مقاله انگلیسی رفتار میان فردی معلم و انگیزه دانش آموز در آموزش حرفه ایِ رقابت مبنا

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

کد محصول: R14

قیمت فایل ترجمه شده:  (ترجمه مقاله موجود نمی باشد برای سفارش ترجمه تماس بگیرید)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  —-

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی روانشناسی:  رفتار میان فردی معلم و انگیزه دانش آموز در آموزش حرفه ایِ رقابت مبنا (قابلیت محور) : شواهد برگرفته شده از اندونزی

عنوان انگلیسی:

Teacher interpersonal behaviour and student motivation in competence-based vocational education: Evidence from Indonesia

چکیده فارسی:

آموزشِ قابلیت محور مستلزمِ تغییر وظایف معلم است که احتمالاً تعامل بین معلم و دانش آموز و انگیزش دانش آموز را مورد تاثیر قرار می دهد. این تحقیق این امر را مورد بررسی قرار می دهد که دانش آموزانِ هنرستان های قابلیت محور و غیرقابلیت محور (N=1469) چطور رفتار میان فردی معلم خود و رابطه آن با انگیزش آنها را ملاحظه می کنند. نتایج، نماهای قابل مقایسه ای را در مدارس قابلیت محور و غیر قابلیت محور، با تفاوتی غیرمنتظره را از لحاظ اندازه نشان داد. رفتار میان فردیِ مورد ملاحظۀ معلم ارتباط میان CBE و انگیزش دانش آموز را، در ازای تاثیر بزرگتری در محیط های آموزش غیررقابتی در مقایسه با رقابتی تعدیل نمود. تغییرات لازم در وظایف معلم هنوز مورد ملاحظه قرار نگرفته است که این خود مانع انتظارِ انگیزش زیاد در آموزش قابلیت محور می شود.

Abstract

Competence-based education requires changing teacher roles probably affecting teacher–student interactions and student motivation. This study examines how students (N = ۱۴۶۹) from competence-based and less-competence-based vocational schools perceive their teachers’ interpersonal behaviour and its relation with their motivation. Results showed comparable teacher profiles in CBE and less-CBE schools, with an unexpected difference at the dimension level. Perceived teacher interpersonal behaviour moderated connections between CBE and student motivation, with greater impact in less-CBE than in CBE learning environments. Required changes in teacher roles are not yet perceived, hampering the expectations of increased motivation in competence-based education.