پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

َُSAN27- مقاله مهندسی صنایع - شش سیگما

کد محصول : SAN27

110 صفحه

فایل word

20000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

    بخش اول : شش سیگما چیست

    فصل اول : داستان موفقیت آمیز شش سیگما

    فصل دوم : منظور از شش سیگما چیست

    فصل سوم : شش سیگما در سازمان شما

    فصل چهارم : فرایند حل مسئله تیم شش سیگما

    فصل پنجم : راهنمایی برای موفقیت شش سیگما

    فصل ششم : نگاهی به جعبه ابزار شش سیگما

    فصل هفتم : شش سیگما در عمل

    فصل هشتم : نكته ای برای مدیران

    فصل نهم : نكاتنی كه كاركنان باید بدانند

    بخش دوم : تفكر ناب دروازه ورود به سرزمین سیگماها

    مقدمه

    چرخه dmaic

    ابزارهای مورد استفاده در فاز بهبود

    اتلاف یا waste

    اصول تفكر ناب

    بستر سازی و توسعه فرهنگ سازمانی با مفاهیم تفكر ناب

    تئوری محدودیت ها (toc)

    ابزارهای مورد نیاز برای كاربرد تئوری محدودیتها

    نتیجه گیری

    منابع و مأخذ

 

چند صفحه اولمقاله به همراه منابع و فهرست مطالب

عنوانمقاله: شش سيگما

 

داستان موفقيت آميز شش سيگما

احتمالاً چيزهايي در رابطه با آموزش كمربند سپاهان در سازمانتان شنيده ايد . ممكن است ابتدا اين سؤال براي شما مطرح گردد كه «هنرهاي رزمي چه ارتباطي با شغل من دارد؟ ممكن است در ابتدا گيج شديد و از خودتان بپرسيد كه «اين عبارتها چه معنايي دارند؟»

چند هفته بعد ، همه افراد بخش شما به جلسه مهمي دعوت مي شوند ، پس از نمايش يكسري اسلايد و تصوير ، مدير سازمان با اشاره به موفقيت جنرال الكتريك و موتورولا ، در خصوص يكي از رقباي بزرگ سازمان سخن مي گويد ، در ادامه وي به بيان مثالهايي در خصوص شش سيگما و اينكه چگونه مي تواند باعث صرفه جويي مالي و رضايت و خوشنودي مشتريان شود ، مي پردازد و سپس يكي از سخنرانان مي گويد : «اگر سطح فرآيند از سه سيگما به چهار سيگما تغيير كند ، مي توان بخ يك صرفه جويي ، معادل صد ميليون دلار دست يافت» .

دقيقاً شش سيگما چيست ؟

شش سيگما روشي هوشمندانه و عاقلانه جهت مديريت فعاليت هاي تجاري يك سازمان و يا يك بخش است . در شش سيگما اولين اصل توجه به مشتري مي باشد .

سه هدف اصلي از بكارگيري شش سيگما عبارتند از :

  • افزايش رضايت مشتري
  • كاهش زمان انجام فعاليت ها
  • كاهش تعداد نقص ها

اگر چه شش سيگما فرآيندهاي يك سازمان را اندازه گيري و تحليل مي كند ، ولي تنها يك برنامه كيفيت نيست ، بلكه برنامه اي براي فعاليتهاي تجاري يك سازمان است . رسيدن به هدف شش سيگما به چيزي بيشتر از بهبودهاي كوچك و افزايش سود نياز دارد ، اين رويكرد ، به كسب موفقيت هاي همه جانبه در سازمان نيازمند است .

چه چيز جديدي در شش سيگما وجود دارد ؟

در سال هاي 1980، مديريت كيفيت جامع (TQM) ، بسيار عموميت داشت . مديريت كيفيت جامع نيز رويكردي براي بهبود بود ، اما سرانجام در بسياري از شركت ها ، به طور آهسته و بي سر و صدا به دست فراموشي سپرده شد .

سه ويژگي عمده زير شش سيگما را از ديگر برنامه هاي گذشته كيفيت مجزا مي سازد :

1-    شش سيگما مشتري گراست و اغلب بطور آشكارا سعي در حفظ رضايت مشتريان خارجي دارد و همواره به سوي اين بهبود حركت مي كند . (منظور از مشتريان خارجي ، مشترياني هستند كه محصولات و خدمات سازمان را خريداري مي كنند.)

2-    پروژه هاي شش سيگما باعث گسترش سرمايه بالايي مي شوند .

3-    در واقع شش سيگما باعث تغيير عملكرد مديريت مي شود . شش سيگما چيزي بيش از پروژه هاي بهبود است .

شش سيگما باعث ايجاد مزاياي بسياري مي گردد ، اما رسيدن به اين مزايا نيازمند كار تيمي در تمام سطوح سازمان است .

منظور از شش سيگما چيست ؟

مي توان به سؤال «شش سيگما چيست؟» به روش هاي مختلفي پاسخ داد .

1-    مقياس و معياري آماري براي نشان دادن كارايي يك فرآيند يا محصول

2-    هدفي جهت رسيدن به سطح عالي و كاملي از بهبود .

3-    سيستمي مديريتي به جهت رسيدن به جديدترين شكل رهبري در سازمان و دستيابي به كلاس جهاني .

