و ارتقا مدیران دولتی

SA107- رابطه بین مدیریت دانش و سیستم تولید ناب در کارخانه سبیمان (همراه با فایل آمار SPSS)

SA108- تاثیر مدیریت مشارکتی بر رفتار سازمانی کارکنان اداره مخابرات

SA109- تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی بر اثربخشی کارکنان جهادکشاورزی( همراه با فایل آمار ی)

SA110- تأثیر سیستم های مدیریت کیفیت انواع ایزوها بر رفتار مصرف کننده 

SA111- تأثیر هوش هیجانی و نقش آن در ایجاد کارآفرینی در کارخانه قند شهرستان

SA112- بررسي اثرات آميخته بازاريابي برروي " ارزش ويژه برند" با تاکيد بر اثر میانجی گری" تبليغات دهان به دهان "

SA113- بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی معلمان

SA114- بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژي هاي منابع انساني (مطالعه موردی)

SAN42- استفاده از ابزار FFBD و N2در تخصیص قابلیت اطمینان و انجام مطالعه موردی بر روی درب بازکن

SAN41- بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان کارخانجات ایران مرینوس قم

SAN40- برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

SAN38- پروژه كارسنجي و زمان سنجي

SAN37- پایان نامه مدیریت کالا

SAN36- ارزیابی کار و زمان در تلویزیون های تولیدی یک شرکت

SAN35- پایان نامه کارشناسی صنایع - دسته بندی تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره گسسته MADM

SAN34- :بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف

SAN33- شش سیگما مهندسی ارزش و مهندسی مجدد

SAN32- تحقیق بسته بندی

SAN30- مدل سرآمدي EFQM و بررسي ميزان اثر بخشي و شناسائي كانالهاي ارتباطي بين كاركنان و مديريت در شركت هپكو

SAN29- عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت ( کارخانجات خودرو سازی)

SAN28- پایان نامه: بررسی مدیریت در صنعت IT

َُSAN27- پایان نامه مهندسی صنایع - شش سیگما

SAN26- پایان نامه: بهبود مستمر کايزن

SAN25- پایان نامه: استقرار سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاهها بر مبناياستانداردISO 17025 در شرکت ايتراک

SAN22- پایان نامه: طراحي و ايجاد کارخانه ميلنگ سازي خودروها

SAN18- پایان نامه: رقابت پذيري در زنجيره تامين

SAN17- برنامه ريزي توليد اجراي سيستم توليدي بهنگام JIT

SAN16- پایان نامه مهندسی صنایع - پیش بینی ضریب بهره وری TBM

SAN15- بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2

SAN14- - طرح توجیهی نصب و راه اندازی کارخانه تولید کیک و کلوچه

SAN10- فرآیند گزینش ماشین حفاری مناسب جهت تونل سازی و بررسی مکانیزم حفاری

SAN9- پایان نامه طرح ریزی واحدهای صنعتی شرکت پمپ پارس

SAN8- بررسی و بهبود سیستم کنترل کیفیت شرکت ایران صنعت قم

SAN7-تخصيص قابليت اطمينان به اجزاي مختلف يک سيستم با استفاده از توزيع­هاي آماري با رويکرد نرخ خرابي

َُSAN6-بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت پلار

SAN5-کاربرد فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی در انتخاب پیمانکار مطالعه موردی: اداره پشتیبانی دانشگاه .....

SAN4-بررسی وضعیت ارگونومی در شرکت آلومتک قزوین

َُSAN3- پیشینه و ادبیات تحقیق در زمینه مدیریت پروژه

SAN2- بررسی عوامل ریسکی در برون سپاری پروژه ها (مورد مطالعه: سیستم جامع خدمات شهری شهرداری اصفهان)

MO1- بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه

MO2-بررسی عوامل موثر بر کاهش بهای تمام شده پروژه های خطوط انتقال نیرو به روش کلید در دست

MO3-بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات با استناد به مدل وتن و کمرون

MO4- بررسی میزان آگاهی مدیران از وظایف آموزشی و تأثیر آن بر موفقیت

MO5- بررسی میزان علاقه مندی شهروندان به خرید انشعاب فاضلاب

MO6- بررسی میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران ارشد شرکت های برق منطقه ای

MO7-بررسی فرهنگ سازمانی حاکم و شناسایی و شناخت ویژگی‌های اصلی آن در شرکت آب و فاضلاب

MO8-بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی

MO9-بررسی میزان رضایت شغلی تکنسینهای بیمارستان

MO10- بررسی عوامل عدم استقبال شهروندان از اخذ اشتراک فاضلاب

MO11- بررسی عوامل اساسی عدم دسترسی به نرخ خاموشی قابل قبول در توزیع برق براساس نگرش پرسنل فنی بمنظور ارائه راه کارهای مدیریتی

MO12- بررسی عوامل مدیریتی موثر درکاهش حوادث و سوانح انسانی شرکت توزیع نیروی برق

MO13- بررسی عوامل مؤثر در بهبود مدیریت بهره برداری از شبکه فاضلاب

MO14- بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشترکین از عملکرد امور مشترکین شرکت آبفا فارس

