مهندسی کامپیوتر

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

مقاله ترجمه شده  سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM10 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده  سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم عنوان انگلیسی: An Intelligent Traffic Control System for Wireless network …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM9 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۹ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها عنوان انگلیسی: An algorithm …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده پیوند اتوماتبک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM6 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰تومان قیمت صفحات انگلیسی  ۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده پیوند اتوماتبک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده عنوان انگلیسی: A uniform ADL for embedded processor چکیده فارسی: استفاده از کد تنها نیازمند …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها (AMBA)

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM8 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها (AMBA) عنوان انگلیسی: Advanced Microcontroller Bus Architecture system چکیده فارسی: نقش واسطه ها در سیستم معماری …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM7 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۲ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۴۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره عنوان انگلیسی: Age Synthesis and Estimation via Faces چکیده فارسی: سن انسان، به عنوان یکی …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  کد محصول:CM5 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۱ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده همجوشی داده آسنکرون (غیرهمزمان) با فریم فیلترینگ پارالل عنوان انگلیسی: Asynchronous Data Fusion With Parallel Filtering Frame چکیده فارسی: این مقاله به بررسی طرح …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM4 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۰  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده سیستم نام دامنه ایمن بر مبنای تولرانس نفوذ عنوان انگلیسی: A secure domain name system based on intrusion tolerance چکیده فارسی: DNS (سیستم نام دامنه) …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  کد محصول:CM3 قیمت فایل ترجمه شده۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۰ سال نشر: ۲۰۱۱ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به سیستم نام دامنه عنوان انگلیسی: A Fair Solution to DNS Amplification Attacks چکیده فارسی: رویدادهای …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM2 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۹ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۷  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تکنیک بهینه سازی آزاد مشتق برای کالیبراسیون مدل های صف بندی عنوان انگلیسی: A DFO technique to calibrate queuing models چکیده فارسی: یک …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده :معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM1 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۰ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا(HISC): معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی عنوان انگلیسی: A computer architecture using operand descriptor چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات