اطلاعیه

لیست International Review of Financial Analysis

مقاله انگلیسی با ترجمه مدل سرمایه گذاری، تامین مالی و خروج شرکت با محدودیت استقراض مبتنی بر درآمد

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 12 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   36 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  93000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه رشد خوب، رشد بد: واکنش بازار به افزایش سرمایه برای توسعه صندوق سرمایه گذاری در املاک و مستقلات (REIT)

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده83000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر مدیریت سود بر عملکرد شرکت: نقش تعدیل کننده کیفیت حاکمیت شرکتی

مقالات ترجمه شده 2022

 • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   49 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  75000 تومان

مشاهده جزییات