اطلاعیه

منوگرافی روستای لاین نو

کد محصول:GR23

تعداد صفحات: ۱۶۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

بخش اول ۱
طرح تحقیق ۱
پیشگفتار ۲
اهداف تحقیق ۴
بیان و تعریف مسئله: ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
نوع تحقیق ۱۰
روش تحقیق: ۱۳
نوع مطالعه: ۱۴
ابزار جمع آوری اطلاعات ۱۵

بخش دوم ۱۶
شناسایی جغرافیایی روستای لاین نو ۱۶
مقدمه ای بر جغرافیای طبیعی ۱۷
شناخت تاریخچه کلات نادری : ۱۸
موقعیت جغرافیای کلات نادری: ۲۰
موقعیت جغرافیایی دهستان لاین نو : ۲۱
بررسی اقلیم و آب وهوای روستا : ۲۴
منابع آبی روستا ۲۵
پوشش گیاهی دهستان لاین نو ۲۶
فرسایش ۲۷
بررسی وضعیت خاک و زمین روستا ۳۰
حیات جانوری روستای لاین نو : ۳۱
وضعیت تاریخی روستا بر اساس اسناد و مدارک : ۳۲
تاریخچه لاین نو بر اساس گفته ای مردم : ۳۳

بخش سوم ۳۵
سیمای روستا ریخت شناسی (مرفولوژی) ۳۵
مقدمه ای بر ریخت شناسی (مرفولوژی) ۳۶
انواع روستا در ایران ۳۷
توزیع مراکز مسکونی و مزارع در لاین نو ۳۸
موقعیت اماکن عمومی ۳۹
محله های روستا ۴۰
کوچه ها و میدانها و خیابانها ۴۰
جدایی مکانی ۴۰
راههای ارتباطی با محیط اطراف شهر ۴۱
راههای ارتباطی با روستاهای دیگر ۴۱
وضعیت مسکن در قدیم ۴۱
شکل و وضعیت مساکن در حال حاضر ۴۲
وضعیت  مسکن در دهستان لاین نو ۴۳

بخش چهارم ۴۵
جمعیت شناسی ۴۵
الف- ساخت جمعیت ۴۶
لزوم مطالعه جمعیت روستا ۴۶
تعریف جمعیت ۴۷
تاریخچه بررسی جمعیت و سرشماری ۴۸
اثرات جوانی جمعیت بر روستا ۴۹
۱- تعداد جمعیت ۵۱
۲- توزیع جنسی جمعیت ۵۱
بیکاری و کم کاری در لاین نو ۵۳
توضیح هرم سنی: ۵۴
جمیعت کل هر روستا : ۵۵
ب : حرکات جمیعت ۵۷
۱- زاد و ولد ۵۷
۲- مرگ و میر ۵۷
۳- مهاجرت : ۵۸
تعریف مهاجرت : ۵۹
مهاجرت در ایران و مطالعه مهاجرت در لاین نو ۶۰

بخش پنجم ۶۶
ساخت و نظام اجتماعی روستا ۶۶
۱- روابط عمودی ۶۷
۲- روابط افقی روستاییان ۶۷
۳- قشرهای اجتماعی مربوط وعوامل مؤثر در قشربندی لاین نو ۶۸
۴-تحرک اجتماعی ۶۸
۵-روابط اجتماعی در حال حاضر: ۷۰

بخش ششم ۷۱
مالکیت و تحول آن ۷۱
۱- سابقه مالکیت در روستا ۷۲
۲- مالکیت عوامل تولید تا اصطلاحات ارضی ۷۲
۳- نسق بندی در روستا ۷۳