MO15-بررسی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت تمام شده بهره برداری در شرکت توزیع برق

MO16- بررسی نارسایی ها و چالش های سیستم های کنترل داخلی مالی در کمیته امداد

MO17- بررسی و تحلیل سطح استرس شغلی رده های مدیریتی در شرکت آب و فاضلاب

Mo18-بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباط سازمانی و منابع قدرت مدیران آموزش و پرورش

Mo19-بررسی رابطه و رتبه بندی عوامل کیفیت زندگی کاری QWL در عملکرد کارکنان شرکت آب منطقه ای

Mo20- بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار

MO21-بررسی روشهای کاهش زمان مناقصات ارائه الگوی مناسب جهت توسعه ظرفیت پشتیبانی شرکت برق

MO22- بررسی خصوصیات مدیران مدارس و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب مدیران

MO23-بررسی تأثیر (اولویت بندی) روشهای مختلف اجرائی در اجرای مطلوب پروژه های آبی

MO24-بررسی تنگناهای مدیریت سرمایه در گردش در شرکت برق منطقه ای و ارائه راهکارهای مناسب

MO25-پایان نامه بررسی برقراری فرایند مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانک

MO26-بررسی پیامدها و موانع تداوم روند خصوصی سازی در شرکتهای مهندسی مشاور تابعه امور برق وزارت نیرو از دیدگاه مدیران آنها

Mo27- پایان نامه بررسی کارایی مالی و بهره وری آموزشی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

MO28-بررسی وظایف مدیریت در حفاظت آبهای زیرزمینی به منظور بهره برداری مناسب

MO29-بررسی وضعیت نگهداری و تعمیرات در بخش تولید آب شرکت آب و فاضلاب و ارائه الگوی مناسب

MO30-بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات

Mo31-بررسی و تعیین میزان تحقق اهداف تبدیل مدیریت نوسازی طرحهای توسعه برق به شرکت نوسازی کاران

MO32-بررسی عوامل موثر در بهبود وضعیت توزیع آب و ارائه راهکارهای عملی

MO33-بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران

MO34-بررسی سیستم اطلاعات (IS) نگهداری و تعمیرات نیروگاه

MO35- بررسی سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق از دیدگاه مدیران و کارکنان

MO36- بررسی سیستم امور مشترکین موجود و ارائه الگوی بهبود سیستم طراحی شده آب و فاضلاب

MO37-بررسی زمینه ها و آثار استقرار مدیریت مشارکتی در شرکت مدیریت تولید برق

MO38-بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران

MO39-بررسی رابطه رضایت شغلی و عملکرد شغلی

MO40- بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران و فرهنگ سازمانی با ویژگیهای سازمان های یادگیرنده

mo41-بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد معلمان ابتدایی

Mo42-بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

MO43-بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب

Mo44-بررسی روند برنامه ریزی مدیریت تعمیرات اساسی نیروگاه و ارائه راهکارهای بهبود آن

MO45-بررسی دلایل اساسی انحراف عملکرد از بودجه مصوب در پروژه های شرکت برق

Mo46-بررسی تطبیقی عملکرد واحدهای سیکل ترکیبی با واحدهای بخار از دید مدیران صنعت برق در حوزه برق منطقه ای تهران

Mo47- بررسی تطبیقی روش‌های موجود تجزیه و تحلیل مالی در شرکت‌های آب منطقه‌ای با روش استاندارد و ارائه راه‌کارهای مناسب

Mo48- بررسی سیستم جمع آوری اطلاعات و آمار. عملکرد و چگونگی اخذ و بکار گیری باز خورد آن درشرکت آب و فاضلاب

Mo49-بررسی ساختار توزیع نیروی برق به منظور ارائه الگویی جهت استفاده مطلوب از تکنولوژی روز

MO50- بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

MO51-بررسی عوامل موثر بر تاخیر دراجرای پروژه شبکه آبیاری و زهکشی

MO52- بررسی عوامل موثر بر بهره وری و توانمند سازی نیروی انسانی (کارکنان) شرکت توزیع نیروی برق و ارائه راهکارهای توسعه آنها

MO53-بررسی عوامل موثر بر موفقیت مدیران توزیع برق شهرستانها

mo54- بررسی عملکرد سیستم مالی در شرکت سهامی آب و ارائه پیشنهادهای اصلاحی

MO55- بررسی عملکرد مدیران تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده

MO56- بررسی عملکرد مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران و سایر کشورها و اولویت بندی آن از دیدگاه مدیران عالی صنعت برق ایران

MO57- بررسی علل تاخیر در پرداخت بهای قبوض برق

MO58- بررسی علل تاخیر در پروژه های سدسازی و پیامدهای ناشی از آن

MO59- بررسی علل بخشی کردن شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران و اثرات حمایت شرکت مادر بر ماندگاری شرکت های تابعه

MO60- بررسی ضرورتها، تنگناها و راهکارهای اجرای تعمیرات به روش خط گرم در شرکت توزیع برق

MO61- بررسی شیوه ها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی

MO62- بررسی سبک مدیریت مؤثر در موفقیت استقرار و استمرار ایزو 9002 در شرکت‌های آبفای کشور

