اطلاعیه

مقاله انگلیسی یادگیری تجربی در آموزش کارآفرینی: مرور نظام مند ادبیات 

این مقاله مروری (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1407

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Teaching and Teacher Education

نوع مقاله: مروری  (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : یادگیری تجربی در آموزش کارآفرینی: مرور نظام مند ادبیات 

عنوان کامل انگلیسی:

Experiential learning in entrepreneurship education: A systematic literature review

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1407)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

بحث در مورد چگونگی آموزش اثربخش کارآفرینی، ایجاد انگیزه در دانشجویان برای کارآفرینی و کمک به آن‌ها در توسعه مهارت‌ها و شایستگی‌های کارآفرینی، افزایش پیدا کرده است. با در نظر گرفتن این موضوع، در این مطالعه یادگیری تجربی در آموزش کارآفرینی برجسته شده و به عنوان یک رویکرد آموزشی که در آن دانشجویان به طور عملی یاد می گیرند،در نظر گرفته می شود. بنابراین، هدف از این مطالعه، انجام یک مرور ادبیات نظام مند در مورد کاربرد و ارزیابی یادگیری تجربی در آموزش کارآفرینی می باشد. ادبیات مرتبط که چارچوب های موضوعی مجلات مختلف که عمدتاً در اروپا متمرکز شده اند را شامل می شود، طبقه‌بندی و کدگذاری شده اند و ساختاری از آنچه تاکنون انجام شده ایجاد کرده است و در نهایت توصیه‌هایی برای هدایت تحقیقات آینده ارائه شده است. نتایج نشان داد که یادگیری تجربی اخیراً به عنوان رویکردی برای آموزش کارآفرینی مورد استفاده قرار گرفته است زیرا بر قصد کارآفرینی و توسعه مهارت‌ها و شایستگی‌های کارآفرینی تأثیر مثبت دارد . فعالیت‌های مختلف منجر به مزایای متمایز برای فرآیند یاددهی-یادگیری در کارآفرینی می‌شود، اما بر سر راه آن چالش‌هایی نیز وجود دارد که باید با آن مواجه شد. همنچنین مفاهیمی برای اقدام ارائه شد.

کلیدواژه ها: آموزش کارآفرینی، یادگیری تجربی، مهارت های کارآفرینی، قصد کارآفرینی، آموزش عالی

Abstract

The debate on how to teach entrepreneurship effectively, motivating students to be entrepreneurs and assisting them in the development of entrepreneurial skills and competences, has come into evidence. With this in mind, experiential learning comes into prominence in the teaching of entrepreneurship, being considered a pedagogical approach in which students learn by doing. Therefore, the objective of this work was to carry out a systematic literature review on the application and evaluation of experiential learning in entrepreneurship education. The literature – published in journals from different subject areas and mainly concentrated in Europe – has been classified and coded, resulting in a structure of what has been done so far, with recommendations to guide future research. It is concluded that experiential learning has been recently used as an approach for entrepreneurial education as it contributes to a positive impact on entrepreneurial intention and to the development of entrepreneurial skills and competences. Different activities result in distinct benefits for the teaching-learning process in entrepreneurship, but also demand challenges to be faced. Implications to practice were thus provided.

Keywords: Entrepreneurship education, Experiential learning, Entrepreneurial skills, Entrepreneurial intention, Higher education

۱.Introduction

There are still doubts whether it is possible to teach entrepreneurship in a classroom context (Bliemel, 2014; Neck & Greene, 2011), since the skills and competences necessary for the entrepreneurial world are hardly obtained by traditional teaching with the passive participation of students. This is because entrepreneurship is a dynamic process of transformation, which needs motivation for the development and implementation of new and creative ideas. Among the skills and abilities necessary for entrepreneurship are, for example, taking calculated risks, formulating an effective team, organizing the necessary resources, planning a business and recognizing opportunities (Kolb, 2014). Neck and Greene (2011) state that the complexity of entrepreneurship requires students to be able to deal with an uncertain environment, therefore, educators are responsible for contributing to the development of their skills for discovery, planning and implementation. However, the same authors claim that the usual approaches of entrepreneurship education are not effective for the development of these skills…

۵.Conclusions

Despite the unquestionable improvement, how to teach entrepreneurship is still a challenge for the education field (Sirelkhatim & Gangi, 2015) and active teaching focused on experience has emerged as one relevant approach. With this in mind, this study presented the benefits and challenges perceived for teaching entrepreneurship from a variety of experiential learning activities. From a systematic review of the literature using the Scopus and Web of Science databases, 33 scientific articles were identified, selected, and analyzed…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ مدیریت با ترجمه

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد کارآفرینی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ مدیریت آموزشی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ درباره مهارت و شایستگی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی