اطلاعیه

مقاله انگلیسی  محرک ها و پیامدهای اعتیاد به اینستاگرام : بهزیستی روانشناختی به عنوان تعدیلگر

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۳۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: R113

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Computers in Human Behavior

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  محرک ها و پیامدهای اعتیاد به اینستاگرام : بهزیستی روانشناختی به عنوان تعدیلگر

عنوان کامل انگلیسی:

Drivers and Outcomes of Instagram Addiction: Psychological Well-Being as Moderator

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:R113)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

اعتیاد به وب سایت های شبکه های اجتماعی یک مشکل رو به رشد است که دارای تأثیرات اجتماعی ، جسمی و روانی بر زندگی دانشجویان است. بنابراین ، توسعه استراتژی های پیشگیری برای ارتقاء استفاده ایمن و سالم از وب سایت های شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام ضروری است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر نیازهای دانشجویان بر اعتیاد به اینستاگرام با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده بهزیستی روانشناختی می باشد. علاوه بر این ، ارتباط بین اعتیاد به اینستاگرام ، عملکرد دانشگاهی ، کمرویی و تنهایی مورد بررسی قرار می گیرد. در مجموع ۳۶۴ دانشجوی دانشگاه مالزی برای شرکت در این تحقیق بکار گرفته شدند. مدل فرض شده با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد که شناخت و نیازهای اجتماعی تأثیر معناداری در اعتیاد به اینستاگرام دارد ، در حالی که نیازهای اطلاعاتی و سرگرمی هیچ تاثیری در اعتیاد به اینستاگرام ندارند. علاوه بر این ، نتایج نشان می دهند که  بهزیستی روانشناختی اثر تعدیل کننده در رابطه بین نیازهای اجتماعی و اعتیاد به اینستاگرام دارد. این یافته ها همچنین از رابطه منفی بین اعتیاد به اینستاگرام و عملکرد دانشگاهی پرده برداشته و تأثیر مثبت اعتیاد به اینستاگرام بر کمرویی و تنهایی را نشان می دهد؛ اگرچه رضایت از زندگی به طور مثبت تحت تأثیر عملکرد دانشگاهی قرار دارد ، اما به طور منفی تحت تاثیر کمرویی و تنهایی قرار گرفته است. این مطالعه با بررسی محرک ها و پیامدهای اعتیاد به اینستاگرام به ادبیات کمک می کند.

 واژه‌های کلیدی: اعتیاد به اینستاگرام ، رضایت از زندگی ، بهزیستی روانشناختی ، نیازهای روانی ، نیازهای اجتماعی

۱.مقدمه

طی دهه های گذشته ، استفاده از سایت های شبکه های اجتماعی (SNS) مانند اینستاگرام به سرعت گسترش یافته است. تعداد کاربران فعال اینستاگرام در سراسر جهان ماهانه به ۱ میلیارد رسیده است (Statista، ۲۰۱۹) و این پلتفرم روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر فعال دارد (Omnicore، ۲۰۱۹). اینستاگرام یکی از سریعترالرشدترین شبکه های اجتماعی می باشد ، و در بین بزرگسالان جوان محبوب ترین است، بیش از ۵۹٪ از کاربران اینستاگرام بین ۱۸ تا ۲۹ سال سن دارند (Alhabash & Ma، ۲۰۱۷؛ Omnicore، ۲۰۱۹). برای برخی از کاربران آن ، این محبوبیت ریسک ابتلا به اعتیاد را به همراه دارد (Kuss & Griffiths، ۲۰۱۷). اگرچه اعتیاد به SNSها (به عنوان مثال ، اینستاگرام) به طور رسمی به عنوان یک بیماری شناخته نمی شود (Moqbel & Kock ، ۲۰۱۸) ، اما می توان آن را به طور گسترده ای به عنوان یک وابستگی روانی در استفاده از SNSها تعریف کرد. این اعتیاد ممکن است در وظایف و فعالیت های مهم تاثیر بگذارد و به دنبال آن ، پیامدهای منفی به همراه داشته باشد (Serenko & Turel، ۲۰۱۵)…

۶.بحث

  با مشاهده رشد شدید استفاده از اینستاگرام در بین انواع کاربران از جمله دانشجویان دانشگاه ، مطالعه اعتیاد به اینستاگرام در بین دانشجویان به همراه عواملی که موجب استفاده اعتیاد گونه از آن می شود ، ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی ارتباط نیازهای شناختی ، نیازهای اطلاعاتی ، نیازهای اجتماعی و نیازهای سرگرمی با اعتیاد به اینستاگرام می باشد …

Abstract

Addiction to social networking sites is a growing problem which has social, physical, and psychological impacts on students’ lives. So, developing prevention strategies is essential for promoting the safe and healthy use of social networking sites such as Instagram. This study aims to investigate the influence of students’ needs on Instagram addiction by considering the moderating role of psychological well-being. Furthermore, the association among Instagram addiction, academic performance, shyness, and loneliness is explored. A total of 364 university students from Malaysia were recruited to take part in this research. The hypothesized model was assessed using the Partial Least Squares approach. The results show that recognition and social needs have a significant influence on Instagram addiction, whereas information and entertainment needs have no influence on Instagram addiction. Additionally, the results provide evidence of the moderating effect of psychological well-being on the relationship between social needs and Instagram addiction. The findings also uncover the negative association between Instagram addiction and academic performance and show a positive impact of Instagram addiction on shyness and loneliness; although life satisfaction was positively influenced by academic performance, it was negatively influenced by shyness and loneliness. This study contributes to the literature by examining the drivers and consequences of Instagram addiction.

Keywords: Instagram addiction, Life satisfaction, Psychological well-being, Psychological needs, Social needs

۱.Introduction

 During the past decades, the use of social networking sites (SNSs), such as Instagram, has evolved rapidly. The number of active Instagram users across the world has reached 1 billion monthly (Statista, 2019), and this platform has more than 500 million daily active users (Omnicore, 2019). Instagram represents one of the fastest growing social networks, and it is most popular among young adults; more than 59% of Instagram’s users are between 18 and 29 years old (Alhabash & Ma, 2017; Omnicore, 2019). For some of its users, this popularity  carries risks of becoming addicted (Kuss & Griffiths, 2017). Although addiction to SNSs (i.e., Instagram) is not formally recognized as a diagnosis (Moqbel & Kock, 2018), it can be broadly defined as a psychological dependency on using SNSs; this may interfere with important duties and activities, and consequently, yields negative consequences (Serenko & Turel, 2015)…

۶.Discussion

 Observing the explosive growth in Instagram use among all kind of users including university students, it is important to study Instagram addiction in this population along with factors that relate to potentially addictive use. The current research intended to investigate how recognition needs, information needs, social needs, and entertainment needs are associated with Instagram addiction…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات ۲۰۲۰ روانشناسی و علوم اجتماعی

دانلود مقالات ۲۰۲۰ مدیریت آموزشی

دانلود مقالات ۲۰۲۰ فناوری اطلاعات

دانلود مقالات ۲۰۲۰ درباره رسانه های اجتماعی