اطلاعیه

دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته MADM

کد محصول: SAN35

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه WORD

قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

    دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM)
چکیده
مقدمه
    فصل اول
مقیاس دو قطبی فاصله ای
بی مقیاس کردن
بی مقیاس کردن با استفاده از نرم
بی مقیاس کردن خطی
بی مقیاس کردن فازی
ارزیابی اوزان (Wj) برای شاخص ها
تکنیک آنتروپی
روش LINMAP
روش کمترین مجذورات وزین شده
تکنیک بردار ویژه
MADM فازی
تعریف زیرمجموعه فازی
روشهای رتبه بندی فازی Ui (فازی)
رتبه بندی با به کارگیری درجه بهینگی
روش باآس-کواکرناآک
روش بالدوین
رتبه بندی با به کارگیری فاصله همینگ
رتبه بندی توسط مقاطع α
روش آدامو
روش باکلی
روش مابوچی
رتبه بندی فازی با روش لفظی
    فصل دوم
تکنیک های MADM کلاسیک
مدل های غیر جبرانی
روش تسلط
روش ماکسی مین
روش ماکسی ماکس
روش رضایت بخش شمول
روش رضایت بخش خاص
روش لکسیکوگراف
روش نیمه لکسیکوگراف
روش حذف
روش پرموتاسیون
روش رتبه ای از پرموتاسیون
مدل های جبرانی
زیرگروه نمره گذاری و امتیازدهی
روش مجموع ساده وزین (SAW)
روش مجموع وزین و رده بندی شده
روش مجموع ساده وزین با کنش متقابل
زیرگروه سازشی
روش LINMAP
روش TOPSIS
روش MRS
روشMDS
زیرگروه هماهنگ
روش ELECTRE
روش تخصیص خطی
روش AHP
AHP گروهی
ساختار غیر رده ای و توام با بازخور
    فصل سوم
تکنیک های جدید MADM
روش های فازی با مجموع وزین
روش باآس
روش کواکرناآک
روش دوبوس
روش چنگ
روش بونیسون
استفاده از AHP به صورت فازی
روش باکلی
TOPSIS فازی
ELECTRE GD
ELECTRE TRI
FMADM برای GDM
TOPSIS برای GDM
GRA (Grey Relational Analysis)
AIRM
رویکرد ER (Evidential Reasoning)
DS-AHP
MP-MADM
    فصل چهارم
دسته بندی تکنیک های MADM
دسته بندی براساس نوع اطلاعات دریافتی از DM
دسته بندی براساس نوع کاربرد روش
دسته بندی براساس فازی و غیر فازی بودن
دسته بندی براساس تعداد DM
دسته بندی بر مبنای قطعی یا احتمالی بودن اطلاعات
دسته بندی براساس کامل یا ناقص بودن اطلاعات ورودی
دسته بندی براساس تعداد دوره های تصمیم گیری
منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.