اطلاعیه

لیست مقالات 2021 حسابداری و اقتصاد بدون ترجمه

در این صفحه مجموعه ی مقالات انگلیسی بدون ترجمه سال 2021 در رشته های حسابداری و اقتصاد در تمامی گرایش ها موجود می باشد – برای مشاهده مقالات ترجمه شده رشته حسابداری و اقتصاد به بخش مقالات ترجمه شده مراجعه نمایید

مقالات بدون ترجمه رشته های حسابداری و اقتصاد به تفکیک سال نشر

مقالات 2023    مقالات 2022    مقالات 2020        مقالات 2019      مقالات 2018      مقالات 2017

مقاله انگلیسی آیا معیارهای ارزش منصفانه بر کیفیت درآمد مبتنی بر حسابداری تأثیر دارد؟ مرور ادبیات با تمرکز بر حاکمیت شرکتی به عنوان تعدیلگر

مقالات انگلیسی بدون ترجمه سال 2021

  • سال نشر: 2021
  • نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر
  • نوع مقاله: مروری (Review articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 40 صفحه PDF

مشاهده جزییات