اطلاعیه

لیست Finance Research Letters

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر تنوع بخشی درآمدها بر سودآوری و ریسک بانکها در طول همه گیری کووید-۱۹

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده43000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر مقررات بانکی و استانداردهای حسابداری در برآورد ذخایر زیان وام اختیاری

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021 از نشریه  الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  20 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  49000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مالی دیجیتالی و ESG شرکتی (محیط زیست، اجتماع و حاکمیت شرکتی)

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   26 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  74000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا سرمایه گذاران و مدیران ETF های فعال به فعالیت های رسانه های اجتماعی واکنش نشان می دهند؟

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   14 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  67000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر مدیریت سود بر کارایی بانک: شواهدی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی اروپا

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   15 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  53000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا تنوع جنسیتی مدیران اجرایی موجب محافظه کاری حسابداری در جوامع سنتی می شود؟ شواهدی از ترکیب CEO-CFO در چین

مقالات ترجمه شده 2022

 • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  51000 تومان

مشاهده جزییات