فصل هفتم ۷۴
نهادهای اجتماعی روستا ۷۴
الف) خانواده ۷۵
۱.ساخت خانواده ۷۶
۲. بعد خانوار ۷۷
۳. موقعیت اجتماعی افراد در داخل خانواده ۷۸
۴. روابط خانوادگی ۷۹
۵. روابط همسایگی ۷۹
۶. ازدواج ۷۹
شیوه همسر گزینی ۸۰
شیوه همسر یابی و سن ازدواج ۸۱
مهریه ۸۱
جهزیه ۸۲
شیر بهاء ۸۳
رسوم ازدواج ۸۴
ب) تعلیم و تربیت ۸۸
۱- تعلیم و تربیت در خانواده ۸۹
۲. آموزش و پرورش در مدرسه ۸۹
ج) مراسم مذهبی : ۹۰
مذهب ۹۰
۱- مسجد و سازمان آن ۹۰
۲- چگونگی شرکت در مراسم مذهبی ۹۱
۳- معتقدات مذهبی در قشرهای مختلف روستاییان ۹۱
۴- تاثیر و نقش مذهب در روابط اجتماعی ۹۲
د) گذران اوقات فراغت : ۹۲
بازیها ۹۳
فضاهای تفریح و فراغت ۹۴

بخش هشتم ۹۶
ساخت اقتصادی روستا ۹۶
اقتصاد روستایی ۹۷
الف :  جغرافیای اقتصادی _ کشاورزی ۹۸
وضعیت تولید : ۹۸
۱) زراعت ۹۸
انواع محصولات زارعی ۹۹
۱- برنج ۹۹
۲- پنبه ۱۰۵
۳- گندم ۱۰۵
۴- سیب زمینی ۱۰۶
شناسنامه زراعی دهستان لاین نو : ۱۰۸
روشهای کشاورزی : ۱۰۹
آیش ۱۱۰
نظام آبیاری ۱۱۰
تقویم زارعی ۱۱۱
آداب و رسوم زارعی ۱۱۲
طریقه کشاورزی در قدیم و در حال حاضر ۱۱۳
وسایل کشاورزی ستنی در روستا ۱۱۳
۲-  باغداری ۱۱۵
جغرافیای اقتصادی _ دامپروری ۱۱۶
سابقه دامداری در ایران ۱۱۶
بررسی وضعیت دامداری در دهستان لاین نو ۱۱۷
اصطلاحات دامداری درلاین نو ۱۱۸
میزان دام منطقه و سرانه آن برای هر خانوار ۱۲۰
ترکیب دامهای منطقه لاین نو ۱۲۲
جدول هزینه و درآمد دام منطقه ۱۲۳
جدول درآمد فراورده های دامی ۱۲۴
جغرافیای اقتصادی _ صنعت ۱۲۵
صنایع دستی گذشته لاین نو ۱۲۵
صنایع دستی زنان در حال حاضر: ۱۲۷
صنعت پرورش ماهی ۱۲۹

فصل نهم ۱۳۰
سازمانها و تاسیسات ۱۳۰
تاسیسات و خدمات لاین نو ۱۳۱
مساجد ۱۳۱
مدارس ۱۳۱
حمام ۱۳۲
درمانگاه ۱۳۲
خانه بهداشت ۱۳۳
بانک ۱۳۴
ادارات دولتی ۱۳۴

فصل دهم ۱۳۶
فرهنگ و آداب و رسوم مردم ۱۳۶
تعریف فرهنگ ۱۳۷
زبان و لهجه ۱۳۹
دین و مذهب ۱۴۰
مراسم خواستگاری ۱۴۱
مراسم مرگ و غزا ۱۴۲
درمانهای سنتی ۱۴۳
مراسم آبستنی و زایمان ۱۴۳
تغذیه ۱۴۴
مراسم ختنه سوری ۱۴۷
عقاید و باورهای مردم دهستان لاین نو ۱۴۷
ضرب المثل ها ۱۴۹
برخی از ادبیات کردی ۱۵۱
پوشاک ۱۵۳
پوشش زنان کرد ۱۵۴
نحوه تهیه و دوخت لباس ۱۵۵
ارزش ریالی لباس زنان کرد ۱۵۵
قیمت لباس در گذشته ۱۵۶
نحوه پوشش در مراسم مختلف ۱۵۷
لباس پوشیدن در مراسم عروسی : ۱۵۷
لباس و طبقات اجتماعی ۱۵۹
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ۱۶۰
فهرست منابع ۱۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.