اطلاعیه

لیست emerald:Personnel Review

مقاله انگلیسی با ترجمه ایجاد اعتماد و تعهد از طریق شفافیت و صلاحیت منابع انسانی: رویکرد سیگنالینگ

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  21 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 32   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده37000  تومان

مشاهده جزییات