پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

GR19- شهر کهک - نوفل لوشاتو - استان قم

کد محصول:GR19

فایل WORD

120 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول- کلیات تحقیق     1
1-1 موقعیت منطقه ی مورد مطالعه    2
1-2 بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح     4
1-3 پیشینه تحقیق     5
1-4 اهداف تحقیق     8
1-5 سئولات تحقیق     9
1-6 فرضیات تحقیق     9
1-7 روش تحقیق     9
1-8 تجزیه و تحلیل اطلاعات     10
1-9 محدودیت ها و مشکلات تحقیق     11
فصل دوم- زمین شناسی منطقه     12
2-1 زمین شناسی منطقه     13
2-2 رسوب شناسی منطقه     14
2-2-1 ائوسن     14
2-2-2 اولیگوسن    15
2-2-3 رسوبات دوران چهارم     15
2-3 داده های تکتونیکی     16
2-3-1 گسل ها     17
2-3-1-1 گسل بیدهند     18
2-3-1-2 دیگر گسل ها     19
2-4 داده های ساختمانی     20
2-4-1 چین خوردگی     20
2-5 لیتولو‍ژی     22
2-5-1 ائوسن     22
2-5-2 اولیگوسن     24
2-5-3 اولیگوسن- میوسن     24
2-5-4 میوسن     25
2-5-5 پلیوسن- کواترنری     25
فصل سوم- اقلیم شناسی منطقه     26
3-1 ویژگی های آب و هوایی منطقه    27
3-2 دما     29
3-3 بارندگی     31
3-4 رطوبت نسبی     34
3-5 یخبندان     35
3-6 طبقه بندی اقلیمی منطقه     36
فصل چهارم- مصداق های توسعه     38
4-1 مفهوم توسعه     39
4-2 توسعه، جمعیت و نیازهای انسانی    40
4-3 جمعیت و منابع     41
4-4 توسعه ی روستایی     43
4-5 توسعه ی کشاورزی     44
4-5-1 راهبردها و سیاست های توسعه کشاورزی     45
4-5-2 استفاده از زمین     46
4-5-3 استفاده از آب     47
4-6 توسعه ی صنعتی     49
4-6-1 مهمترین قابلیت ها و محدودیتهای توسعه ی صنعتی     49
4-6-2 راهبردهای توسعه ی صنعتی و معدنی     50
4-6-3 استفاده از معادن     51
4-6-3-1 قابلیت ها و محدودیت های بخش معدن     55
4-7 توسعه ی شهری     55
4-7-1 اهداف طرح های توسعه ی شهری     56
4-8 توسعه و برنامه ریزی ژئومورفولوژیک     56
4-9 توسعه و ژئومورفولوژی کاربردی     58
فصل پنجم- اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژیک موثر بر توسعه ی کهک    61
مقدمه     62
5-1 براساس آبراهه ها و انواع شبکه های زهکشی     62
5-2 آبهای زیرزمینی     70
5-3 براساس مخروط های آبرفتی     72
5-3-1 مخروط افکنه های فعال     73
5-3-2 مخروط افکنه های غیر فعال     74
5-3-3 پادگانه های کهن یا trl    74
5-3-3-1 پادگانه های کهن از نظر پوشش گیاهی     74
5-4 براساس سطوح هموار (دشت سر)     75
5-4-1 دشت سر لخت     77
5-4-2 دشت سر انتهایی شبکه آب (دشت سر آپانداژ)     79
5-5 براساس سطوح شیب دار     80
5-5-1 تیپ کوهستان با توده ی سنگی     83
5-5-2 تیپ کوهستان با بیرون زدگی     85
5-5-3 تیپ کوهستان با گیلویی     86
5-6 حرکات دامنه ای     90
5-7 براساس سازندهای سطحی     94
5-8 فرسایش خاک     100
5-9 کاربری اراضی     102
فصل ششم- ارزیابی و نتیجه گیری     103
6-1 پاسخ به سوالات تحقیق     104
6-1-1 سوال اول تحقیق     104
6-1-2 سوال دوم تحقیق    111
 فهرست جدول ها
جدول 3-1 ویژگی های ایستگاه سینوپتیک     28
جدول 3-2 آمار بارندگی ایستگاه باران سنجی وسف     33
جدول 3-3 آمار بارندگی ایستگاه باران سنجی فردو    33
جدول 3-4 طبقه بندی اقلیمی دو مارتن     36
جدول 4-1 آمار جمعیتی منطقه     43
جدول 4-2 آمار کشاورزی منطقه     47
جدول 4-3 منابع آب منطقه     48
جدول 5-1 نفوذپذیری زمین     71
جدول 5-2 ضریب خطر از منظر عامل شیب     81
جدول 5-3 طبقه بندی حرکات توده ای     91
جدول 6-1 کوه های مهم منطقه     111

فهرست شکل ها
شکل 1-1 نقشه ی موقعیت استان قم در کل کشور     3
شکل 1-2 نقشه ی موقعیت منطقه ی کهک در استان قم و نسبت به استانهای همجوار    4
شکل 2-1 رسوبات دوران چهارم در غرب منطقه     16
شکل 2-2 صفحه ی گسلی در آهک های سازند قم    18
شکل 2-3 گسل حصار ملابا جهت شمال غربی- جنوب شرقی     19
شکل 2-4 نقشه ی زمین شناسی     23
شکل 2-5 نقشه ی زمین شناسی منطقه     23
شکل 3-1 نقشه ی موقعیت ایستگاه کهک     28
شکل 3-2 نمودار میانگین دمای ماهانه     29
شکل 3-3 نمودار میانگین دمای حداقل ماهانه     30
شکل 3-4 نمودار میانگین دمای حداکثر ماهانه     30
شکل 3-5 نقشه ی محد.وده سطوح هم دما     31
شکل 3-6 نمودار میانگین بارش ماهانه     32
شکل 3-7 نمودار حداکثر بارندگی در 24 ساعت    32
شکل 3-8 نقشه سطوح همباران     34
شکل 3-9 نمودار رطوبت نسبی     35
شکل 3-10 نمودار میانگین روزهای یخبندان     36
شکل 5-1 طرح دندرتیک     65
شکل 5-2 طرح پخشان     66
شکل 5-3 طرح نابهنجار     67
شکل 5-4 طرح شبه موازی     68
شکل 5-5 طرح موازی     69
شکل 5-6 طرح شبه دندرتیک     70
شکل 5-7 نقشه ی سطوح ارتفاعی     76
شکل 5-8 رخنمون قشر گچ در واحد دشت سر     77
شکل 5-9 برونزدگی از جنس سازند قمف رخنمون در واحد دشت سر لخت     78
شکل 5-10 دشت سر انتهایی روستای ورجان     80
شکل 5-11 نقشه ی شیب منطقه     82
شکل 5-12 نقشه ی جهت شیب     83
شکل 5-13 وجود برونزدگی سنگی و میکروتراس ها    86
شکل 5-14 وجود برجستگی در طبقات سخت روستای سیرو     87
شکل 5-15 وجود برجستگی در مناطق آهکی     88
شکل 5-16 وجود طبقات سخت ونرم در تیپ کوهستان با گیلویی     88
شکل 5-17 تخریب مکانیکی در پای دامنه     89
شکل 5-18 توف های نازک تا متوسط لایه بین افق های آندزیتی     96
شکل 5-19 شرق و جنوب شرقی منطقه (ماهواره ای)     97
شکل 5-20 مرکز و جنوب منطقه (ماهواره ای)     98
شکل 5-21 غرب و جنوب غربی منطقه (ماهواره ای)     99
شکل 5-22 نیمه ی شمالی منطقه (ماهواره ای)     100
شکل 5-23 کاربری اراضی     102

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید