اطلاعیه

جغرافیا و اقلیم شناسی

جغرافیای تاریخی زنجان

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR14 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : کلیات پیشگفتار ۶ جغرافیای تاریخی چیست ؟ ۹ اهداف و اهمیت پژوهش ۱۲ پیشینه ی پژوهش ۱۴ روش پژوهش ۱۴ محدودیت های پژوهش ۱۴ تحلیل منابع ( مأخذ شناسی ) ۱۴ فصل دوم – جغرافیای …

مشاهده جزییات

جمعیت و جمعیت شناسی

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR15 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب : مقدمه موضوع و تعریف جمعیت و جمعیت شناسی اهداف جمعیت شناسی فصل اول : جمعیت پراکندگی جمعیت بر سیاره زمین توزیع غیر عادلانه منابع و مواد غذایی در بین جمعیت کره زمین توزیع جغرافیایی ویژگیهای نژادی و …

مشاهده جزییات

تحلیل روند شهر نشینی در زاهدان با تاکید بر آپارتمان نشینی

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR13 تعداد صفحات: ۲۰۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول : چهار چوب کلی تحقیق ۱-۱ -طرح مساله ۲-۱ -ضرورت تحقیق قلمروتحقق ۴-۱- اهداف تحقیق ۵-۱- سئوالات اساسی ۶-۱- فرضیات پژوهش روش تحقیق پیشینه تحقیق ۹-۱- محدودیت تحقیق فصل دوم : مبانی نظری تحقیق ۱-۲- …

مشاهده جزییات

مروری بر انواع بلایای طبیعی

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR12 تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب : تاریخچه بلایا مهم ترین آثار بلایا بر محیط انواع بلاها بلاهای طبیعی بلاهای ساخت بشر بلایای فنی تعیین اهمیت هر بلا معرفی آمادگی بخش بهداشت و درمان در برابر بلایا وشرایط اضطراری فرایند آمادگی اقدامات پیش از …

مشاهده جزییات

بررسی وضعیت اقلیمی شهرستان قوچان (ایستگاه سینوپتیک)

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR11 تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول : کلیات ۱ موقعیت جغرافیایی ۲ بررسی نقش و جایگاه شهر در استان و حوضه نفوذ ۲ فصل دوم : زمین‌شناسی منطقه ۷ ناهمواریها و توپوگرافی شهرستان ۸ زمین‌شناسی ۱۰ وضعیت خاک ۱۴ پوشش گیاهی ۱۶ تکتونیک …

مشاهده جزییات

بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR10 تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب : چکیده ۱ فصل اول: کلیات ۲ مقدمه ۳ ۱-۱- طرح مسئله تحقیق ۴ ۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ ۳-۱- اهداف تحقیق ۶ ۴-۱- سوالات تحقیق ۷ ۵-۱- فرضیه ها ۸ ۶-۱- پیشینه تحقیق ۹ ۷-۱- روش …

مشاهده جزییات

بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIS و R

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR9 تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فصل اول:کلیات تحقیق ۱-۱- اهداف ۱-۲- پیشینه تحقیق ۱-۳- روش تحقیق ۱-۴- بیان مسئله ۱-۵- فرضیات ۱-۶- مسائل و مشکلات تحقیق ۱-۷- موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه فصل دوم :اصول سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای …

مشاهده جزییات

بررسی جغرافیایی و طبیعی شهرستان نیشابور

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR8 تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه    ۱ فصل اول : جایگاه جغرافیایی و طبیعی شهرستان نیشابور ۱-۱- موقعیت و وسعت    ۴ ۱-۲- وضعیت ناهمواری ها ….   ۶ ۱-۳- آب و هوا ….   ۸ ۱-۴-  خاک و پوشش گیاهی …   ۹ ۱-۴-۱-  نواحی کوهستانی ….   ۹ ۱-۴-۲-  …

مشاهده جزییات

بررسی ایمن ترین مسیر از منظر نرخ تصادفات

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR7 تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه بخش اول -طرح مسئله -اهمیت موضوع بخش دوم:تصادفات -فصل اول:عامل انسانی -فصل دوم:عامل راه تقاطع‌های چراغ‌دار انحراف از راه -فصل سوم :عامل وسیله نقلیه و محیط -فصل چهارم:مقایسه عوامل تصادف بخش سوم:مسیر ایمن -فصل اول:شناسایی مکان‌های حادثه‌خیز …

مشاهده جزییات

بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی

دانلود پروژه های رشته ی جغرافیا اقلیم شناسی جمعیت شناسی

کد محصول:GR6 تعداد صفحات: ۹۵  صفحه فایل WORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مقدمه – پیشگفتار – فصل اول: – موقعیت ۱ – حدود موقعیت ۳ – پیدایش و سوابق تاریخی بندر انزلی ۴ – وجه تسمیه، نام شهر – تاریخچه شهرستان بندر انزلی ۵ – مراکز تاریخی و باستانی ۶ – …

مشاهده جزییات