اطلاعیه

مهندسی کامپیوتر

مقاله ترجمه شده تایید مبتنی بر اثبات سیستم های گالس چندزمانه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM15 قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تایید مبتنی بر اثبات سیستم های گالس چندزمانه عنوان انگلیسی: Assertion Based Verification of Multiple-Clock GALS  Systems چکیده فارسی: تجهیزات استاندارد EDA ABV …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل پروتکل چندبخشی عمومی عملگرا (PGM) توسط مدل اوپال (UPPAAL)

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM14 قیمت فایل ترجمه شده:  ۴۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۶ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل پروتکل چندبخشی عمومی عملگرا (PGM) توسط مدل اوپال (UPPAAL) عنوان انگلیسی: Analyzing the PGM protocol with uppaal چکیده فارسی: پروتکل …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM13 قیمت فایل ترجمه شده:   ۸۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب عنوان انگلیسی: Amoeba-Based Knowledge Discovery System چکیده فارسی: ما سیستم کشف اطلاعات مبتنی بر آمیب یا سیستم …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM12 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده بررسی رابطه بین معماری و برنامه مترجم (کامپایلر) عنوان انگلیسی: An examination of the relation between architecture and compiler چکیده فارسی: تعامل بین …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM11 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۲ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:      ۱۱   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) عنوان انگلیسی: An Analysis of Particle Swarm Optimizers چکیده فارسی: شما با صدای ساعتتان …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده  سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM10 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده  سیستم کنترل ترافیک: سیستم هوشمند کنترل ترافیک برای شبکه های وسایل نقلیه بیسیم عنوان انگلیسی: An Intelligent Traffic Control System for Wireless network …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM9 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۹ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۰ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده الگوریتمی برای داده کاوی سریع و کارآمد متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطلاعات سینتیک آنزیم ها عنوان انگلیسی: An algorithm …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده پیوند اتوماتبک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM6 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰تومان قیمت صفحات انگلیسی  ۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۸ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده پیوند اتوماتبک داده یکپارچه برای پردازشگر جاسازی شده عنوان انگلیسی: A uniform ADL for embedded processor چکیده فارسی: استفاده از کد تنها نیازمند …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها (AMBA)

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM8 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۸ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۷  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده سیستم معماری پیشرفته باس ریزکنترل کننده ها (AMBA) عنوان انگلیسی: Advanced Microcontroller Bus Architecture system چکیده فارسی: نقش واسطه ها در سیستم معماری …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM7 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۲ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۴۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره عنوان انگلیسی: Age Synthesis and Estimation via Faces چکیده فارسی: سن انسان، به عنوان یکی …

مشاهده جزییات