MO63- بررسی ساختار سازمانی شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور و ارایه پیشنهاد ساختار سازمانی مناسب

MO64- بررسی تطبیقی قیمت تمام شده تولید یک کیلووات ساعت برق در شرکت برق

MO65- پایان نامه مدیریت دانش

Mo66- شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش هزینه‌های شرکت توزیع برق

mo67- شناسایی علل تأخیر در اجرای پروژه‌های خطوط انتقال نیروی برق و ارائه راهکارهای اصلاحی

MO68- شناسایی شاخصهای ارزیابی عملکرد پیمانکاران براساس روش رضایت ذینفعان در حوزه شرکتهای توزیع نیروی برق

Mo69- شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای محیطی و ارزیابی داخلی مربوط به برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان آب

Mo70- شناسایی و بررسی عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیت شغلی زنان در شرکت سهامی آب منطقه ای

MO71- بررسی آثار واحدهای نظارتی دربهبود شاخصهای بهره برداری درشرکت توزیع نیروی برق

MO72- بررسی ایمنی و سلامت حرفه‌ای کارکنان

mo73- بررسی وضعیت کمی و کیفی مسکن و ارائه ی راهبرد های ساماندهی و توانمند سازی

Mo74- بررسی وشناسایی موانع جهت استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شبکه های توزیع نیروی برق وارائه الگوی مناسب اجرایی

MO75- ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در شرکت های تعاونی

MO76- شناسایی و اولویت بندی عوامل مطلوب و بررسی شرایط موجود در پیاده سازی CRM در شرکت بیمه

Mo77- شناسایی مشکلات مدیریت مطالعات پایه منابع آب در محدوده ی استان

Mo78- شناسایی مهمترین موانع سازمانی مشارکت ونظام پیشنهادها ،از دیدگاه کارکنان در شرکت برق

Mo79- شناخت عوامل مؤثر در استفاده غیرمجاز از برق و ارائه راهکار مناسب در راستای کاهش آن

Mo80- شورای همکاری خلیج فارس

Mo81- بررسی میزان بهره وری شغلی و توسعه منابع انسانی کارکنان با توجه به بکارگیری فناوری اطلاعات

MO82- عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت (مدیران عملیاتی) در شرکت برق منطقه‌ای

Mo83- بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش استقرار نظام تضمین کیفیت در سازمان آب

MO84- بررسی عوامل موثر در ایجاد فشارهای عصبی در کارکنان و تعیین راهکارهای بهبود آن در شرکت آب و فاضلاب

MO85- عوامل موثر بر انگیزش کارکنان شرکت آب از دیدگاه کارکنان و مدیران

Mo86- بررسی علل اضافه برداشت آب از چاهها

mo87- طراحی سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات در تاسیسات آب و فاضلاب

Mo88- طراحی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه برای طرح‌ های انتقال و فوق ‌توزیع در شرکت برق

Mo89- طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ( در شاخه خدمات مشترکین ) شرکت توزیع نیروی برق

mo90- طراحی و تدوین سیستم بهای تمام شده برق برمبنای فعالیتهای اصلی شرکت مدیریت تولید برق

MO91- طراحی و تدوین سیستم اطلاعات نگهداری و تعمیرات نیروگاه

mo92- طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی ( بانک سامان)

MO93- بررسی عوامل فیزیکی مؤثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه

mo94- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر میزان خاموشی ها در شرکت توزیع برق و راهکارهای کاهش آن

MO95- شناسایی عوامل مؤثر در تأخیر پروژه های خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای و راهکارهای کاهش آن

mo96- شناخت و بررسی عوامل اثر گذار مدیریتی در اجرای بهینه خطوط انتقال برق

mo97- شناخت نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت گاز

MO98- تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

MO99- بررسی نقش تجارت الکترونیکی در بهره وری و انجام امور

MO100- تأثیر تبلیغات بازرگانی در عصر ارتباطات برای کالاهای گوناگون

MO101- بررسی تأمین برق مطمئن ، مستمر و اقتصادی مورد نیاز

MO102- تهیه و اعتبار سنجی ابزار ارزیابی مدیران گروههای آموزشی دانشگاه

mo103- بررسی عوامل ایجاد تفاوت در انرژی الکتریکی تحویلی و فروش در شرکت توزیع از دیدگاه خبرگان

MO104- بررسی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش آب بحساب نیامده در شبکه توزیع آب امور آب و فاضلاب

mo105- بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشترکین شرکت توزیع برق

mo106- بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فرآیند نگهداری وتعمیرات شبکه انتقال برق با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه MADM

MO107- بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بخش خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق و تاٌثیر آن بر درآمد شرکت

mo108- بررسی عوامل موثر بر کاهش زمان خاموشی واحد در جریان تعمیرات اساسی نیروگاه گازی به منظور ارائه راهکارهای مناسب نظارتی

mo109- بررسی عوامل موثر مدیریتی بر قابلیت اطمینان شبکه

mo110- بررسی ساختار محاسباتی فعلی تعرفه های برق و مقایسه آن با بهای تمام شده در صنعت برق

mo111- بررسی رضایت مندی مشترکین برق به منظور بهبود کیفیت در ارائه خدمت

mo112- تحلیل اثربخشی آموزش کارکنان در شرکت صنایع لاستیک

mo113- بررسی رابطه معنویت در محیط کار و هوش عاطفی در شرکت بیمه ایران

mo114- سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS )

mo115- سنجش نظر سر پرستان نسبت به اثر بخشی عملکرد کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق

mo116- سنجش میزان رضایت شغلی نگهبانان مرد شاغل دانشگاه و عوامل موثر بر آن

mo117- بررسی رابطه سبکهای مدیریتی بارضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی

mo118- روابط عمومی و جایگاه آن در بازاریابی

mo119- رویکردها و مدل های نوین توانمندسازی کارکنان و مدیران در سازمانها

mo120- بررسی روند تکاملی وارزیابی تحقق اهداف در فرآیند تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب

Mo121- رقابت پذیری در زنجیره تامین

MO122- بررسی جایگاه اوقات فراغت در مدیریت زمان نوجوانان و جوانان

mo123- بررسی تعیین شاخص های رضایت مشتری و میزان تاثیر هر یک از آنها در افزایش فروش کالاهای مصرفی کم دوام

mo124- بررسی عوامل موثر بر موفقیت پروژه ها و اندازه گیری میزان تاثیر این عوامل بر موفقیت طرحها در شرکت برق

mo125- بررسی رابطه بین نحوه ارائه خدمات با رضایت مشتریان

mo126- بررسی وضعیت کارآفرینی در بین مدیران آموزش و پرورش ارائه راهکارهای مناسب

mo127- بررسی تاثیر استقرار نظام تضمین کیفیت درحوزه های معاونت طرح و توسعه و برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق

MO128- بررسی رابطه تیپ های شخیتی دبیران با میزان موفقیت آنان

mo129- بررسی تحلیلی تاثیرخصوصی سازی برعملکرد شرکت برق

mo130- ارزیابی دوره های آموزش کاربردی ضمن خدمت کارکنان درنیروگاههای برق

mo131- پروژه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

mo133- بررسی و اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین شرکت دخانیات ایران

mo134- عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری به تأمین‌ کنندگان خدمات اینترنتی به ‌عنوان ابزارهای توانمندساز دولت الکترونیک

mo135- بررسی نقش استراتژی برون سپاری (out sourcing) در بهبود عملکرد شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران

mo136- نقش اطلاعات مدیریت مبتنی بر رایانه در تصمیم گیری مدیران شرکت برق

mo137- مدیریت جلوگیری ازحفر چاههای غیر مجاز

mo138- بررسی رابطه سبک مدیریتی مشارکتی مدیران با عملکرد شورای معلمان در مدارس

mo139- بررسی تنگناهای موجود در سیستم تدارکاتی شرکت توزیع برق و ارائه الگوی بهینه

MO140- بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداري مشتریان

mo141- بررسی کارکرد نظام ارزشیابی کارکنان در شرکت مدیریت تولید برق

mo142- بررسی رابطه سبک مدیریت (رابطه مدار- ضابطه مدار) با بهداشت روانی و خلاقیت دبیران

mo143- کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات و نقش آن در رضایت مندی مشتری

mo144- بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

MO146- بازارهای صنعت کاشی و سرامیک

mo147- ارزیابی تجربه خصوصی سازی و ارائه الگویی مناسب برای بخشهای خدماتی توزیع برق

mo148- ارزیابی تأثیرات خصوصی سازی برعملکرد تعمیر ونگهداری تاسیسات فوق توزیع و انتقال درشرکت برق

mo149- ارزیابی اقتصادی تصفیه فاضلاب

mo150- بررسی آثار و نتایج استقرار سیستم مدیریت کیفیت (استاندارد ISO 9000) بر تولید در نیروگاه

mo151- ارزیابی و شناسائی فعالیتهای سیستم مالی موجود در شرکت سهامی برق ، شناخت مشکلات ، نارسائیهای سیستم و ارائه پیشنهاد

mo153- بررسی ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط شرکت سهامی بیمه ایران از دیدگاه مشتریان

mo154- کنترل موجودی و مدلسازی در حالت فازی

mo156- اولویت بندی شاخصهای انتخاب پیمانکار مناسب در پروژه های عمرانی.مورد طرحهای فاضلاب

mo157- اولویت بندی عوامل موثر در افزایش بهره وری منابع انسانی با استفاده ازفنون تصمیم گیری چندشاخصه (MADM) در شرکت برق

mo158- اولویت بندی چگونگی اعمال خاموشی (قطع برق) اجباری با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی

mo159- بررسیی متون اندازه گیری بهره وری

mo160- آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

MO162- نقش ارزشیابی سالانه در بهبود عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق

mo163- بررسی مقایسه کارآیی و اثر بخشی انواع خدمات شرکتهای بیمه ای

mo164- بررسی زمینه های فکری و رویکرد های عملی و نشان دادن موانع و مشکلات تحقق ساماندهی بازار

mo165- سیستم های اطلاعات مدیریت ( MIS )

mo166- بررسی استاندارد iso در ایران ( مطالعه موردی شرکت آزمایش

mo167- بررسی شاخص های ارزشیابی کارکنان شرکت سهامی ساختمان از دیدگاه کارکنان

mo168- ‌بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان سازمان مرکزی بانک سپه

MO169- عوامل مؤثر بر رشد دوره های کوتاه مدت مجتمع های عالی آموزشی و پژوهشی

mo170- استراتژی شش سیگما در سازمانها

mo171- بررسی استقرار و استمرار نظام مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو 14001 درشرکت برق

mo172- بررسی الگوی مصرف برق تجاری ( اصناف ) به منظور مدیریت بهینه مصرف برق

mo173- بررسی و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران عامل (CEO) شرکتهای توزیع نیروی برق

mo174- بررسی موانع تحقق درآمد شرکت آب در بخش کشاورزی و ارائه پیشنهادات اصلاحی

mo175- بهینه سازی هزینه انرژی مصرفی برای تولید آب شرب بااستفاده از مدل برنامه ریزی خطی

mo176- ارزیابی نتایج واگذاری مدیریت تولید آب شرب به بخش خصوصی

mo177- مقایسه ارزیابی عملکرد شرکتهای پیمانکاری دولتی و غیردولتی

mo178- مقایسه بهای تمام شده محصولات و خدمات به دو روش هزینه یابی سنتی وهزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکت های آب وفاضلاب شهری

MO179- نقش اجرای سیستم مدیریت منابع انسانی در ارزشیابی عملکرد کارکنان کارخانه سهامی ( عام) لبنیات پاستوریزه پاک

mo180- بررسی نقش مدیریت کنترل زیانهای ناشی از حوادث در شرکت توزیع برق

mo181- نقش فرهنگ سازمانی در افزایش کارآئی کارکنان بانک

mo182- مطالعه تطبیقی مدیریت حفاظت و بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی در حوزه شرقی جازموریان و مقایسه آن با حوزه مشابه در استان کرمان

mo183- بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی شغلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق

mo184- مطالعه وضعیت فعلی انبارها و امکان سنجی برای حرکت به سوی تولید به هنگام (Just In Time) در شرکت برق

mo185- مطالعه و بررسی چگونگی اعمال مدیریت دانش در شرکت برق

mo186- مطالعه و تدوین معیارهای نظارت بر توزیع به منظور دستیابی به سیستم عملکرد پیمانکاران دربخش توزیع شرکت برق

mo187- مطالعه و طراحی مکانیزم نظارت بر توسعه سیستم های اطلاعات مدیریت

mo189- مطالعه و بررسی سیستم انبارهای موجود شرکت توزیع برق

mo190- مطالعه و بررسی سیستم کدینگ TMC و آ‌ثار بکار گیری و کنترل آن در انبارهای برق

mo192- مقایسه عملکرد بخش نگهداری و تعمیر شرکت تعمیرات نیروی برقی در دو دوره قبل و بعد از تشکیل شرکت تعمیرات (در نیروگاه

mo193- مطالعه تطبیقی بهاء تمام شده آب در شبکه های آبیاری و زهکشی و ارائه طریق برای کاهش هزینه ها

mo194- بررسی تحلیلی نقش مراکز هزینه در برنامه ریزی و کنترل در بخش تولید صنعت برق ایران

mo195- بررسی وضعیت کمی و کیفی مسکن و ارائه ی راهبرد های ساماندهی و توانمند سازی

mo197- بررسی و ارزیابی روشهای برنامه ریزی تعمیرات شبکه های توزیع برق و ارائه روش مناسب

mo198- بررسی و شناسایی نقش انتصاب‌ها و شرایط روانی محیط کار بر بهره‌وری کارشناسان توانیر

mo199- بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران

mo200- بررسی و تعیین قیمت تمام شده یک متر مکعب آب تحویلی به مشترکین در مقاطع مختلف تحت پوشش

mo201- بررسی و تدوین برنامه برونسپاری فعالیتهای شرکت توزیع برق

mo202- بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت در حفاظت از منابع آب زیر زمینی با تاکید بر دیدگاه مدیران و کارشناسان

MO203- بررسی و تجزیه تحلیل نقش مدیریت در کاهش حوادث فنی انتقال نیرو

mo204- بررسی و تجزیه وتحلیل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شرکت برق و تأثیر آن بر اثر بخشی نظام کیفیت از دید کاربران داخلی

mo205- بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه بین شرایط احراز و رضایتمندی کارکنان

mo206- بررسی و ارزیابی روش های واگذاری بهره برداری و نگهداری از خط انتقال آب زاینده رود

mo207- بررسی و ارزیابی نتایج خصوصی سازی در بخش نگهداری و تعمیرات نیروگاه

mo208- بررسی و ارزیابی نگرش کارکنان شرکت تعمیرات نیروی برق نسبت به خصوصی سازی و عوامل مؤثر بر نگرش آنها

mo209- بررسی ایمنی و سلامت حرفه‌ای کارکنان

mo210- بررسي پيامدها و موانع خصوصي‌سازي در شركتهاي تعميرات نيروي برق ايران

mo211- بررسی تاثیر عوامل اجتماعی در طرحهای عمرانی آب

mo212- بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات انتقال (اختربرق

mo213- بررسی تأثیر طرح رشد و ارتقاء در کارائی کارکنان شرکت آب و فاضلاب

mo214- بررسی تأثیر فناوری اطلاعات روی بهره وری نیروی کار و دستمزد

mo215- بررسی تناسب گزارشهای پیشرفت پروژه در شرکتهای برق منطقه‌ای برای مدیران ارشد توانیر

mo216- بررسی تنگناهای ساختاری سیستم قیمت تمام‌شده برق در شرکتهای برق منطقه‌ای و ارائه راهکارهای بهبود

mo218- بررسی ارتباط بین طرح کارانه با رضایتمندی کارکنان

mo219- بررسی تنگناهای موجود در پروژه اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع انرژی برق و ارائه راهکارهای بهینه

mo220- بررسی اثرات تعارضات سازمانی وخصوصیات اقتصادی ،اجتماعی بر عملکرد کارکنان

mo221- بررسی امکان استقرار روش CBM در شرکت توزیع نیروی برق از دیدگاه مدیریت بهره برداری

mo222- بررسی الزامات مدیریتی درکاهش اثرات ناشی از خشکسالی

mo225- بررسی نظامهای بهره برداری از شبکه های آبیاری و انتخاب نظام بهره برداری مناسب

mo226- بررسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان شرکت توزیع نیروی برق و نقش آن در شناسایی عملکرد کارکنان

mo227- بررسی مقایسه ای استرس های شغلی، مهارتهای مقابله ای وسلامت روانی کارکنان فنی و اداری شرکت مدیریت تولید برق

mo228- بررسی کمی و کیفی عملکرد شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران

mo229- برقراری ارتباط برای فهمیدن در مدیریت برنامه ها و پروژه های سلامت

mo230- بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با آن

mo231- بکارگیری مدل تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب گزینه تأمین آب مجتمع های صنعتی شهر

mo232- پیشینه و نظریه های پژوهشی در زمینه بهره وری

mo233- بـررسی مشکلات مـدیریت موجودی هـای جنسی درشرکت برق و ارائه راهکار مناسب

mo234- استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع

mo235- ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

mo236- ارزیابی روایی و پایایی و انطباق فرهنگی نسخه فارسی مقیاس رفتار حرفه ای هال در نمونه ای از دستیاران شاغل در بیمارستانها

mo237- ارزیابی عملکرد شرکت‌،حیطه‌های هزینه‌، رضایت‌ مشترکین‌ و کارکنان‌ قبل‌ و بعد از خصوصی سازی در بهره‌ برداری و خدمات‌ مشترکین‌

mo238- ارزیابی عوامل رضایت کارکنان، مراجعه‌ کنندگان و مشترکین آبفا

mo239- ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل منشور عملکرد ، تکنیک شبه تحلیل پوششی داده ها , برنامه ریزی چند هدفه

mo240- ارزیابی عملکر د مدیریت پروژه های بهینه سازی در نیروگاه

MO241- بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

MO242- بررسی میزان اثر بخشی عملکرد کمیته های تصمیم گیری شرکت آب و فاضلاب در استقرار مدیریت مشارکتی

mo243- بررسی نتایج حاصل از استقرار سیستم تضمین کیفیت ISO-9001 ویرایش 2000 در شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

mo244- بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران عامل شرکتهای برق منطقه ای

mo245- بررسی نقش عوامل موثر بر محاسبه قیمت تمام شده توزیع (بهره برداری) یک کیلو وات ساعت برق و ارائه الگوی بهینه

mo246- بررسی نقش سیستم حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران عالی سازمانها

mo247- بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان

mo248- بررسی نقش واگذاری تعمیرات و نگهداری خطوط انتقال نیروی برق به بخش خصوصی در کاهش هزینه ها

mo249- بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران و ارائه راهکارهای توسعه صادرات

mo250- بررسی مشکلات مربوط به بهره برداری نیروگاه رامین اهواز وارائه الگو جهت افزایش بهره وری

mo251- بررسی مشکلات موجود در شناسایی، محاسبه و وصول درآمد در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع آنها

mo252- بررسی مسائل و مشکلات خریدهای داخلی صنعت برق و ارائه پیشنهاد برای بهبود آن

mo253- بررسی مسائل و مشکلات کارکنان نوبت کار در امور بهره برداری انتقال شرکت انتقال برق

mo254- بررسی مدیریت انبار داری جهت ارائه راهکارها و مدلهای مناسب کنترل موجودی در انبار شرکت توزیع برق

mo255- بررسی محتوای قضیه زمان از دست رفته از کتاب مدیریت استرس

mo256- بررسی میزان رضایت مندی مشترکین از نحوة ارائه خدمات شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان

mo257- ارزیابی طرح مشارکت کشاورزان در مدیریت تأسیسات آبی

mo258- كاربرد MIS در برنامه ريزي توليد شركت توليدي سپاهان محیا

mo259- بررسي تاثير سبک رهبری مدیران بر تصمیم گیری فردی در اداره کل تعاون استان....

