پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

َُSAN27- پایان نامه مهندسی صنایع - شش سیگما

کد محصول : SAN27

110 صفحه

فایل word

20000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

    بخش اول : شش سیگما چیست

    فصل اول : داستان موفقیت آمیز شش سیگما

    فصل دوم : منظور از شش سیگما چیست

    فصل سوم : شش سیگما در سازمان شما

    فصل چهارم : فرایند حل مسئله تیم شش سیگما

    فصل پنجم : راهنمایی برای موفقیت شش سیگما

    فصل ششم : نگاهی به جعبه ابزار شش سیگما

    فصل هفتم : شش سیگما در عمل

    فصل هشتم : نكته ای برای مدیران

    فصل نهم : نكاتنی كه كاركنان باید بدانند

    بخش دوم : تفكر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها

    مقدمه

    چرخه dmaic

    ابزارهای مورد استفاده در فاز بهبود

    اتلاف یا waste

    اصول تفكر ناب

    بستر سازی و توسعه فرهنگ سازمانی با مفاهیم تفكر ناب

    تئوری محدودیت ها (toc)

    ابزارهای مورد نیاز برای كاربرد تئوری محدودیتها

    نتیجه گیری

    منابع و مأخذ

 

چند صفحه اول پایان نامه به همراه منابع و فهرست مطالب

عنوان پایان نامه: شش سيگما

 

داستان موفقيت آميز شش سيگما

احتمالاً چيزهايي در رابطه با آموزش كمربند سپاهان در سازمانتان شنيده ايد . ممكن است ابتدا اين سؤال براي شما مطرح گردد كه «هنرهاي رزمي چه ارتباطي با شغل من دارد؟ ممكن است در ابتدا گيج شديد و از خودتان بپرسيد كه «اين عبارتها چه معنايي دارند؟»

چند هفته بعد ، همه افراد بخش شما به جلسه مهمي دعوت مي شوند ، پس از نمايش يكسري اسلايد و تصوير ، مدير سازمان با اشاره به موفقيت جنرال الكتريك و موتورولا ، در خصوص يكي از رقباي بزرگ سازمان سخن مي گويد ، در ادامه وي به بيان مثالهايي در خصوص شش سيگما و اينكه چگونه مي تواند باعث صرفه جويي مالي و رضايت و خوشنودي مشتريان شود ، مي پردازد و سپس يكي از سخنرانان مي گويد : «اگر سطح فرآيند از سه سيگما به چهار سيگما تغيير كند ، مي توان بخ يك صرفه جويي ، معادل صد ميليون دلار دست يافت» .

دقيقاً شش سيگما چيست ؟

شش سيگما روشي هوشمندانه و عاقلانه جهت مديريت فعاليت هاي تجاري يك سازمان و يا يك بخش است . در شش سيگما اولين اصل توجه به مشتري مي باشد .

سه هدف اصلي از بكارگيري شش سيگما عبارتند از :

  • افزايش رضايت مشتري
  • كاهش زمان انجام فعاليت ها
  • كاهش تعداد نقص ها

اگر چه شش سيگما فرآيندهاي يك سازمان را اندازه گيري و تحليل مي كند ، ولي تنها يك برنامه كيفيت نيست ، بلكه برنامه اي براي فعاليتهاي تجاري يك سازمان است . رسيدن به هدف شش سيگما به چيزي بيشتر از بهبودهاي كوچك و افزايش سود نياز دارد ، اين رويكرد ، به كسب موفقيت هاي همه جانبه در سازمان نيازمند است .

چه چيز جديدي در شش سيگما وجود دارد ؟

در سال هاي 1980، مديريت كيفيت جامع (TQM) ، بسيار عموميت داشت . مديريت كيفيت جامع نيز رويكردي براي بهبود بود ، اما سرانجام در بسياري از شركت ها ، به طور آهسته و بي سر و صدا به دست فراموشي سپرده شد .

سه ويژگي عمده زير شش سيگما را از ديگر برنامه هاي گذشته كيفيت مجزا مي سازد :

1-    شش سيگما مشتري گراست و اغلب بطور آشكارا سعي در حفظ رضايت مشتريان خارجي دارد و همواره به سوي اين بهبود حركت مي كند . (منظور از مشتريان خارجي ، مشترياني هستند كه محصولات و خدمات سازمان را خريداري مي كنند.)

2-    پروژه هاي شش سيگما باعث گسترش سرمايه بالايي مي شوند .

3-    در واقع شش سيگما باعث تغيير عملكرد مديريت مي شود . شش سيگما چيزي بيش از پروژه هاي بهبود است .

شش سيگما باعث ايجاد مزاياي بسياري مي گردد ، اما رسيدن به اين مزايا نيازمند كار تيمي در تمام سطوح سازمان است .

منظور از شش سيگما چيست ؟

مي توان به سؤال «شش سيگما چيست؟» به روش هاي مختلفي پاسخ داد .

1-    مقياس و معياري آماري براي نشان دادن كارايي يك فرآيند يا محصول

2-    هدفي جهت رسيدن به سطح عالي و كاملي از بهبود .

3-    سيستمي مديريتي به جهت رسيدن به جديدترين شكل رهبري در سازمان و دستيابي به كلاس جهاني .

شش سيگما به عنوان مقياس و معياري آماري

«» يكي از حروف يوناني است كه در علم آمار به معناي انحراف معيار است . انحراف معيار ، شاخص آماري جهت پي بردن به انحراف موجود در مجموعه اي از داده ها ، دسته اي از اقلام و يا يك فرآيند است .

سطح سيگما به منظور كمك به موارد زير محاسبه مي گردد :

1-    بر روي معيارهايي كه از ديد مشتري سازمان مهم است تمركز كنيد . بسياري از معيارها از قبيل ؛ ساعات كار ، و حجم فروش ، يعني همان معيارهاي مرسوم كه اغلب سازمانها و شركتها از آنها استفاده مي كنند ، عمدتاً به آنچه كه مشتري نسبت به آن توجه و اهميت نشان مي دهد ، مربوط نمي شوند .

2-    روشي يكسان جهت مقايسه و اندازه گيري فرآيندهاي متفاوت ارائه مي دهد .

اولين قدم در محاسبه سيگما و يا درك مفهوم و اهميت آن ، تشخيص انتظارات مشتريان است . در واژه نامه شش سيگما به نيازها و انتظارات مشتري ، CTQ (مشخصه بحراني براي كيفيت) گفته مي شود .

معيار سيگما كمك مي كند تا بتوان به مطلوب و يا نامطلوب بودن عملكرد يك فرآيند پي برد و روش مشترك و يكساني جهت درك وضعيت فرآيندها ، ارائه نمود . از معيار سيگما به منظور ارزيابي عملكرد يك فرآيند و ايجاد زبان مشتركي براي بيان اين معيار استفاده مي شود .

شش سيگما به عنوان يك هدف

هنگامي كه سازماني نيازهاي مهم مشتريان را ناديده مي گيرد و نسبت به آنها بي اهميت است ، در واقع اين امر باعث پيدايش عيوب ، شكايات و افزايش هزينه مي گردد . افزايش تعداد عيوب يعني افزايش هزينه اصلاح و دوباره كاري آنها ، بعلاوه افزايش مقدار معيوب باعث خطر از دست دادن مشتريان نيز مي گردد . مسلماً همه سازمانها به دنبال اجتناب از عيوب و نتايج ناشي از آن ، كه همان افزايش هزينه ها و كاهش رضايت مشتري است ، مي باشند .

 

جدول 1-2-مقادير سطح سيگما

سطح سيگما

تعداد عيوب در هر يك ميليون فرصت

6

4/3

5

233

4

6210

3

66807

2

308537

1

690000

 

هدف شش سيگما كمك به افراد و فرآيندها جهت توليد محصولات و ارائه خدمات بدون عيب و نقص است . در اينجا نقص صفر مورد نظر نيست . در شش سيگما فرض مي شود كه هميشه پتانسيل ايجاد عيوب وجود دارد . اين جمله در مورد بهترين فرآيندها و بهترين محصولات توليد شده نيز صادق است ، اما در سطح عملكرد 9997/99% ، شش سيگما هدف را براي عملكرد به گونه اي تعيين مي كند كه در بسياري از فرآيندها و محصولات ، تقريباً عيب و نقصي وجود نخواهد داشت .

زماني كه يك شركت پرچك شش سيگما را بلند مي كند ، بدين معنا است كه آنها مي خواهند تا حد امكان ، فعاليت هاي مرتبط با مشتري و محصولات خود را به سطح شش سيگما برسانند از آنجائي كه 4/3 نقص در ميليون ، يك هدف چالش برانگيز محسوب مي شود ، لذا ممكن است در ابتدا هدف كوچكتري در نظر گرفته شود ، مثلاً رسيدن از سطح دو سيگما به سه سيگما ، البته اين هدف نيز ، هدف كم و پائيني نيست ، چرا كه به معني كاهش عيوب از تعداد بيش از 300000 نقص در يك ميليون فرصت به كمتر از 70000 نقص در يك ميليون فرصت است .

 

 

منابع و ماخذ :

- جيمز ووماك و دانيل تي . جونز- مترجم : آزاده رادنژاد ؛ تفكر ناب : ريشه كن كردن اتلاف و آفريش ارزش در سازمان ها ؛ ناشر: آموزه .1379

- شركت راث و استرانگ ؛ مترجم سارا بهداد ؛ آموزش گام به گام شش سيگما ، نشر هامون 1382 .

- بهزاد پورآمن-گزارش نهايي طرح پژوهشي : مطالعه و بررسي وضع موجود فرهنگ سازماني مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران - اسفندماه 1380

- مجيد اسماعيليان و منصور لعلي ؛ تئوري محدوديتها ؛ مجله تدبير شماره 151 .

- حميدرضا رضايی ؛ شش سيگما گزاره نوين مديريت كيفيت ؛ مجله تدبير شماره 128.

- كتاب شش سيگما چيست ، ترجمه دكتر رسول نورالسناء ، مهندس سقايي .

- Dave nave " How To Compare Six Sigma, Lean and the Theory of Constraints" quality progress 2002.

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#2 parsproject در تاریخ: ج 02 مرداد 1394 ، ساعت 03:05 ب ظ
نقل قول از مهسا:
سلام ببخشید فایل این پروه pdf هستش یا word؟؟؟؟

سلام word. هستش
نقل قول
 
 
#1 مهسا در تاریخ: ج 02 مرداد 1394 ، ساعت 03:05 ب ظ
سلام ببخشید فایل این پروه pdf هستش یا word؟؟؟؟
نقل قول
 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید