خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2020 مدیریت بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2020 مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی زنجیره تامین خریدار محور و ریسک گریزی تحت اختیار معامله: کمینه سازی CVaR و تناسب کانال

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 16 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  زنجیره تامین خریدار محور و ریسک گریزی تحت اختیار معامله: کمینه سازی CVaR و تناسب کانال عنوان انگلیسی: A risk-averse and buyer-led supply chain under option contract: CVaR minimization and channel coordination

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی استراتژی های تولید پراکنده از دیدگاه یک ماتریس فرآیند-محصول

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 17 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  توسعه استراتژی های تولید پراکنده (غیر متمرکز) از دیدگاه یک ماتریس فرآیند-محصول عنوان انگلیسی: Developing distributed manufacturing strategies from the perspective of a product-process matrix

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی چارچوب یکپارچه تامین مالی زنجیره تأمین: دیدگاه پردازش اطلاعات

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 13 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  به سوی یک چارچوب مفهومی یکپارچه از تامین مالی زنجیره تأمین: دیدگاه پردازش اطلاعات عنوان انگلیسی: Towards an integrated conceptual framework of supply chain finance: An information processing perspective

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی پیامدهای عملکرد خدمات رسانی: شبکه عرضه خدمات تولید کننده

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 12 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  پیامدهای عملکرد خدمات رسانی: آیا شبکه عرضه خدمات تولید کننده مهم است؟ عنوان انگلیسی: Performance implications of servitization : Does a Manufacturer's service supply network matter?

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی یک روش کمی برای توسعه یک نقشه استراتژیک

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  یک روش کمی برای توسعه یک نقشه استراتژیک عنوان انگلیسی: A quantitative methodology to enhance a strategy map

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی روش های طبقه بندی برای کاهش مشکلات تامین لوازم یدکی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 16 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  روش های طبقه بندی برای کاهش میزان مشکلات در تامین ذخایر لوازم یدکی عنوان انگلیسی: Classification methods for problem size reduction in spare part provisioning

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر مالیات انتشار کربن بر مبنای مصرف و تولید بر اساس عدم قطعیت تقاضا

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 17 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  تأثیر مالیات بر انتشار کربن(گازهای گلخانه ای) بر مبنای مصرف و بر مبنای تولید بر اساس عدم قطعیت تقاضا عنوان انگلیسی: The effect of production- versus consumption-based emission tax under demand uncertainty

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر ویژگی های مبادله بر موفقیت برون سپاری لجستیک

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 12 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی مدیریت 2020 :  تأثیر ویژگی های تراکنش بر موفقیت برون سپاری لجستیک: یک مدل میانجی تعدیلگر عنوان انگلیسی: The impact of transaction attributes on logistics outsourcing success: A moderated mediation model

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی احساسات قبل و بعد از توسعه محصول جدید

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 17 صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  احساسات قبل و بعد از اقدام به توسعه محصول جدید: بینش هایی از تجزیه و تحلیل توییتر از سه محصول عنوان انگلیسی: Pre- and post-launch emotions in new product development: Insights from twitter analytics of three products

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ادراک ذینفعان از سیاست امنیت اطلاعات: تجزیه و تحلیل سازه های شخصی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  ادراک ذینفعان از سیاست امنیت اطلاعات: تجزیه و تحلیل سازه های شخصی عنوان انگلیسی: Stakeholder perceptions of information security policy: Analyzing personal constructs

مشاهده جزییات