خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مدیریت / بررسی مشکلات موجود در شناسایی، محاسبه و وصول درآمد در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع آنها

بررسی مشکلات موجود در شناسایی، محاسبه و وصول درآمد در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع آنها

کد محصول:mo251

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول ـ طرح تحقیق
مقدمه ۲
موضوع تحقیق ۲
تعریف موضوع تحقیق ۳
فرضیه‌ها ۴
اهداف اساسی از انجام تحقیق ۴
روش تحقیق ۴
محدودیتهای تحقیق ۷
خلاصه فصول بعد ۷

فصل دوم ـ ادبیات موضوع تحقیق و مروری بر تحقیقات انجام شده
مقدمه ۱۰
تاریخچه فعالیت شرکت ۱۰
فعالیتهای ستادی و کلی شرکت ۱۳
مراحل استقرار شرکت‌های آب و فاضلاب ۱۶
قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب ۲۱
نحوه محاسبه و وصول درآمد در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ۲۶
مصارف درآمد ۳۰
درآمد شرکتهای آب و فاضلاب استانی ۳۰
نحوه عمل در سازمان یا شرکتهای مشابه ۳۱
تعاریف درآمدی ۳۲
مفاهیم متفاوت درآمد ۴۳
ماهیت درآمد ۵۵
شناسایی درآمد ۵۸
شناسایی سود ۵۹
انواع وضعیت تشخیص درآمد ۶۰

فصل سوم ـ روش تحقیق
مقدمه ۶۳
روش تحقیق ۶۳
جامعه آماری ۶۴
نمونه‌ آماری ۶۵
ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۶۵
روایی و پایایی ابزار تحقیق ۶۶
روش تحزیه و تحلیل یافته‌ها ۶۸

فصل چهارم ـ یافته‌ها و تجزیه و تحلیل آنها
مقدمه ۷۰
یافته‌های تحقیق ۷۰
تجزیه و تحلیل یافته‌ها ۷۷

فصل پنجم ـ خلاصه تحقیق و پیشنهادها
مقدمه ۸۶
خلاصه تحقیق ۸۸
نتیجه‌گیری ۸۹
پیشنهادها ۹۰
مدل پیشنهادی وصول درآمد ۹۲
مدل پیشنهادی محاسبه درآمد ۹۴
فهرست منابع ۹۹

فهرست پیوستها
اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ۱
اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب استانی ۲
پرسشنامه جمع‌آوری اطلاعات ۳
محاسبات آماری توسط برنامه‌ SPSS ۴

چکیده:
نظر به اینکه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور حوزه ستادی شرکتهای آب و فاضلاب استانی می‌باشد و کلیه فعالیتهای این استانها را از نظر مدیریت سهام و سرمایه ، نظارت بر ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات ، تهیه و تدوین پیشنهادهای لازم در زمینه‌ سیاستگذاری و راهبری توسعه صنعت آب و فاضلاب، ارائه خدمات مشاوره‌ای ، فنی و تحقیقاتی، تهیه و تدوین استانداردها و دستورالعملها و… بر عهده دارد لذا جهت انجام امور ذکر شده نیاز به منابع مالی می‌باشد که عمده درآمد این شرکت براساس ماده ۲۷ اساسنامه شرکتهای آب و فاضلاب استانی با مجوز رئیس مجمع عمومی از استانهای مربوطه اخذ می‌گردد ولی همواره در زمینه محاسبه و وصول مطالبات این شرکت دچار مشکل بوده است. بدینگونه که از نظر تخصیص منابع درآمدی به استانها تا بحال الگویی علمی و مدون وجود نداشته و همواره مبالغ محاسبه شده مورد اعتراض استانها و همچنین یکی از بندهای گزارش حسابرسان شرکت بوده است.
همچنین در زمینه وصول درآمد نیز با توجه به ییگیریهای بعمل آمده در شرکت از طریق مکاتبات و بصورت تلفنی موفق به اخذ کل درآمد ابلاغ شده به استانها نمی‌شده است.
با توجه به مطالب ذکر شده سعی بر آن است که با انجام این تحقیق چنانچه امکان ایجاد منابع جدید درآمدی وجود داشته باشد شناسایی شود و همچنین جهت محاسبه درآمد مدلی ارائه گردد تا هم مورد قبول حسابرسان شرکت باشد و هم نیازهای مالی شرکت را مرتفع سازد و همچنین در زمینه وصول درآمد مدل پیشنهادی بصورت ماهانه متمرکز شده است که کار وصول و پیگیری بسیار کارآمدتر از روشهای پیشین می‌باشد.
در خصوص محاسبه درآمد مدل پیشنهادی با تمرکز بر روی تعداد انشعابات آب صورت گرفته است. بدین صورت که تعداد انشعاب هر استان را به تعداد انشعابات کل کشور تقسیم و درصد بدست آمده را در سهم ستادی سال قبل ضرب می‌نمائیم و بدین صورت رقم ستادی قبل از تعدیل بدست می‌آید و چون رقم بدست آمده با رقم مورد نظر اختلاف دارد ازضریب تعدیل جهت پر کردن خلاء مربوطه استفاده می‌شود بنابر این رقم محاسبه شده هم جوابگوی نیازهای مالی شرکت بوده و هم مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان حسابرسی می‌باشد.
امید است با انجام این تحقیق، گامی هر چند کوچک در زمینه رفع معضل محاسبه و وصول درآمد در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برداشته شود.