mo260- بررسي آزمايشات كنترل كيفيت و تأييد خودرو (خودرو كاروان)

mo261- رويکردها و مدل هاي نوين توانمندسازي کارکنان و مديران در سازمانها

mo262- بررسی موانع و راهکارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی کاغذکنان بارویکرد سیستمی

mo263- بررسی وضعیت فرسودگی شغلی در مدیران مدارس و ارائه راهکارها و پیشنهادات

mo264- فرآیندهای ریخته گری تحت فشارو آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار

mo265- ارتقاء کیفی خودرو پارس در آیدیت تفصیلی بمنظور کاهش ایرادات و همچنین کاهش نمره منفی آن

mo266- تجزیه و تحلیل فرآیند فروش خودرو در شرکت ایران خودرو دیزل

MO267- شناسایی و ارزیابی ریسک در یک صنعت پروفیل با استفاده از تکنیک ETBA

mo269- بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجود

mo272- بررسی و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران عامل (CEO) شرکتهای توزیع نیروی برق

mo273- استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع

mo274- برنامه ریزی نیروی انسانی در شرکت ریخته گری

mo275- بررسی رابطه شیوه زندگی کارگران بر میزان بهره وری آنها

mo276- انبار داری دارو ، توليد دارو و ارزيابي كار و زمان در شركت داروسازي الحاوي

mo277- آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت داروسازي آريا

mo278- تاثیر رفتار کارکنان بر میزان رضایتمندی ارباب رجوع

mo279- پايان‌نامه خدمات چاپ و نشر سيستم گردش محصولات چاپي به روش افست

mo280- جمع‌آوري و تدوين استانداردهاي مستند سازي ISO , IEEE

mo281- پایان نامه مدیریت بیمه - بررسي و تحليل دلايل عدم گرايش افراد به بيمه‌هاي آتش سوزي

mo282- بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

mo283- پایان نامه کارسنجی و زمان سنجی

mo284-پایان نامه تعهد سازمانی و کاری

mo285- بررسي نقش پياده سازي مدل EFQM در گروه خودرو سازي بهمن

mo287- مطالعه و تدوين ضوابط و استانداردهاي ورزشي از ديدگاه مديريت ايمني و زيست محيطي

mo289- پایان نامه مدیریت توسعه - بررسي و تبيين شاخص هاي ارزشيابي كاركنان ستاد شركت سهامي ساختمان سد و تاسيسات آبياري «سابير» (از ديدگاه كاركنان)

mo293- شناخت نیازها و ارزیابی تأثیر نیازها در انگیزش کارکنان امور اداری شرکت گاز

mo294- طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ( در شاخه خدمات مشترکین ) شرکت توزیع نیروی برق

mo295- عوامل موثر در ايجاد فشارهاي عصبي در كاركنان وتعيين راهكارهاي بهبود آن در شركت آب و فاضلاب

mo296- مطالعه و بررسي كنترل و كيفيت انواع توليدات شركت نما نور

mo297- نگهداري بهره ور فراگير (TPM)

mo298- پایان نامه برنامه ريزي توليد اجراي سيستم توليدي بهنگام jit

mo300- پایان نامه تحلیل موانع اجتماعی ارتقاء شغلی زنان در ایران(مقایسه در مورد دو سازمان دولتی و خصوصی)

mo301- مقاله و تحقیق مدیریت زمان

mo304-بررسي تأثير فناوري اطلاعات روي بهره وري نيروي كار و دستمزد

mo308-مقايسه كارآيي و اثر بخشي انواع خدمات شركتهاي بيمه اي( مطالعه موردي صنعت آب و برق استان)

mo317-فنون فروشندگي صنوف

mo318-پایان نامه بیمه

mo319-بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسبِ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

mo320-پايان نامه بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (بخش صنعت) با نيازهاي بازار كار از ديدگاه مديران صنايع

mo321-بررسی و برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره)

mo327-بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان

mo329-راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پیشگیری از فرار مغزها

mo330-نقش EARENDValue در كنترل پروژه

mo331-بررسي كاربري مدل FRO برتعيين سطح وفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيره‌اي شهروند

mo332-اطمینان بخشی سیستم توزیع

mo336-بهبود چیدمان خط تولید کارخانه با استفاده از شبیه سازی سیستم های صف

mo337-بررسی چگونگی تأثیر رضایتمندی شغلی در افزایش بهره‌وری کارکنان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره)

mo338-بررسي و نقش فرآيند ارتباطات در عملكرد مديران در سازمان ملي جوانان و نهادهاي تابعه شهر تهران

mo339-بررسی شركت سهامي بيمه ايران

mo340-پايان نامه مديريت دولتي - بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

mo341-پایان نامه بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات :

mo344-سیستم انتقال قدرت(گیربکس)پیوستهCVT

mo345-بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران

mo346- پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان

mo348-بررسي ساختار وشبوه مديريت دبيرستان

mo349-پایان نامه (jit) توليد بهنگام در شرکت تویوتا

mo350-بررسي عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگيزه پرسنل شركت

mo351-سنجش تأثير اجراي سيستم پنج اس (5S) بر بهره‌وري شركتهاي تحت پوشش ايران خودرو

