پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

GR26- پروژه GPS و GIS

کد محصول:GR26

فایل WORD

140 صفحه

16000 تومان

فهرست مطالب

چکیده  .... 2
پیشگفتار  .... 3

فصل اول : آشنایی کلی با سیستم موقعیت‌یاب جهانی GPS ... 8
روش تعیین موقعیت توسط GPS .... 9
روش محاسبه مسافت از ماهواره  ....10
مزایای سیستم GPS ....11
روش کنترل ماهواره‌ها از زمین  ....12
اجزاء سیستم GPS ....12
اصول کار گیرنده GPS ....14
کاربردهای G.P.S ....15

فصل دوم : مهندسی نقشه‌برداری با GPS و زمینه ارتباط GPS و GIS ...19
مسئله تعیین سطح مبنای مسطحاتی  ....20
خطاهای شبکه سیستم تصویر ....20
خطاهای نقشه  و داده‌های رقومی  ....21
GPS و GIS ....22
GPS و داده‌های ارتفاعی ....23

فصل سوم:پیشرفتهای اخیر نقشه‌برداری کنترلی ژئودتیک جهت احداث تونل‌های بزرگ26
دقت‌های قابل دسترس در نقشه‌برداری کنترل هدایت حفر تونل  ....27
ملاحظات ژئودتیکی  ....29

فصل چهارم : بکارگیری سیستم GPS و اثرات خطاهای موجود  ...31
شبکه GPS طراحی شده برای طرح 25000: 1 تهران  ....32
اثر خطای تروپسفر ....33
اثر یونسفر ....33
اثر (S.A) ....34
ارزیابی نتایج و تجزیه و تحلیل آنها  ....35

فصل پنجم: سیستم تعیین موقعیت فضایی...37
مزایای روش GPS ....37
مشخصات سیستم GPS ....39
روشهای تفاضلی DIFERANTIOL در سنجشهای GPS ....44
تعیین زمان رویت ماهواره‌ها و ضریب تبدیل داپ DOP ....46
انحراف معیار در ارتفاع  ....47
معرفی روشهای تعیین موقعیت فضایی ....48
روش استاتیک  ....48
روش کینماتیک  ....49
گیرنده اشتک  ....51

فصل ششم :نتایج جدید از پروازهای عکسبرداری به همراه سیستم GPS ....54
ترکیب GPS با ژیروسکوپ جهت‌یاب  ....57
مثلث‌بندی هوایی توسط GPS ....58

فصل هفتم : مزایای کاربرد سیستم GPS همراه با GLONASS ....61
سیستم GLONASS ....62
دقت کل و صریح بودن سیستم  ....63
اجرا و عملکرد گیرنده‌های GPS/GLONASS ....64
منابع و مآخذ  ....65
GIS 66
1-1مقدمه.67
1-2- سیستم اطلاعات جغرافیایی..68
1-2-1- تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی 68
1-2-2- تاریخچه 68
1-2-3- عناصر کلیدی برای توسعه GIS 69
1-2-4 - وظیفه سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS): 69
1-3- اجزای سیستم اطلاعات جغرافیایی: 70
1-3-1 نیروی متخصص: 70
1-3-2  کامپیوتر: 70
1-3-3 داده: 70
1-4-  داده های مکانی در GIS: 71
1-4-1-داده های برداری: 71
1-4-1-1- مدل اسپاگیتی: 72
1-4-1-2- مدل توپولوژی: 72
1-4-1-3-  مدل شبکه نامنظم مثلثی: 73
1-4-2- داده های رستری: 74
1- 5- داده های توصیفی: 75
1-6- منابع تامین کننده داده های مکانی: 75
1-6-1- نکاتی در خصوص سنجنده ها: 76
1-6-1-1-قدرت تفکیک طیفی 76
1-6-1-2- قدرت تفکیک مکانی 77
1-7- ورودی داده ها 77
1-8- خروجی داده ها 77
1-9- سوالاتی که GIS قادر به پاسخ گویی می‌باشد: 78
1-9-1- سوالات مربوط به یک مکان 78
1-9-2- سوالات شرطی 78
1-9-3- بررسی روند 79
1-9-4- الگو 79
1-9-5- مدل سازی 79
1-10- ویژگی های یک سیستم اطلاعات جغرافیایی 80
1-10-1- ویژگیهای عوارض مکان دار جغرافیایی ثبت شده 80
1-11- کاربردهای GIS 81
1-11-1- کاربرد GISدر زمین شناسی 82
1-12- نقشه 82
1-12-1- طول جغرافیایی: 83
1-12-2- عرض جغرافیایی: 83
1-12-3- سطح مقایسه: 83
1-12-4- مقیاس نقشه: 83
1-12-5- سیستم تصویر نقشه ها: 84
1-12-6- سیستم تصویر لامبرت: 84
1-12-7- سیستم جهانی عرضی 84
1-12-7-1-ایران در سیستم UTM 86
1-13- سیستم موقعیت یاب جهانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی 87
1-14- نتیجه گیری 88
2-1- مقدمه 89
2-2- روش تحقیق نرم افزار نویسی 89
2-3- سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب چگونه کار می‌کند 89
2-4- نقشه اینترنتی 90
2-4-1- نقشه های اینترنتی ایستا 90
2-4-2- نقشه های اینترنتی پویا 90
2-4-3- مزایای نقشه پویا 91
2-4-4- نقشه های اینترنتی محاوره ای 91
2-5- نوع اطلاعات انتقالی 92
2-6-فایل های GIS 93
2-7- روش خواندن فایل بانک اطلاعاتی نقشه 93
3-1- گزارش وضعیت استقرار سیستم GIS 115
3-2- تعریف GIS: G.I.S (Geographic Information Systems) 116
3-2-1-  تعریف عمومی: 116
3-3- کاربرد GIS در مدیریت بحران: 117
3-4- چند ملاحظه‌ در بکارگیری‌ سیستم‌های‌ اطلاعات جغرافیایی‌  GIS: 117
3-5- ضرورت بکارگیری GIS در را ه و ترابری: 118
3-6- تهیه مدل مفهومی: 118
3-7- تهیه نقشه آسیبپذیری و حریم نقطهای سفرههای آب زیرزمینی اداره کل جنگلداری استان
گلستان 123
3-7-1- تهیه نقشه آسیبپذیری با استفاده از شاخص DRASTIC 123
3-7-2- تغذیه خالص 123
3-7-3-  نقشه شیب 123
3-7-4- هدایت هیدرولیکی 124
3-7-5- محیط آبخوان 124
3-7-6-تأثیر منطقه غیراشباع 125
3-7-7- محیط خاک 125
3-7-8- شاخص آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی 125
3-8- مراحل روند تهیه یک نقشه 126
3-8-1- مرحله اول 126
3-8-2- مرحله دوم 127
3-8-2-1- میانیابی 127
3-8-3- مرحله سوم 128
3-8-4- مرحله چهارم 129
3-8-5- مرحله پنجم 130
3-8-6- مرحله ششم 131
3-8-7- تهیه نقشه نهایی شاخص DRASTIC: 132
منابع و ماخذ :

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید