خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2020 مدیریت بدون ترجمه

بایگانی/آرشیو برچسب ها : مقالات 2020 مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی واکنش مشتری در برابر کار عاطفی کارکنان

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  واکنش مشتری در برابر کار عاطفی کارکنان در محیط صنعت خدمات عنوان کامل انگلیسی: Customer response toward employees’ emotional labor in service industry settings

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر تجربه مصرف کننده و بی ثباتی بر زمان بندی بررسی آنلاین

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 11 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  تأثیر تجربه مصرف کننده و بی ثباتی (عدم ثبات) بر زمان بندی بررسی آنلاین: شواهد میدانی از کسب و کارهای رستوران عنوان کامل انگلیسی: The effects of consumer experience and disconfirmation on the timing of online review: Field evidence from the restaurant business

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی مسئولیت اجتماعی شرکت و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 10 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت و رفتارهای مشتریان در صنعت خدمات اشتراک گذاری خودرو عنوان کامل انگلیسی: Perceived corporate social responsibility and customers’ behaviors in the ridesharing service industry

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تاثیر سبک تفکر منطقی بر اثربخشی تبلیغات فروش

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 8 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  چگونه سبک تفکر منطقی بر اثربخشی تبلیغات فروش تأثیر می گذارد عنوان کامل انگلیسی: How rational thinking style affects sales promotion effectiveness

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اثرات نامتقارن ورود گردشگران بر صنعت میهمان نوازی

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 7 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  اثرات نامتقارن ورود گردشگران بر صنعت میهمان نوازی عنوان کامل انگلیسی: Asymmetric effects of tourist arrivals on the hospitality industry

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی رابطه بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 13 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  حل رابطه پیچیده بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی  یک تحلیل طولی چند سطحی عنوان کامل انگلیسی: Unraveling the complex relationship between environmental and financial performance ─── A multilevel longitudinal analysis

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی اثرات میانجی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده برای رزرو هتل مبتنی بر پرداخت تلفن همراه

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 8  صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  اثرات میانجی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده برای رزرو هتل مبتنی بر پرداخت تلفن همراه عنوان کامل انگلیسی: Mediating effects of attitude, subjective norms and perceived behavioural control for mobile payment-based hotel reservations

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی توانمندسازی نوآوری در مواجهه با عدم قطعیت از طریق دوسو توانی فناوری اطلاعات

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 17 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  توانمندسازی نوآوری در مواجهه با عدم قطعیت از طریق دوسو توانی فناوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی از SME های خدمات صنعتی عنوان کامل انگلیسی: Enabling innovation in the face of uncertainty through IT ambidexterity: A fuzzy set qualitative comparative analysis of industrial service SMEs

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 12 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته (هایتک) در چین عنوان کامل انگلیسی: Innovation performance of new products in China's high-technology industry

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی خرد جمعی در پروژه های توسعه نرم افزار و تاثیر آن بر عملکرد پروژه

مقالات انگلیسی 2020جدید

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال 2020 دارای 16 صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد. عنوان کامل فارسی: مقاله انگلیسی 2020 :  خرد جمعی در پروژه های توسعه نرم افزار و تاثیر آن بر عملکرد پروژه عنوان کامل انگلیسی: Team wisdom in software development projects and its impact on project performance

مشاهده جزییات