اطلاعیه

بهبود مستمر کایزن

 کد محصول: SAN26

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست:

۱- کایزن چیست؟

۲- رویه استاندارد برای کارگاههای آموزشی کایزن

۳- جعبه ابزار کایزن

۴- سیستم پشتیبانی کایزن

۵- کایزن به عنوان سیستم مدیریت نوین

۶- مودا (اتلاف) چیست

۷-۵S

۸– بهبود چیست

۹- دو وظیفه برای هر مدیری در هر سطحی تعریف کنیم

۱۰- در جستجوی ضایعات

۱۱- الگو برداری

۱۲- نظام پیشنهادات

۱۳- اتوماسیون کم هزینه(LCA)

۱۴- ابزارهای مهم در ارتباط با کایزن

۱۵- TPM

۱۶– توسعه عملکرد کیفیت(QFD)

۱۷– مهندسی مجدد

کایزن چیست ؟

در آوریل ۱۹۹۱ بعد از گذرانیدن تعطیلات در سواحل مدیترانه مدیران اجرایی شرکت جنرال موتورز به لندن پرواز کردند تا در یک کارگاه آموزش کایزن در لوتن شرکت کنند . کارگاه آموزشی کایزن از طریق موسسه کایزن برای شرکت جنرال موتور در اروپا طراحی و اجرا گردیده بود . آقای باب امیتون مدیر اجرایی شرکت بزرگ جنرال موتورز اروپا خود شخصا در این آموزش شرکت کرده بود . برنامه آموزش یک دوره پنج روزه در کارخانه واکسال از شرکت جنرال موتورز بود برای مدت یک هفته مادر هتل نزدیک کارخانه اقامت کرده و در تمامی برنامه های کارگاه کایزن شرکت کردیم .این برنامه یک فعالیت کاملا غیر عادی بود که در تاریخ تاسیس شرکت جنرال موتورز تحقق می یافت برای مدت پنج روز مدیران حاضر دور از تشریفات و پست های شغلی خود در کف کارخانه مشغول بودند . کارگاه آموزشی در پایان بسیار موفقیت آمیز بود و همگان آنچه را که در خود در ایجاد آن نقش مؤثر داشتند هیجان زده شده بودند ، این فعالیت ها برای مدیران قدرت کایزن را پدیدار ساخت .

فعالیت کارگاه آموزشی که در لوتن اجرا شد موجب گسترش آن در سایر مراکز شرکت جنرال موتورز در اروپا گردید . امروزه بسیاری از شرکتها در دنیا از مکانیزمها بهره می برند و توانسته اند بهره وری سازمان خود را تا ۵۰ درصد در مدت کوتاهی افزایش دهند ، علی رغم تعریف کلی که برای کایزن شده است کارگاه آموزشی کایزن یک حمله رد آسا برای بهبود است .

کایزن اغلب به درستی درک نشده است .

کایزن یک عبارت ژاپنی است که اغلب به عنوان بهبود مستمر بیان می شود ، کایزن از دو کلمه KIL به معنی      CH ANGEو ZEN به معنی GOOD تشکیل شده است ، کایزن باید بارها اتفاق افتد و استمرار بهبود در طول زمان بایستی پاسداری شود / کایزن برای بعضی ها به معنی حرکت بطئی است . چند سال پیش قلیلی از مشاورین بیان داشتند که کایزن پاسخگوی نیازهای روز نیست و قدیمی شده است لیکن ایشان دراشتباهند این گونه اشخاص پشتیبان حرکتهای جهشی هستند بدون اینکه راه های رسیدن به این امر را ارائه کرده باشند . حالا تقریبا صحبت در این زمینه متوقف شده است اما در مورد کایزن باید گفت که این فعالیت همواره معنای حرکتی آهسته و کند را نمی دهد . کارگاههای آموزشی ۵ روزه کایزنی حرکتی سریع و برق آسا برای دستیابی به نتایج فوری است .

حرکت های یک هفته ای کایزن به شرکت کنندگان این فرصت را نمی دهد که راه حل های گران قیمت را انتخاب کنند زیرا با توجه به زمان کوتاه فعالیتهای عملیاتی حرکت کایزن به عنوان فعالیتی برق آسا برای دستیابی به نتایج فوری است مهم این است که در حل مشکل تعلل نشود و برای رسیدن به نتیجه استقامت کرده و سرعت به خرج داد و باید توجه داشت که فعالیت های کایزن هیچ گاه پایانی ندارد برای همین است که شرکت هایی که کارگاه آموزشی کایزن را یکبار تجزیه کرده اند آنرا تکرار و تکرار می کنند .

