اطلاعیه

طرح مطالعات شناخت شهر ابهر

کد محصول:GR21

تعداد صفحات: ۵۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده : ۵
جغرافیای تاریخی شهر ابهر ۵
راه‌ها ودروازه‌های ابهر ۶
زمین ابهر : ۷
موقعیت ۸
کشاورزی ۹
انگور ابهر ۹
گردشگری ۱۰
جاذبه‌های تاریخی: ۱۰
جاذبه‌های مذهبی ۱۰
محله‌های ابهر ۱۱
دهستانها ۱۳
روستاها ۱۳
اقلیم ـ آب و هوا و موقعیت جغرافیایی  شهرستان ۱۳
ابهر در گذر تاریخ ۱۴
جغرافیای تاریخی شهر ابهر ۱۶
شهر هیدج از دیدگاه تاریخ ۱۷
شهر صایین قلعه از دیدگاه تاریخ ۱۸
سابقه تاریخی ابهر ۱۹
دیاکونوف در مقدمه بررسی تاریخ ماد در ذکر حوضه و دریاچه حوض سلطان می نویسد : ۲۰
در بستان السیاحه در ذکر ابهر آمده است : ۲۱
۱-۱- درصد شیب ۲۲
۱-۲- جهت شیب ۲۲
۱-۳- روانگرایی (Liquefaction) 22
۱-۴-مسائل کلی زمین شناسی ۲۳
۱-۵- رسوبات منطقه ۲۳
۱-۶- زمین شناسی اقتصادی منطقه ۲۴
۱-۷- جنس خاک ۲۴
۱-۸- قابلیت اراضی ۲۵
۱-۹- تکتونیک ۲۵
۱-۱۰- زلزله ۲۶
۱-۱۱- لرزه خیزی تاریخی ۲۶
۱-۱۲- زلزله های معاصر (۱۹۰۰-۲۰۰۶) ۲۷
۱-۱۳- آبهای زیر زمینی ۲۷
۱-۱۴- مسائل هواشناسی ۲۸
۱-۱۴-۱- دما ۲۹
۱-۱۴-۲- رطوبت نسبی ۳۰
۱-۱۴-۳- یخبندان ۳۰
۱-۱۴-۴- باد ۳۱
۲- خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر ۳۲
۲-۱- روند تحولات جمعیت شهر ابهر در شهرستان ابهر ۳۲
۲-۲- روند تحولات جمعیت شهر ابهر در استان زنجان ۳۳
۲-۳- ساختار سنی و جنسی جمعیت ۳۴
۲-۴- نسبت جنسی ۳۴
۲-۵- هرم سنی شهر ابهر در سال ۱۳۸۵ ۳۴
۲-۶- تعداد و بعد خانوار : ۳۵
۲-۷- مهاجرت : ۳۵
۱-    عوامل سطح شهر ۳۶
۲- عوامل فراتر از شهر : ۳۶
۲-۸- سواد و تحصیلات ۳۷
۲-۹- وضع زناشویی : ۳۸
۳- خصوصیات اقتصادی شهر ۳۸
۳-۱- نقش اقتصادی شهر ۳۸
۳-۲- جمعیت فعال و غیر فعال ۳۹
۳-۳- بار تکفل ۴۰
۳-۴- طرح های فرادست برای شهر ابهر ۴۰
۳-۵- جمع بندی بخش اقتصادی در قالب جدول ( SWOT ) 40
۳-۶- بررسی مختصر از شهرداری ابهر ۴۲
۳-۷- بررسی هزینه و در آمد شهرداری ابهر ۴۲
۳-۸- بررسی تراز مالی شهرداری ابهر ۴۴
۳-۹- امکانات فنی شهرداری ابهر ۴۴
۳-۱۰- نیروی انسانی شهرداری ابهر ۴۴
۴-خصوصیات کالبدی شهر ۴۶
۴-۱- شناخت تاریخچه شهر ابهر و روند رشد آن در ادوار گذشته ۴۶
۴-۲- وجه تسمیه : ۴۷
۴-۳- مراحل توسعه ۴۷
۴-۴- کاربری اراضی در وضع موجود شهر ابهر ۴۸
۴-۶- ویژگیهای عرصه و حرایم شهر ابهر ۴۹
۴-۶-۱- محدوده های عرصه های تاریخی : ۴۹
۴-۶-۲- ضوابط عرصه ها : ۴۹
۴-۶-۳- حرایم درجه ۱ و ۲ ارگ و ضوابط مربوطه : ۵۱
۴-۶-۴- ضوابط معمارانه در حرایم درجه ۱ و۲ ارگ : ۵۱
۴-۶-۵- حریم دید و منظر و ضوابط آن : ۵۲
۴-۷- نقدی بر طرح های شهری پیشین شهر ابهر ۵۲
منابع  و ماخذ : ۵۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.