خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی اصلاحات حسابداری و محافظه کاری در درآمد

مقاله انگلیسی اصلاحات حسابداری و محافظه کاری در درآمد

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری محافظه کارانه

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی 

کد محصول: H381

قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

سال نشر: ۲۰۱۸

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ :  اصلاحات حسابداری و محافظه کاری در درآمد: شواهد تجربی از شرکت های لیست شده چین

عنوان انگلیسی:

Accounting reforms and conservatism in earnings: Empirical evidence from listed Chinese companies

چکیده فارسی:

ما اثرات دو اصلاحات بزرگ حسابداری در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۷ در چین بر  محافظه کاری در درآمد با استفاده از اقدامات مختلف برای مشخص کردن  وجود محافظه کاری و سنجش میزان آن را بررسی می کنیم. نتایج ما شواهدی از سطوح مختلف محافظه کاری در گزارش مالی در چین را در طی دوره مورد بررسی ارائه می دهد. ما نشان می دهیم که از زمان اصلاحات حسابداری در سال ۱۹۹۸، محافظه کاری در گزارش مالی در چین وجود داشته است. با این حال، دو اصلاحات حسابداری بر محافظه کاری در درآمد اثرات متفاوتی داشته اند. به ویژه، اصلاحات حسابداری در سال ۲۰۰۱ به طور قابل توجهی میزان محافظه کاری  در درآمد را  افزایش داد در حالی که اصلاحات سال ۲۰۰۷ میزان محافظه کاری در درآمد را کاهش داد. ما همچنین یادآور می شویم که محافظه کاری در درآمد پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۹ دوباره رشد کرد.  علاوه بر این، اصلاحات حسابداری در سال ۲۰۰۱ تاثیر مثبت بیشتری بر محافظه کاری درآمد در مناطقی که سرمایه گذاران  از حمایت قانونی کمتری برخوردار بودن، داشت.  در حالی که تاثیر منفی اصلاحات حسابداری در سال  ۲۰۰۷ بر محافظه کاری ِدرآمد  تحت تاثیر سطح حمایت قانونی برای سرمایه گذاران نبود. این نتایج نشان می دهد که اصلاحات حسابداری که موجب محدود کردن توانایی مدیران در مدیریت درآمد و بهبود محافظه کاری در درآمد می شود، به عنوان روش جایگزین مهمی برای موسساتی که در زمینه ی حفاظت از سرمایه گذاران فعالیت می کنند،عمل می کند. یافته های ما دیدگاه های مفیدی را برای محافظه کاری حسابداری ارائه می دهد و مفاهیم نظری و کاربردی مهمی را برای تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، سرمایه گذاران و محققین دارد.

Abstract

We examine the effects of the two major accounting reforms of 2001 and 2007 in China on conservatism in earnings using a variety of measures to ascertain the existence of conservatism and to gauge its degree. Our results provide evidence of different levels of conservatism in financial reporting in China during the period under investigation. We suggest that conservatism has generally existed in financial reporting in China since the 1998 accounting reform. However, the effects of the two accounting reforms on conservatism in earnings vary. Specifically, the 2001 accounting reforms significantly improved conservatism in earnings whereas the 2007 reforms reduced the extent of conservatism in earnings. We also note that conservatism in earnings rebounded following the 2007–۰۹ global financial crisis. Furthermore, the 2001 accounting reforms have a greater positive impact on conservatism in earnings in regions with a lower level of legal protection for investors whereas the negative impact of the 2007 accounting reforms on conservatism in earnings is not affected by the level of legal protection for investors. These results suggest that accounting reforms that restrict managers’ abilities to conduct earnings management and improve conservatism in earnings serve as an important substitute mechanism for institutions of investor protection. Our findings provide useful insights into accounting conservatism and have important theoretical and practical implications for accounting regulators, investors, and researchers