شش سيگما به عنوان مقياس و معياري آماري

«» يكي از حروف يوناني است كه در علم آمار به معناي انحراف معيار است . انحراف معيار ، شاخص آماري جهت پي بردن به انحراف موجود در مجموعه اي از داده ها ، دسته اي از اقلام و يا يك فرآيند است .

سطح سيگما به منظور كمك به موارد زير محاسبه مي گردد :

1-    بر روي معيارهايي كه از ديد مشتري سازمان مهم است تمركز كنيد . بسياري از معيارها از قبيل ؛ ساعات كار ، و حجم فروش ، يعني همان معيارهاي مرسوم كه اغلب سازمانها و شركتها از آنها استفاده مي كنند ، عمدتاً به آنچه كه مشتري نسبت به آن توجه و اهميت نشان مي دهد ، مربوط نمي شوند .

2-    روشي يكسان جهت مقايسه و اندازه گيري فرآيندهاي متفاوت ارائه مي دهد .

اولين قدم در محاسبه سيگما و يا درك مفهوم و اهميت آن ، تشخيص انتظارات مشتريان است . در واژه نامه شش سيگما به نيازها و انتظارات مشتري ، CTQ (مشخصه بحراني براي كيفيت) گفته مي شود .

معيار سيگما كمك مي كند تا بتوان به مطلوب و يا نامطلوب بودن عملكرد يك فرآيند پي برد و روش مشترك و يكساني جهت درك وضعيت فرآيندها ، ارائه نمود . از معيار سيگما به منظور ارزيابي عملكرد يك فرآيند و ايجاد زبان مشتركي براي بيان اين معيار استفاده مي شود .

شش سيگما به عنوان يك هدف

هنگامي كه سازماني نيازهاي مهم مشتريان را ناديده مي گيرد و نسبت به آنها بي اهميت است ، در واقع اين امر باعث پيدايش عيوب ، شكايات و افزايش هزينه مي گردد . افزايش تعداد عيوب يعني افزايش هزينه اصلاح و دوباره كاري آنها ، بعلاوه افزايش مقدار معيوب باعث خطر از دست دادن مشتريان نيز مي گردد . مسلماً همه سازمانها به دنبال اجتناب از عيوب و نتايج ناشي از آن ، كه همان افزايش هزينه ها و كاهش رضايت مشتري است ، مي باشند .

 

جدول 1-2-مقادير سطح سيگما

سطح سيگما

تعداد عيوب در هر يك ميليون فرصت

6

4/3

5

233

4

6210

3

66807

2

308537

1

690000

 

هدف شش سيگما كمك به افراد و فرآيندها جهت توليد محصولات و ارائه خدمات بدون عيب و نقص است . در اينجا نقص صفر مورد نظر نيست . در شش سيگما فرض مي شود كه هميشه پتانسيل ايجاد عيوب وجود دارد . اين جمله در مورد بهترين فرآيندها و بهترين محصولات توليد شده نيز صادق است ، اما در سطح عملكرد 9997/99% ، شش سيگما هدف را براي عملكرد به گونه اي تعيين مي كند كه در بسياري از فرآيندها و محصولات ، تقريباً عيب و نقصي وجود نخواهد داشت .

زماني كه يك شركت پرچك شش سيگما را بلند مي كند ، بدين معنا است كه آنها مي خواهند تا حد امكان ، فعاليت هاي مرتبط با مشتري و محصولات خود را به سطح شش سيگما برسانند از آنجائي كه 4/3 نقص در ميليون ، يك هدف چالش برانگيز محسوب مي شود ، لذا ممكن است در ابتدا هدف كوچكتري در نظر گرفته شود ، مثلاً رسيدن از سطح دو سيگما به سه سيگما ، البته اين هدف نيز ، هدف كم و پائيني نيست ، چرا كه به معني كاهش عيوب از تعداد بيش از 300000 نقص در يك ميليون فرصت به كمتر از 70000 نقص در يك ميليون فرصت است .

 

 

منابع و ماخذ :

- جيمز ووماك و دانيل تي . جونز- مترجم : آزاده رادنژاد ؛ تفكر ناب : ريشه كن كردن اتلاف و آفريش ارزش در سازمان ها ؛ ناشر: آموزه .1379

- شركت راث و استرانگ ؛ مترجم سارا بهداد ؛ آموزش گام به گام شش سيگما ، نشر هامون 1382 .

- بهزاد پورآمن-گزارش نهايي طرح پژوهشي : مطالعه و بررسي وضع موجود فرهنگ سازماني مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران - اسفندماه 1380

- مجيد اسماعيليان و منصور لعلي ؛ تئوري محدوديتها ؛ مجله تدبير شماره 151 .

- حميدرضا رضايی ؛ شش سيگما گزاره نوين مديريت كيفيت ؛ مجله تدبير شماره 128.

- كتاب شش سيگما چيست ، ترجمه دكتر رسول نورالسناء ، مهندس سقايي .

- Dave nave " How To Compare Six Sigma, Lean and the Theory of Constraints" quality progress 2002.

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#2 parsproject در تاریخ: ج 02 مرداد 1394 ، ساعت 03:05 ب ظ
نقل قول از مهسا:
سلام ببخشید فایل این پروه pdf هستش یا word؟؟؟؟

سلام word. هستش
نقل قول
 
 
#1 مهسا در تاریخ: ج 02 مرداد 1394 ، ساعت 03:05 ب ظ
سلام ببخشید فایل این پروه pdf هستش یا word؟؟؟؟
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید