اطلاعیه

لیست Teaching and Teacher Education

مقاله انگلیسی با ترجمه روایی و پایایی ابزاری برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه آموزشی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده49000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه درک معلمان از عوامل موثر بر توسعه خلاقیت: کاربرد دیدگاه تئوری شناختی اجتماعی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  11 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 34 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 27000 تومان

مشاهده جزییات