mo352-مطالعه و بررسي نگرشها، انتظارات و توقعات ساكنان،گردشگران و مديران منطقه آزاد كيش

mo354- استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي

mo356-نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي

mo357-طراحی و پیاده سازی سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت (MIS) طلا فروشی نیک کار

mo358-بررسي خصوصيات مديران مدارس و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران

mo359-بررسي تاثير ميزان بكارگيري فن‌آوري اطلاعات بر ساختار سازماني شركت سهامي بيمه ايران در شهر تهران

mo360-بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

mo361- پایان نامه EFQM مورد بررسي در شركت ايرالكو

mo362-بررسی شركت مديريت توليد برق اصفهان

mo363-معرفي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت EFQM Excellence Model

mo364-کنترل کیفیت در سایپا

mo365-بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستانهای دخترانه شهر تهران

mo366-مدیریت کیفیت فراگیر(جامع) TQM

mo367-رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران آموزشي و اجرايي

mo368-مدیریت کارعملی در آموزشگاه

mo369-پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )

mo370-پایان نامه ترمز و طراحی سیستم ترمز

mo371- مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها

mo372-بررسی و کاربرد هوش ازدحامی در مسئله مدیریت بحران

mo374-پایان نامه طراحي مبادله كن هاي گرما

mo375-بررسي ارزيابي كار و زمان برج تقطير شركت بهفام شيمي تهران

mo380--پایان نامه بازاریابی در صادرات

کلمات کلیدی : ارائه پایان نامه های مدیریت در گرایش های پایان نامه مدیریت دولتی و پایان نامه مدیریت اجرایی و پایان نامه مدیریت استراتژیک و پایان نامه مدیریت منابع انسانی و پایان نامه مدیریت بازاریابی و پایان نامه مدیریت دولتی و پروژه مدیریت و پروژه دانشجویی مدیریت و تحقیق مدیریت و تحقیق دانشجویی مدیریت و پیشینه تحقیق مدیریت و پایان نامه مدیریت صنعتی و پایان نامه مدیریت اجرایی و پایان نامه مدیریت بیمه و پایان نامه مدیریت تحول و پایان نامه تحقیق در عملیات در رشته مدیریت 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#97 قدیری در تاریخ: ج 08 بهمن 1395 ، ساعت 10:11 ب ظ
سلام چنتا منابع در مورد بیمه برای پایان نامه میخواستم
نقل قول
 
 
#96 مریم در تاریخ: ی 03 بهمن 1395 ، ساعت 11:11 ب ظ
دانشجوی مدیریت صنعتی گرایش تولید هستم.پایان نامه ای با عنوان شناسایی عوامل تهدیدکننده و زیان آور نیروی انسانی در صنعت نفت و اقدامات پیشگیرانه جهت ارزیابی تاثیر آن برتولید نفت میخواستم
نقل قول
 
 
#95 زلفا در تاریخ: ی 21 آذر 1395 ، ساعت 02:09 ب ظ
سلام خسته نباشید پایان نامه با موضوع رابطه ی بین بهره وری و رضایت شغلی در سازمان های دولتی میخواستم. کارشناسی رشته مدیریت دولتی میخونم.با سپاس
نقل قول
 
 
#94 سارا در تاریخ: ش 13 آذر 1395 ، ساعت 01:09 ق ظ
با عرض سلام. چند مقاله در مورد چالش های نظری و عملی مدیریت آموزشی در ایران میخواستم. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی هستم. با تشکر
نقل قول
 
 
#93 رشیدی در تاریخ: د 08 آذر 1395 ، ساعت 10:09 ب ظ
راجع به ارتباط هوش هیجانی ورفتارشهروندی سازمانی دربانک مطلب میخواستم
نقل قول
 
 
#92 رفیعی در تاریخ: د 08 آذر 1395 ، ساعت 10:09 ب ظ
باسلام یه پایاننامه راجع به هوش هیجانی ورفتارشهروندی سازمانی میخواستم
نقل قول
 
 
#91 محدثه در تاریخ: ش 06 آذر 1395 ، ساعت 07:09 ب ظ
با سلام
دانشجو مدیریت بازرگانی هستم
لطفا منو در انتخاب نام پروژه راهنمایی کنید
برام مهمه جدید باشه و زیاد تکراری نباشه
با تشکر
نقل قول
 
 
#90 محدثه در تاریخ: چ 03 آذر 1395 ، ساعت 05:09 ب ظ
با سلام
دانشجو مدیریت بازرگانی هستم
لطفا منو در انتخاب نام پروژه راهنمایی کنید
برام مهمه جدید باشه و زیاد تکراری نباشه
با تشکر
نقل قول
 
 
#89 lمهدی در تاریخ: ش 12 تیر 1395 ، ساعت 02:04 ب ظ
باسلام
پیان نامه در رشته HSE می خواستم ... در زمینه ایمنی ....ایمنی پرسنل در پروژه ها
نقل قول
 
 
#88 حسین در تاریخ: ش 12 تیر 1395 ، ساعت 11:04 ق ظ
با سلام
یه موضوع در رابطه با بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی می خواستم
با تشکر
نقل قول
 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

09372555240

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید