خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2020 مدیریت بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2020 مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی اثرات میانجی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده برای رزرو هتل مبتنی بر پرداخت تلفن همراه

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 8  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  اثرات میانجی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده برای رزرو هتل مبتنی بر پرداخت تلفن همراه عنوان کامل انگلیسی: Mediating effects of attitude, subjective norms and perceived behavioural control for mobile payment-based hotel reservations

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی توانمندسازی نوآوری در مواجهه با عدم قطعیت از طریق دوسو توانی فناوری اطلاعات

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 17 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  توانمندسازی نوآوری در مواجهه با عدم قطعیت از طریق دوسو توانی فناوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی از SME های خدمات صنعتی عنوان کامل انگلیسی: Enabling innovation in the face of uncertainty through IT ambidexterity: A fuzzy set qualitative comparative analysis of industrial service SMEs

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 12 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته (هایتک) در چین عنوان کامل انگلیسی: Innovation performance of new products in China's high-technology industry

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی خرد جمعی در پروژه های توسعه نرم افزار و تاثیر آن بر عملکرد پروژه

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  خرد جمعی در پروژه های توسعه نرم افزار و تاثیر آن بر عملکرد پروژه عنوان کامل انگلیسی: Team wisdom in software development projects and its impact on project performance

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رضایت و نارضایتی مهمان در هتل های لوکس

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 8 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  رضایت و نارضایتی مهمان در هتل های لوکس: کاربرد داده های بزرگ عنوان کامل انگلیسی: Guest satisfaction & dissatisfaction in luxury hotels: An application of big data

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش جو سازمانی در مدیریت اشتراک دانش

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  نقش جو سازماني در مدیریت اشتراک دانش در میان دانشگاهیان در آموزش عالی عنوان کامل انگلیسی: The role of organisational climate in managing knowledge sharing among academics in higher education

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مسیرهای یادگیری سازمانی بر اساس پذیرش صنعت ۴.۰

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  مسیرهای یادگیری سازمانی بر اساس پذیرش صنعت 4.0: مطالعه تجربی با تولید کنندگان برزیلی عنوان کامل انگلیسی: Organizational learning paths based upon industry 4.0 adoption: An empirical study with Brazilian manufacturers

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر ادراکات کارکنان هتل از برند بر پیامدهای خدمات مطلوب

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 9 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  بررسی تأثیرات رو به رشد ادراکات کارکنان خط مقدم هتل از برند بر پیامدهای خدمات مطلوب عنوان کامل انگلیسی: An examination of the progressive effects of hotel frontline employees’ brand perceptions on desirable service outcomes

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی نقش برنامه های وفاداری در ارتقای وفاداری مهمانان هتل: تاثیر موانع تغییر

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 10  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  نقش برنامه های وفاداری در ارتقای وفاداری مهمانان هتل: تاثیر موانع تغییر عنوان کامل انگلیسی: The role of loyalty programs in boosting hotel guest loyalty: Impact of switching barriers

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی ارتباط غیر کلامی در گردشگری: تلاقی مذهب و جنسیت

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 10  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. مقاله انگلیسی 2020 :  ارتباط غیر کلامی در گردشگری: تلاقی مذهب و جنسیت عنوان کامل انگلیسی: Non-verbal communication in hospitality: At the intersection of religion and gender

مشاهده جزییات