اطلاعیه

لیست Technological Forecasting and Social Change

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا احساسات مشتری می تواند بر ارزش شرکت تأثیر بگذارد؟ یک رویکرد متن کاوی یکپارچه

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  50 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  72000 تومان

مشاهده جزییات