اطلاعیه

لیست Asia Pacific Management Review

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر رهبری دانش محور و توسعه منابع انسانی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق فاکتورهای مؤلفه نوآوری سازمانی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  10 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   27 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده53000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ترجمه شده آیا مالکیت نهادی بر رابطه بین کیفیت حسابداری و هزینه سرمایه تاثیرگذار است

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF
  • تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 29500 تومان

مشاهده جزییات