۱-۱کایزن بهبود و بهیوبی مستمر است

معنای کلمه ژاپنی کایزن ، بهبود و جستجو برای بهبود مستمر است ولی این معنا زمانی کامل می شود که مشارکت گروهی را در حین فرایند نداشته باشد فعالیتی کایزنی تلقی نمی شود . ژاپنی ها این واژه را در بسیاری از محاورات روزانه مورد استفاده قرار می دهند . فعل کایزن سور و به معنای توسعه یافتن است . ژاپنی ها در مجموع همواره مجذوب بهبود مستمر می باشند . کایزن واژه ای است که ژاپنی ها با آن بزرگ شده اند ، آنرامی شنوند، می خوانند و به آن عمل می کنند . در بعد فرهنگی آنها توانسته اند آنرا به کار گرفته و منافع سرشاری از ان بدست آورند .

جالب است که بدانیم که ژاپنی ها از همین طرز تفکر در رفتارهایی که زاینده فرهنگ های دیگران است استفاده می کنند و همواره در صدد یافتن نکات مثبتی هستند که از دیگر فرهنگ ها می باشند . آنان نه نتها در مقابل نکات مثبت فرهنگ های جوامع دیگر ، به صرف اینکه آن نکته جزیی از فرهنگ خودی نیست مقاومت نمی کنند بلکه نکته های تازه را در مرحله آغازین تماما پذیرفته و رفته رفته آنرا گام به گام توسعه می دهند .

کایزن چیست ؟

تغییر CHANGE = =  KAI

برای ZEN = GOOD =

(FOR THE BETTER  )

KAIZEN

CONTINOUS

IMPROVEMENT

بهبود مستمر

فلسفه و ذهنیت کایزن

۱-تعهد و پشتیبانی از گشودگی در مدیریت سازمان

۲-سرزنش کردن و قضاوت های عجولانه موقوف

۳-تعویض قدرت و اختیار

۴-تاکید بر توانائیهای ناشناخته نیروی کار که وظایف ضمنی سازمان را بر عهده دارند

۵-تبادل کامل اطلاعات / اهداف تعریف شده

۶-حل مصاله و استفاده از مفهوم کارتیمی

۷-انعطاف در غنی سازی و توسعه وظایف

۸-حداکثر استفاده از نیروی کار برای بهبودمستمر

۹-خذف مستمر اتلاف ها (فعالیتهای فاقد ارزش افزوده

۱۰-توجه کامل به ریزه کاری

 و پشتکار قدرت است .

از نظر روانی انسانها ممکن است سه نوع برخورد با سیستمها و یا فرهنگ هایی که برایشان کاملا تازه است ، نظیر کایزن ، از خود نشان دهند :

نوع الف : مبحث تازه را تماما رد می کنند .

نوع ب : بدون هیچگونه تغییر تماما آنرا قبول کنند .

نوع ج : بعد از آنکه مدل را با رفتارها و فرهنگ خود تطبیق دادند آنرا به کار بگیرند .

اگر شما در مورد موفقیت های گذشته خود بیش از حد اطمینان داشته باشید و یا اینکه به باورهای فرهنگی خود بسیار متعصب باشید نوع اول را انتخاب می کنید . اگر نوع دوم را انتخاب کنید خود را در مضان شکست در بکار بستن مبحث تازه قرار داده و نهایتا آنرا رها خواهید کرد . نوع سوم به نظر می رسد از دو نوع دیگر بهتر باشد ، اما ممکن است این دسته از انسانها دو نوع رفتار از خود بروز دهند ، اول اینکه به برخی از عناصر اجرایی سیستم جدید توجه نموده و فقط از همان ابعاد به موضوع بنگرد که روشی بسیار خطرناک است زیرا این رفتار عدم شناسایی عناصر مهمی از سیستم نوین را د ر پی دارد ودوم اینکه در مرحله آغازین ، تمامی عناصر سیستم را پذیرفته و به کار گیرند و بعد از آن که تمامی جوانب سیستم نوین شناخته شد آنرا برای بکارگیری بهتر اصلاح کرد . روش دوم بهترین روش پیشنهادی است .

۲-۱-تعلل موقوف بدون فوت وقت اقدام کنید .

در حل مشکل تعلل نشود و برای رسیدن به نتیجه استقامت کرده و سرعت به خرج داد.

