اطلاعیه

مقاله انگلیسی آیا مدیر عاملان مسلمان و ذینفعان مسلمان ، تأمین مالی بدهی اسلامی را ترجیح می دهند؟

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H660

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Global Finance Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  آیا مدیر عاملان مسلمان و ذینفعان مسلمان ، تأمین مالی بدهی اسلامی را ترجیح می دهند؟

عنوان کامل انگلیسی:

Do Muslim CEOs and Muslim stakeholders prefer Islamic debt financing?

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H660)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه رابطه بین مذهبی بودن و تأمین مالی بدهی اسلامی در شرکت های غیر مالی مالزی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ را بررسی می کند. نتایج نشان داد که مدیرعاملان مسلمان در مقایسه با مدیرعاملان غیرمسلمان ، برای تامین مالی بدهی های خود ، تامین مالی اسلامی را بیشتر بکار می گیرند، که مطابق با نظریه پلکان بالاتر می باشد. با این حال ، دریافتیم که فشار جامعه شناختی ذینفعان مسلمان تأثیر قابل توجهی در تأمین مالی اسلامی ندارد. جالب توجه است که نتایج بیشتر نشان می دهد که در صورتی که مدیرعامل شرکت مسلمان باشد، تأمین مالی بدهی اسلامی تحت تاثیر تعداد مسلمانان جامعه نیست. این بدان معنی است که یافته های ما از نظریه پلکان بالاتر پشتیبانی می کند ، اما از نظریه جهت گیری ذینفعان پشتیبانی نمی کند.

واژه های کلیدی: مدیر عامل مسلمان ، ذینفعان مسلمان ، تأمین مالی بدهی اسلامی

۱.مقدمه

با ظهور محصولات مالی اسلامی ، ادبیات مالی اسلامی به طور گسترده ای برتری محصولات مالی سازگار با اسلام را از نظر ریسک اعتباری پایین تر (هاو، کریم و ورهون ، ۲۰۰۵) ، ریسک سرمایه گذاری پایین تر (هاو؛ حلیم و دیگران. ، ۲۰۱۹) نقدشوندگی بهتر (حلیم ، کبیر حسن ، و دیگران ، ۲۰۱۹ ؛ صدیقی ، ۲۰۰۸) ، و وام های محتاطانه تر  (حسن و کاید، ۲۰۱۱) بررسی کرده است. یافته های تجربی ، تأمین مالی اسلامی را به عنوان راهکاری برای کاهش ریسک کسب و کار (به عنوان مثال ، کاید و حسن ، ۲۰۱۱) ، بحران های مالی (به عنوان مثال ، احمد ، ۲۰۱۰ ؛ کاید و حسن ، ۲۰۱۱) و تقویت رقابت پذیری (به عنوان مثال ، ملا ، ۲۰۱۷) همراه با اصول مدل کسب و کار اخلاقی و معقول با تمرکز بر پایداری مالی (احمد ، کبیر حسن و ریفیلد ، ۲۰۱۸ ؛ علیو ، حسن ، محد یوسف و ناییمی ، ۲۰۱۷ ؛ پالترینیری ، خان و باهو ، ۲۰۱۹) معرفی کرده اند. با وجود چنین استدلال ساده ای در مورد برتری تأمین مالی اسلامی ، تحقیقات در مورد ترجیح مسلمانان نسبت به استفاده از تأمین مالی اسلامی هنوز محدود به مطالعات هیلاری و هوی (۲۰۰۹) ، باکساموسا و جلال (۲۰۱۴) و آدیکاری و آگراوال (۲۰۱۶) باقی مانده است. شواهد روائی (غیر علمی) با نشان دادن این که به محصولات مالی اسلامی در کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی ، پاکستان ، مالزی یا اندونزی توجه کمتری می شود ، استدلال ما را تقویت می کنند. بنابراین ، آیا مسلمانان تأمین مالی بدهی اسلامی را ترجیح می دهند؟ …

۸.جمع بندی

  این مطالعه به بررسی یک موضوع جذاب در مورد ارتباط مذهبی بودن و محصولات دینی می پردازد. در این مطالعه با استفاده از نظریه پلکان بالاتر و نظریه جهت گیری ذینفعان ، بررسی می شود که آیا انتخاب تأمین مالی بدهی اسلامی توسط مسلمانان در شرکت های مالزیایی انجام می شود؟. ما حداقل سه بینش اضافی برای مجموعه دانش ارائه می دهیم. نخست ، دریافتیم که مدیر عاملان مسلمان بخش عمده ای از تأمین مالی بدهی خود را از طریق تامین مالی اسلامی انجام می دهند. میزان تأمین مالی بدهی اسلامی آنها تفاوت معناداری با مدیر عاملان غیرمسلمان دارد. مطابق با دیدگاه پلکان بالاتر ، اعتقادات و دانش مربوط به اسلام، بر تصمیمات سازمانی آنها ارجح تر است …

Abstract

This study examines the relationship between religiosity and Islamic debt financing based on Malaysian non-financial listed firms from 2012 to 2018. We find that Muslim CEOs allocate more Islamic financing in their debt financing compared to non-Muslim CEOs, which support the upper echelons theory. However, we find that the sociological pressure from Muslim Stakeholders display no significant effect on Islamic financing. Interestingly, we further find that Islamic debt financing will incline no matter whether the Muslim population is high or low if the CEO was a Muslim. This implies that our findings support the upper echelon theory, but not the stakeholder orientation theory.

Keywords: Muslim CEO ,Muslim stakeholders, Islamic debt financing

۱.Introduction

 With the emergence of Islamic financing products, the Islamic finance literature has extensively examined the superiority of shariacompliant finance product in terms of lower credits risk (How, Karim, & Verhoeven, 2005), lower investment risk (Halim, How, et al., 2019) better liquidity (Halim, Kabir Hassan, et al., 2019; Siddiqui, 2008), and prudent lending (Kayed & Hassan, 2011). Empirical findings address Islamic financing as the prescription for business risk mitigation (i.e., Kayed & Hassan, 2011), financial crises (i.e., Ahmed, 2010; Kayed & Hassan, 2011), and inducing competitiveness (i.e., Mulla, 2017) with the tenet of the ethical and prudent business model focusing on financial sustainability (Ahmed, Kabir Hassan, & Rayfield, 2018; Aliyu, Hassan, Mohd Yusof, & Naiimi, 2017; Paltrinieri, Khan, & Bahoo, 2019). Despite such a straightforward argument regarding the superiority of Islamic financing, research about the Muslim preference towards the use of Islamic financing is still lacking amid several attempts from Hilary and Hui (2009), Baxamusa and Jalal (2014), and Adhikari and Agrawal (2016). The anecdotal evidence strengthens our argument by revealing that Islamic financial product is less attentive in Islamic countries like Saudi Arabia, Pakistan, Malaysia, or Indonesia. Therefore, do Muslims prefer Islamic debt financing?..

۸.Conclusion

 This study addresses an intriguing matter related to the association between religiosity and its religious products. By using the upper-echelons theory and stakeholder orientation theory, this study exploits whether Islamic debt financing choice is determined by the Islamic religiosity engaged by Malaysian firms. We provide at least three additional insights to the body of knowledge. First, we find that Muslim CEOs do aim higher portion of Islamic financing in their debt financing. Their Islamic debt financing is significantly different from the Non-Muslim CEOs. Aligned with the upper-echelons perspective, the beliefs and knowledge related to Islam override their corporate decision…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود ترجمه مقالات حسابداری

مقالات جدید مدیریت مالی با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی در مورد مدیریت سرمایه با ترجمه

مقالات دانلود مقاله انگلیسی در مورد تامین مالی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مالی رفتاری با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیر عامل اجرایی با ترجمه

ئانلود مقالات انگلیسی در مورد مطالعات اسلامی با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد اقتصاد اسلامی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد بدهی با ترجمه