اطلاعیه

مقاله انگلیسی اصلاحات حسابداری و محافظه کاری در درآمد

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۸ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H381

سال نشر: ۲۰۱۸

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of International Accounting, Auditing and Taxation

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳  صفحه PDf

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۸ :  اصلاحات حسابداری و محافظه کاری در درآمد: شواهد تجربی از شرکت های لیست شده چین

عنوان انگلیسی:

Accounting reforms and conservatism in earnings: Empirical evidence from listed Chinese companies

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H381)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما اثرات دو اصلاحات بزرگ حسابداری در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۷ در چین بر  محافظه کاری در درآمد با استفاده از اقدامات مختلف برای مشخص کردن  وجود محافظه کاری و سنجش میزان آن را بررسی می کنیم. نتایج ما شواهدی از سطوح مختلف محافظه کاری در گزارش مالی در چین را در طی دوره مورد بررسی ارائه می دهد. ما نشان می دهیم که از زمان اصلاحات حسابداری در سال ۱۹۹۸، محافظه کاری در گزارش مالی در چین وجود داشته است. با این حال، دو اصلاحات حسابداری بر محافظه کاری در درآمد اثرات متفاوتی داشته اند. به ویژه، اصلاحات حسابداری در سال ۲۰۰۱ به طور قابل توجهی میزان محافظه کاری  در درآمد را  افزایش داد در حالی که اصلاحات سال ۲۰۰۷ میزان محافظه کاری در درآمد را کاهش داد. ما همچنین یادآور می شویم که محافظه کاری در درآمد پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۹ دوباره رشد کرد.  علاوه بر این، اصلاحات حسابداری در سال ۲۰۰۱ تاثیر مثبت بیشتری بر محافظه کاری درآمد در مناطقی که سرمایه گذاران  از حمایت قانونی کمتری برخوردار بودن، داشت.  در حالی که تاثیر منفی اصلاحات حسابداری در سال  ۲۰۰۷ بر محافظه کاری ِدرآمد  تحت تاثیر سطح حمایت قانونی برای سرمایه گذاران نبود. این نتایج نشان می دهد که اصلاحات حسابداری که موجب محدود کردن توانایی مدیران در مدیریت درآمد و بهبود محافظه کاری در درآمد می شود، به عنوان روش جایگزین مهمی برای موسساتی که در زمینه ی حفاظت از سرمایه گذاران فعالیت می کنند،عمل می کند. یافته های ما دیدگاه های مفیدی را برای محافظه کاری حسابداری ارائه می دهد و مفاهیم نظری و کاربردی مهمی را برای تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری، سرمایه گذاران و محققین دارد.

Abstract

We examine the effects of the two major accounting reforms of 2001 and 2007 in China on conservatism in earnings using a variety of measures to ascertain the existence of conservatism and to gauge its degree. Our results provide evidence of different levels of conservatism in financial reporting in China during the period under investigation. We suggest that conservatism has generally existed in financial reporting in China since the 1998 accounting reform. However, the effects of the two accounting reforms on conservatism in earnings vary. Specifically, the 2001 accounting reforms significantly improved conservatism in earnings whereas the 2007 reforms reduced the extent of conservatism in earnings. We also note that conservatism in earnings rebounded following the 2007–۰۹ global financial crisis. Furthermore, the 2001 accounting reforms have a greater positive impact on conservatism in earnings in regions with a lower level of legal protection for investors whereas the negative impact of the 2007 accounting reforms on conservatism in earnings is not affected by the level of legal protection for investors. These results suggest that accounting reforms that restrict managers’ abilities to conduct earnings management and improve conservatism in earnings serve as an important substitute mechanism for institutions of investor protection. Our findings provide useful insights into accounting conservatism and have important theoretical and practical implications for accounting regulators, investors, and researchers

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده حسابداری

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری محافظه کارانه

مقالات ترجمه شده مدیریت درآمد