اطلاعیه

لیست The British Accounting Review

مقاله انگلیسی با ترجمه واکنش‌های نامتقارن مولفه پرش حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی به تغییرات رتبه‌بندی اعتباری

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 26 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  61 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده94000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تفاوت سنی بین رئیس و مدیرعامل اجرایی و ریسک پذیری بانکی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده43000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ایجاد منطق استراتژیک و مالی در سرمایه گذاری های کلان: تصمیم گیری مبتنی بر تخصص شهودی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 41  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  59000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه فساد در سطح کشور و انتخاب حسابداری: سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تحت IFRS

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 25  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 39000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش فناوری های مرتبط با اینترنت در شکل دهی کار حسابداران: مسیرهای جدید برای تحقیقات حسابداری

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  20 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  49  صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات