اطلاعیه

کتب روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم تربیتی

بررسی نقاشی و سنجش رشد شناختی در کودکان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL814 تعداد صفحات: ۱۳۱ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب چکیده فصل اول بیان مسئله اهداف پژوهش اهمیت پژوهش فرضیه تعاریف عملیاتی الف: تعریف رشد شناختی ب: تست آدمک رنگی سایر فرضیه‎ها فصل اول مقدمه بیان مسئله اهداف پژوهش اهمیت پژوهش فرضیه دلایل ارائه فرضیه متغیرهای تحقیق سایر …

مشاهده جزییات

روانشناسی عشق ورزیدن

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL813 تعداد صفحات: ۶۲ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مقدمه توهم در عشق هنر عشق ورزیدن ماهیت عشق روانشناسی پیوند عاشقانه و مفاهیم عشق مفاهیم عشق مثلث عشق بهای عشق چیست به جز عشق؟ دوزخ یعنی دگر عاشق نبودن زبانهای عشق مفهوم و در ک زبان عشق: تغییر …

مشاهده جزییات

رابطه ی افسردگی با عوامل خانوادگی دانشجویان دختر رشته حسابداری

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL810 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول طرح مسأله بیان مسأله گزاره های تحقیق متغیر های مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها مقدمه اهدف کلی تحقیق اهداف ویژه تحقیق سؤالات تحقیق متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها متغیرهای تحقیق تعریف عملیاتی متغیرها …

مشاهده جزییات

اثر بخشی روش Na در خلاقیت بیماران

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL809 تعداد صفحات: ۱۷۳ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول  کلیات پژوهش         ۱ مقدمه            ۲ بیان مسئله           ۶ اهمیت و ضرورت پژوهش         ۷ اهداف پژوهش – اهداف کلی – اهداف اختصاصی و سوال پژوهش    ۱۲ فرضیه های پژوهش          ۱۳ تعاریف علمی و نظری         ۱۳ تعاریف نظری …

مشاهده جزییات

شناخت عوامل مؤثر در بدحجابی دانش آموزان دختر

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL806 تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول طرح تحقیق مقدمه بیان مساله پژوهش اهمیت وضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه هاوپرسشها تعاریف عملیاتی فصل دوم بررسی پیشینه پژوهش ریشه پیدایش بد حجابی در جهان آثار مخرب بی حجابی در جهان از بین رفتن شخصیت …

مشاهده جزییات

بررسی پدیده فقر

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول  OL802 تعداد صفحات: ۶۳ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست چکیده: مفهوم فقر خط فقر چیست؟ رابطه بین تورم و فقر فقر و ثروت افزایش درآمد یا تعادل فقر!/علت فقر چیست؟ تحلیل بیبیسی درباره تغییر مفهوم فقر در جهان با شنیدن عبارت < فقر> چه تصویری در ذهن شما …

مشاهده جزییات

بررسی تاثیر اشتغال زنان دبیر بر رضایت همسرانشان از زندگی مشترک

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL930 تعداد صفحات: ۸۷ صفحه فایل WORD همراه با فایل SPSS قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان   پیشگفتار فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۴-۱ هدف کلی ۱-۴-۲ اهداف جزئی فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۲-۱ پیشینه ی تحقیق …

مشاهده جزییات

خشونت خانوادگی وتاثیر آن بر فرزندان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL929 تعداد صفحات: ۷۳ صفحه فایل WORD همراه با فایل spsss قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۲ بیان مسئله پژوهشی ۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۴-۱ اهداف کلی تحقیق ۱-۴-۲ اهداف جزیی تحقیق فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۲-۱ پیشینه …

مشاهده جزییات

شیوه فرزند پروری و رابطه آن با گرایش به مصرف مواد مخدر در فرزندان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL928 تعداد صفحات: ۵۶ صفحه فایل WORD همراه با فایل SPSS قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمه ۱-۲ بیان مسئله ۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۱-۴ اهداف تحقیق ۱-۴-۱ اهداف کلی ۱-۴-۲ اهداف جزئی فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق ۲-۱ مقدمه ۲-۲ والدین …

مشاهده جزییات

رابطه اشتغال وسلامت عمومی زنان

دانلود پروژه های رشته روانشاسی

کد محصول OL927 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD همراه با فایل SPSS قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱مقدمه ۱-۲بیان مسئله ۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق ۱-۴ اهداف جزئی فصل دوم: پیششینه ی تحقیق و چارچوب نظری ۲-۱پیشینه ی تجربی ۲-۱-۱تحقیقات داخلی ۲-۱-۲ تحقیقات خارجی ۲-۲چارچوب نظری ۲-۲-۱نظریات …

مشاهده جزییات