پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

SAN41- بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان کارخانجات ایران مرینوس قم

کد محصول : SAN41

90 صفحه فایلWORD

25000 تومان

 دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

در این پایان نامه به بررسی رابطه بین پنج اس و اثربخشی کارکنان کارخانجات ایران مرینوس قم پرداختیم. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی می باشد و برای تجزیه تحلیل فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج تحلیل فرضیات نشان داد میزان پیاده سازی پنج اس و اثربخشی کارکنان را رابطه ی معنی داری ندارند همچنین وجود رابطه ی معنی دار در هر کدام از پارامترهای (ساماندهی ،پاکیزه سازی و انظباط ) با اثربخشی کارکنان کاملا رد شد در حالی که پارامترهای نظم و ترتیب ، استاندارد سازی با اثربخشی کارکنان رابطه ی معنی دار ضعیفی مشاهده شد .

 

فهرست مطالب

فصل اول. 1

کلیات... 1

1-1مقدمه. 2

1-2  بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت  تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-5 فرضیات تحقیق.. 7

1-6سوالات پژوهش.... 8

1-6-1سوال اصلی.. 8

1-7 قلمرو تحقیق.. 8

1-8 : تعاریف... 9

اثربخشی.. 10

1-9 پیشینه ی تحقیق.. 10

فصل دوم. 13

نظریه ها و پشینه ی تحقیق.. 13

بخش اول: پنج اس... 14

2-1 پنج اس چیست؟. 14

2-2 ساماندهي (سازماندهي، تفكيك و تعمير) 15

2-2-1 ساماندهي در نظام پنج اس (5s) 16

2-2-1-1 هدف از اجراي اصلS1. 16

2-2-1-2 مثال هايي از اجراي اصلS1. 17

2-2-1-3  S1 در دفتر كار يا محيط اداري.. 17

2-3  نظم و ترتيب... 18

2-3-1 هدف از اجراي اصلS2. 20

2-3-2  S2 در محيط كار يا محيط اداري.. 21

2-4  پاكيزه سازي.. 22

2-4-1 هدف از اجراي اصلS3. 24

2-5  استانداردسازي.. 25

2-5-1 هدف از اجراي اصلS4. 26

2-5-2  S4 در محيط كار يا محيط اداري.. 27

2-6 انضباط.. 27

2-6-1 هدف از اجراي اصل 5s. 28

2-7 نمودار سازمانی5s. 29

2-8 وظايف بخشهاي مختلف : 29

2-9 پیاده سازی نظام آراستگی( 5S ) 31

2-10 تاریخچه شکل گیری 5S : 31

2-11 اجرای نظام آراستگی در صنایع ایران  : 32

2-12  5S و هزینه اجرای آن. 37

2-13 آنچه می تواند استقرار نظام 5S را تضمین کند عبارتند از : 37

بخش دوم: اثربخشی.. 39

2-14تعریف اثربخشی.. 39

2-15 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی.. 39

1) مدل هدف... 44

2) مدل سیستمی.. 45

3) مدل ذی‌نفعان استراتژیك.... 46

4) مدل ارزش‌های رقابتی.. 47

5) مدل عدم اثربخشی 47

2-17 ادغام معیارهای اثربخشی.. 49

2-18 مفهوم اثربخشی در مدیریت... 49

فصل سوم. 51

روش تحقیق.. 51

3-1 مقدمه. 52

3-2 روش تحقیق.. 52

3-3 جامعه ی آماری تحقیق.. 53

3-4 نمونه و روش نمونه گیری.. 53

3-5 ابزار جمع آوری داده ها 54

3-5- 1پایایی ابزار. 54

3-5-2 روایی  پرسشنامه. 55

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 56

فصل چهارم. 57

تجزیه و تحلیل داده ها 57

4-1مقدمه. 58

4-2آمار توصیفی.. 59

4-2-1بررسی وضعیت پاسخگویان از لحاظ جنسیت... 59

4-2-2بررسی وضعیت تحصیلات پاسخگویان. 60

4-2-3بررسی وضعیت پاسخگویان از لحاظ سمت سازمانی.. 61

4-3آمار استنباطی.. 62

4-3-1بررسی فرضیه اهم.. 62

4-3-2بررسی فرضیات اخص.... 63

4-3-3الویت بندی عوامل پنج اس... 68

فصل پنجم.. 69

نتایج و پیشنهادات... 69

5-1 مقدمه. 70

5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم.. 71

5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول. 71

5-4 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم. 72

5-5 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم. 72

5-6 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه چهارم. 73

5-7یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه پنجم.. 73

5-8موانع و مشکلات اجرای نظام 5S در کارخانجات ایران مرینوس قم.. 74

5-9پیشنهادات... 74

5-9-1پیشنهادات کاربردی.. 74

5-9-2 پیشنهادات برای پژوهشگران آینده. 75

منابع. 76

منابع فارسی.. 76

منابع انگلیسی: 78

 پرسشنامه اثربخشی

پرسشنامه 5 اس

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید