اطلاعیه

لیست Journal of Cleaner Production

مقاله انگلیسی ترجمه شده چارچوب حسابداری کربن برای کاهش تولید کربن در حومه ی  شهرهای اروپایی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  39 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 48 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 31000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده پیاده سازی حسابداری هزینه جریان مواد (MFCA) در تولید سویا

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  21 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 25 صفحه فایل WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 25000 تومان

مشاهده جزییات