پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

GR19- شهر کهک - نوفل لوشاتو - استان قم

کد محصول:GR19

فایل WORD

120 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول- کلیات تحقیق     1
1-1 موقعیت منطقه ی مورد مطالعه    2
1-2 بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح     4
1-3 پیشینه تحقیق     5
1-4 اهداف تحقیق     8
1-5 سئولات تحقیق     9
1-6 فرضیات تحقیق     9
1-7 روش تحقیق     9
1-8 تجزیه و تحلیل اطلاعات     10
1-9 محدودیت ها و مشکلات تحقیق     11
فصل دوم- زمین شناسی منطقه     12
2-1 زمین شناسی منطقه     13
2-2 رسوب شناسی منطقه     14
2-2-1 ائوسن     14
2-2-2 اولیگوسن    15
2-2-3 رسوبات دوران چهارم     15
2-3 داده های تکتونیکی     16
2-3-1 گسل ها     17
2-3-1-1 گسل بیدهند     18
2-3-1-2 دیگر گسل ها     19
2-4 داده های ساختمانی     20
2-4-1 چین خوردگی     20
2-5 لیتولو‍ژی     22
2-5-1 ائوسن     22
2-5-2 اولیگوسن     24
2-5-3 اولیگوسن- میوسن     24
2-5-4 میوسن     25
2-5-5 پلیوسن- کواترنری     25
فصل سوم- اقلیم شناسی منطقه     26
3-1 ویژگی های آب و هوایی منطقه    27
3-2 دما     29
3-3 بارندگی     31
3-4 رطوبت نسبی     34
3-5 یخبندان     35
3-6 طبقه بندی اقلیمی منطقه     36
فصل چهارم- مصداق های توسعه     38
4-1 مفهوم توسعه     39
4-2 توسعه، جمعیت و نیازهای انسانی    40
4-3 جمعیت و منابع     41
4-4 توسعه ی روستایی     43
4-5 توسعه ی کشاورزی     44
4-5-1 راهبردها و سیاست های توسعه کشاورزی     45
4-5-2 استفاده از زمین     46
4-5-3 استفاده از آب     47
4-6 توسعه ی صنعتی     49
4-6-1 مهمترین قابلیت ها و محدودیتهای توسعه ی صنعتی     49
4-6-2 راهبردهای توسعه ی صنعتی و معدنی     50
4-6-3 استفاده از معادن     51
4-6-3-1 قابلیت ها و محدودیت های بخش معدن     55
4-7 توسعه ی شهری     55
4-7-1 اهداف طرح های توسعه ی شهری     56
4-8 توسعه و برنامه ریزی ژئومورفولوژیک     56
4-9 توسعه و ژئومورفولوژی کاربردی     58
فصل پنجم- اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژیک موثر بر توسعه ی کهک    61
مقدمه     62
5-1 براساس آبراهه ها و انواع شبکه های زهکشی     62
5-2 آبهای زیرزمینی     70
5-3 براساس مخروط های آبرفتی     72
5-3-1 مخروط افکنه های فعال     73
5-3-2 مخروط افکنه های غیر فعال     74
5-3-3 پادگانه های کهن یا trl    74
5-3-3-1 پادگانه های کهن از نظر پوشش گیاهی     74
5-4 براساس سطوح هموار (دشت سر)     75
5-4-1 دشت سر لخت     77
5-4-2 دشت سر انتهایی شبکه آب (دشت سر آپانداژ)     79
5-5 براساس سطوح شیب دار     80
5-5-1 تیپ کوهستان با توده ی سنگی     83
5-5-2 تیپ کوهستان با بیرون زدگی     85
5-5-3 تیپ کوهستان با گیلویی     86
5-6 حرکات دامنه ای     90
5-7 براساس سازندهای سطحی     94
5-8 فرسایش خاک     100
5-9 کاربری اراضی     102
فصل ششم- ارزیابی و نتیجه گیری     103
6-1 پاسخ به سوالات تحقیق     104
6-1-1 سوال اول تحقیق     104
6-1-2 سوال دوم تحقیق    111
 فهرست جدول ها
جدول 3-1 ویژگی های ایستگاه سینوپتیک     28
جدول 3-2 آمار بارندگی ایستگاه باران سنجی وسف     33
جدول 3-3 آمار بارندگی ایستگاه باران سنجی فردو    33
جدول 3-4 طبقه بندی اقلیمی دو مارتن     36
جدول 4-1 آمار جمعیتی منطقه     43
جدول 4-2 آمار کشاورزی منطقه     47
جدول 4-3 منابع آب منطقه     48
جدول 5-1 نفوذپذیری زمین     71
جدول 5-2 ضریب خطر از منظر عامل شیب     81
جدول 5-3 طبقه بندی حرکات توده ای     91
جدول 6-1 کوه های مهم منطقه     111

فهرست شکل ها
شکل 1-1 نقشه ی موقعیت استان قم در کل کشور     3
شکل 1-2 نقشه ی موقعیت منطقه ی کهک در استان قم و نسبت به استانهای همجوار    4
شکل 2-1 رسوبات دوران چهارم در غرب منطقه     16
شکل 2-2 صفحه ی گسلی در آهک های سازند قم    18
شکل 2-3 گسل حصار ملابا جهت شمال غربی- جنوب شرقی     19
شکل 2-4 نقشه ی زمین شناسی     23
شکل 2-5 نقشه ی زمین شناسی منطقه     23
شکل 3-1 نقشه ی موقعیت ایستگاه کهک     28
شکل 3-2 نمودار میانگین دمای ماهانه     29
شکل 3-3 نمودار میانگین دمای حداقل ماهانه     30
شکل 3-4 نمودار میانگین دمای حداکثر ماهانه     30
شکل 3-5 نقشه ی محد.وده سطوح هم دما     31
شکل 3-6 نمودار میانگین بارش ماهانه     32
شکل 3-7 نمودار حداکثر بارندگی در 24 ساعت    32
شکل 3-8 نقشه سطوح همباران     34
شکل 3-9 نمودار رطوبت نسبی     35
شکل 3-10 نمودار میانگین روزهای یخبندان     36
شکل 5-1 طرح دندرتیک     65
شکل 5-2 طرح پخشان     66
شکل 5-3 طرح نابهنجار     67
شکل 5-4 طرح شبه موازی     68
شکل 5-5 طرح موازی     69
شکل 5-6 طرح شبه دندرتیک     70
شکل 5-7 نقشه ی سطوح ارتفاعی     76
شکل 5-8 رخنمون قشر گچ در واحد دشت سر     77
شکل 5-9 برونزدگی از جنس سازند قمف رخنمون در واحد دشت سر لخت     78
شکل 5-10 دشت سر انتهایی روستای ورجان     80
شکل 5-11 نقشه ی شیب منطقه     82
شکل 5-12 نقشه ی جهت شیب     83
شکل 5-13 وجود برونزدگی سنگی و میکروتراس ها    86
شکل 5-14 وجود برجستگی در طبقات سخت روستای سیرو     87
شکل 5-15 وجود برجستگی در مناطق آهکی     88
شکل 5-16 وجود طبقات سخت ونرم در تیپ کوهستان با گیلویی     88
شکل 5-17 تخریب مکانیکی در پای دامنه     89
شکل 5-18 توف های نازک تا متوسط لایه بین افق های آندزیتی     96
شکل 5-19 شرق و جنوب شرقی منطقه (ماهواره ای)     97
شکل 5-20 مرکز و جنوب منطقه (ماهواره ای)     98
شکل 5-21 غرب و جنوب غربی منطقه (ماهواره ای)     99
شکل 5-22 نیمه ی شمالی منطقه (ماهواره ای)     100
شکل 5-23 کاربری اراضی     102

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید