لیست Finance Research Letters

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر مدیریت سود بر کارایی بانک: شواهدی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی اروپا

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

  • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   15 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  53000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه آیا تنوع جنسیتی مدیران اجرایی موجب محافظه کاری حسابداری در جوامع سنتی می شود؟ شواهدی از ترکیب CEO-CFO در چین

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 19صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  51000 تومان

مشاهده جزییات