پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SAN41- بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان کارخانجات ایران مرینوس قم

کد محصول : SAN41

90 صفحه فایلWORD

25000 تومان

 دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

در اینمقاله به بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان کارخانجات ایران مرینوس قم پرداختیم. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی می باشد و برای تجزیه تحلیل فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج تحلیل فرضیات نشان داد میزان پیاده سازی پنج اس و اثربخشی کارکنان را رابطه ی معنی داری ندارند همچنین وجود رابطه ی معنی دار در هر کدام از پارامترهای (ساماندهی ،پاکیزه سازی و انظباط ) با اثربخشی کارکنان کاملا رد شد در حالی که پارامترهای نظم و ترتیب ، استاندارد سازی با اثربخشی کارکنان رابطه ی معنی دار ضعیفی مشاهده شد .

 

فهرست مطالب

فصل اول. 1

کلیات... 1

1-1مقدمه. 2

1-2  بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت  تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-5 فرضیات تحقیق.. 7

1-6سوالات پژوهش.... 8

1-6-1سوال اصلی.. 8

1-7 قلمرو تحقیق.. 8

1-8 : تعاریف... 9

اثربخشی.. 10

1-9 پیشینه ی تحقیق.. 10

فصل دوم. 13

نظریه ها و پشینه ی تحقیق.. 13

بخش اول: پنج اس... 14

2-1 پنج اس چیست؟. 14

2-2 ساماندهي (سازماندهي، تفكيك و تعمير) 15

2-2-1 ساماندهي در نظام پنج اس (5s) 16

2-2-1-1 هدف از اجراي اصلS1. 16

2-2-1-2 مثال هايي از اجراي اصلS1. 17

2-2-1-3  S1 در دفتر كار يا محيط اداري.. 17

2-3  نظم و ترتيب... 18

2-3-1 هدف از اجراي اصلS2. 20

2-3-2  S2 در محيط كار يا محيط اداري.. 21

2-4  پاكيزه سازي.. 22

2-4-1 هدف از اجراي اصلS3. 24

2-5  استانداردسازي.. 25

2-5-1 هدف از اجراي اصلS4. 26

2-5-2  S4 در محيط كار يا محيط اداري.. 27

2-6 انضباط.. 27

2-6-1 هدف از اجراي اصل 5s. 28

2-7 نمودار سازمانی5s. 29

2-8 وظايف بخشهاي مختلف : 29

2-9 پیاده سازی نظام آراستگی( 5S ) 31

2-10 تاریخچه شکل گیری 5S : 31

2-11 اجرای نظام آراستگی در صنایع ایران  : 32

2-12  5S و هزینه اجرای آن. 37

2-13 آنچه می تواند استقرار نظام 5S را تضمین کند عبارتند از : 37

بخش دوم: اثربخشی.. 39

2-14تعریف اثربخشی.. 39

2-15 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی.. 39

1) مدل هدف... 44

2) مدل سیستمی.. 45

3) مدل ذی‌نفعان استراتژیك.... 46

4) مدل ارزش‌های رقابتی.. 47

5) مدل عدم اثربخشی 47

2-17 ادغام معیارهای اثربخشی.. 49

2-18 مفهوم اثربخشی در مدیریت... 49

فصل سوم. 51

روش تحقیق.. 51

3-1 مقدمه. 52

3-2 روش تحقیق.. 52

3-3 جامعه ی آماری تحقیق.. 53

3-4 نمونه و روش نمونه گیری.. 53

3-5 ابزار جمع آوری داده ها 54

3-5- 1پایایی ابزار. 54

3-5-2 روایی  پرسشنامه. 55

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 56

فصل چهارم. 57

تجزیه و تحلیل داده ها 57

4-1مقدمه. 58

4-2آمار توصیفی.. 59

4-2-1بررسی وضعیت پاسخگویان از لحاظ جنسیت... 59

4-2-2بررسی وضعیت تحصیلات پاسخگویان. 60

4-2-3بررسی وضعیت پاسخگویان از لحاظ سمت سازمانی.. 61

4-3آمار استنباطی.. 62

4-3-1بررسی فرضیه اهم.. 62

4-3-2بررسی فرضیات اخص.... 63

4-3-3الویت بندی عوامل پنج اس... 68

فصل پنجم.. 69

نتایج و پیشنهادات... 69

5-1 مقدمه. 70

5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم.. 71

5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول. 71

5-4 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم. 72

5-5 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم. 72

5-6 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه چهارم. 73

5-7یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه پنجم.. 73

5-8موانع و مشکلات اجرای نظام 5S در کارخانجات ایران مرینوس قم.. 74

5-9پیشنهادات... 74

5-9-1پیشنهادات کاربردی.. 74

5-9-2 پیشنهادات برای پژوهشگران آینده. 75

منابع. 76

منابع فارسی.. 76

منابع انگلیسی: 78

 پرسشنامه اثربخشی

پرسشنامه 5 اس

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید