لیست Journal of International Accounting Auditing and Taxation

مقاله انگلیسی با ترجمه بازنگری در کیفیت حسابداری بر اساس اتخاذ IFRS جهانی: شواهدی از طریق توزیع درآمد

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 45 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 40 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 25000 تومان

مشاهده جزییات