 ۳-۱- گمباکایزن‌ – نگرشی‌ مبتنی‌ بر عقل‌سلیم‌  وکم هزینه در مدیریتنوین

نگاه‌ کلی‌

‌ ‌ژاپنی‌ها بر این‌ باورند که‌ در گمبا، ماءموریت‌ اصلی‌ سازمان‌ شکل‌ می‌گیرد. گمبا برای‌ یک‌ تولیدکننده، محل‌ تولید و برای‌ یک‌ هتل‌دار، تمام‌ فضاهایی‌ است‌ که‌ میهمانان‌ هتل‌ از آنها استفاده‌ می‌کنند.

‌ ‌در مدیریت‌ براساس‌ کایزن، بالاترین‌ سطح‌ کیفیت‌ با کمترین‌ هزینه، بدون‌ نیاز به‌ فناوری‌ پیچیده، و مبتنی‌ بر عقل‌ سلیم‌ به‌دست‌ می‌آید. در این‌ میان‌ همکاری‌ و توجه‌ نیروی‌ انسانی‌ اهمیت‌ زیادی‌ دارد. واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ برای‌ کسب‌ موفقیت‌ – در جهان‌ شدیداً‌ متغیر و غیرقابل‌ برگشت‌ – چاره‌ای‌ جز توجه‌ به‌ نیروی‌ انسانی، جزئیات‌ عملیات‌ کاری‌ و تعیین‌ رهیافت‌ مناسب، وجود ندارد. مدیریت‌ گمبا که‌ ژاپن‌ را در بسیاری‌ موارد و بویژه‌ در صنعت‌ به‌ حد اعلای‌ ترقی‌ رسانده‌است. امروزه‌ به‌عنوان‌ ابزاری‌ موثر در جهان‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود.

۱-معرفی‌ کایزن:در سال‌ ۱۹۸۶ میلادی‌ که‌ کتاب‌ کایزن‌KAIZEN) ، کلید موفقیت‌ رقابت‌ ژاپنی، منتشر شد، واژه‌ کایزن‌ به‌عنوان‌ یکی‌ از مفاهیم‌ کلیدی‌ مدیریت‌ مطرح‌ و پذیرفته‌ شد.
‌ ‌در زبان‌ ژاپنی، کایزن، یعنی‌ بهبود مستمر، البته‌ بهبودی‌ که‌ همگان‌ اعم‌ از مدیران‌ و کارکنان‌ باید به‌ آن‌ توجه‌ کنند و تقریباً‌ کم‌هزینه‌ باشد. فلسفه‌ کایزن‌ براین‌ اساس‌ بنا شده‌ که‌ شیوه‌ زندگی، اعم‌ از کاری، اجتماعی‌ و خانوادگی، بر تلاش‌ درجهت‌ بهبود مستمر تمرکز یابد. مفهوم‌ کایزن‌ پاسخ‌ به‌ این‌ سوال‌ است‌ که‌ چرا شرکتها در ژاپن‌ برای‌ مدتی‌ طولانی،ساکن‌وبدون‌حرکت‌نمی‌مانند.
‌ ‌استفاده‌ از کایزن‌ به‌ جای‌ واژه‌هایی‌ مانند بهره‌وری، کنترل‌ کیفیت‌ فراگیر، تولید بدون‌ عیب، تولید بهنگام، و سیستم‌ پیشنهادها تصویر واضح‌تری‌ از عملکرد کارخانه‌های‌ ژاپنی‌ را نشان‌ می‌دهد. پاره‌ از مفاهیم‌ اصولی‌ کایزن‌ عبارتند از:

کایزن‌ومدیریت;
تاکیدبرفرایند،بهجای‌تاکیدبرنتیجه‌هدف;
پیروی‌ازچرخه‌ها;
اولویت‌بخشی‌به‌کیفیت‌دردرجه‌نخست;
اظهارنظربراساس‌آماروداده‌های‌صحیح;
مشتری‌ را فرایند بعدی‌ قلمداد کردن.

‌ ‌سپس‌ اضافه‌ می‌کند که‌ هدف‌ نهایی‌ راهبرد کایزن‌ به‌ معنای‌ دستیابی‌ به‌ فرایندهای‌ کیفیت‌ مطلوب‌ و قیمت‌ مناسب‌ و تحویل‌ به‌ موقع‌ سفارش‌ مشتری‌ است.

۱-    کایزن (روشهای بهبود مستمر) ماساکی ایمایی  ترجمه حیدر امیران

۲-   جزوه آموزش کایزن ، یوشیدا ، کارشناس ارشد بهره وری آسیا

گمبا کایزن،ماساکی ایمایی ، ترجمه شهلا پریسا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.