پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

GR25- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

کد محصول:GR25

فایل WORD

220 صفحه

21000 تومان

فهرست مطالب :

چکیده 1
1-فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1- بیان مسئله 2
1-2- پیشینه تحقیق 2
1-3- فرضیات تحقیق 4
1-4- اهمیت موضوع تحقیق 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-6- روش تخقیق 7
1-7- مشکلات 9
منابع 10
فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی
مقدمه 14
2-1- تعاریف و مفاهیم روستا 14
2-2- مفاهیم و تعاریف توسعه 15
2-3- تفاوت رشد و توسعه 16
2-4- توسعه روستایی 17
2-5- اهداف توسعه روستایی 18
2-6- برنامه ریزی توسعه روستایی 19
2-7- کشاورزی و ضرورت توسعه آن 20
2-8- نظریه‌های توسعه روستایی 21
2-8-1- نظریه صنعتی کردن روستاها 21
2-8-2- ناحیه اگروپلیتین 22
2-8-3- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت) 22
2-9- موانع توسعه روستایی 23
منابع 24
فصل سوم: جغرافیای طبیعی
مفدمه 29
3-1- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان 30
3-1-1-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان 32
3-2- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه 34
3-3- زمین شناسی 36
3-4- ژئومورفولوژی دهستان 39
3-5- آب و هوای دهستان اترک 40
3-5-1- درجه حرارت (دما) 40
3-5-2- میانگین حداقل و حداکثر دما 41
3-5-3- بارندگی 45
3-5-4- توزیع فصلی بارش 47
3-5-5- نم نسبی 49
3-5-6- تبخیر و تعرق 50
3-5-7- یخبندان 52
3-6- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه 54
3-6-1- روش دومارتن 54
3-6-2- روش آمبرژه 56
3-6-3-آمبروترمیک 58
3-6-4- هایتروگراف 60
3-6- منابع آب 62
3-6-1- منابع آب‌های سطحی 62
3-6-2- منابع آب‌های زیرزمینی 63
3-7- خاک‌شناسی دهستان 64
3-8- پوشش گیاهی 66
منابع 69
فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک
مقدمه 74
4-1- تعداد و توزیع جمعیت 75
4-2- تراکم جمعیت 77
4-2-1- تراکم نسبی 77
4-2-2- تراکم بیولوژیک 78
4-3- ترکیب جمعیت 80
الف- ترکیب جنسی جمعیت 80
ب- ترکیب سنی جمعیت 82
4-4- سواد 88
4-5- فعالیت و اشتغال جمعیت 89
4-6- حرکات جمعیت 90
4-6-1- ولادت 90
4-6-2- مرگ و میر 91
4-6-3- مهاجرت 94
4-7- بررسی تحولات جمعیتی 95
الف- نرخ رشد طبیعی 95
4-8- برآورد و آینده نگری جمعیت 96
منابع 97
فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک
مقدمه 100
5-1- کشاورزی 100
5-2- انواع مالکیت اراضی کشاورزی 101
5-2-1- مالکیت خصوصی 102
5-2-2- مالکیت دولتی 102
5-2-3- مالکیت وقفی 102
5-3- منابع تأمین آب کشاورزی 102
5-3-1- آب‌های سطحی 103
5-3-2- چشمه‌ها 103
5-3-3- چاه‌ها 103
5-4- روش‌های آبیاری 103
الف- آبیاری کرتی 104
ب- آبیاری نشتی 104
5-5- زراعت 104
5-5-1- گندم 105
5-5-2- جو 110
5-5-3- برنج 114
5-5-4- گیاهان صنعتی 115
5-5-4-1- پنبه 115
5-5-4-2- چغندر قند 117
5-5-5- هندوانه 119
5-6- درآمد حاصل از زراعت 122
5-7- باغداری 124
5-8- دامداری و دامپروری در دهستان اترک 124
5-9- صنعت 129
5-10- خدمات 129
منابع 134
فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان اترک
مقدمه 138
6-1- امکانات آموزشی 138
6-2- امکانات بهداشتی و درمانی 139
6-3- خدمات زیربنایی 141
6-3-1- آب‌رسانی 141
6-3-2- برق‌رسانی 141
6-3-3- راه‌های ارتباطی 142
منابع 147
فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک
مقدمه 150
7-1- تاریخچه سد شیرین دره 150
7-2- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره 150
7-3- سطح حوزه آبریز سد 151
7-4- مساحت منطقه 151
7-5- اهداف سد 151
7-6- مشخصات سد و سرریز 151
7-6-1- مشخصات مخزن 152
7-6-2- مشخصات سیستم انحراف 152
7-6-3- احجام عمده عملیات اجرایی سد 152
7-6-4- مشخصات آبگیرها 152
7-6-5- هزینه اجرایی سد 153
7-7- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه 155
7-7-1- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه 155
7-7-2- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه 161
7-7-3- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد 162
7-7-4- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه 168
7-7-5- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه 170
7-7-6- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه 171
منابع 174
فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها
8-1- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه 176
8-2- آزمون فرضیه‌ها 189
8-2-1- فرضیه اول 189
8-2-2- فرضیه دوم 190
8-3- ارائه راهبردها 191
منابع و مأخذ 195

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید