اطلاعیه

مهندسی کامپیوتر

معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM46 قیمت فایل ترجمه شده:  ۷۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۹  صفحه word عنوان فارسی: معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی عنوان انگلیسی: Power Efficient Processor Architecture and The Cell Processor چکیده فارسی: این مقاله پیش زمینه و استدلالی را …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM45 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۲ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده ارزیابی عملکرد تکنیک های تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه عنوان انگلیسی: Performance evaluation of fault tolerance techniques in grid computing system چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده ایجاد شبکه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM44 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۲۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده ایجاد شبکه عنوان انگلیسی: Networking چکیده فارسی: شما می توانید بدون جستجوی کابلی به بررسی پایانه های مربوط به شبکه های بیس ۲ …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده معماری روش محاسبه ابری جدید برای اینترنت نسل بعد

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM43 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۴۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۴۱  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده معماری روش محاسبه ابری جدید برای اینترنت نسل بعد عنوان انگلیسی: New Cloud Architectures For The Next Generation internet چکیده فارسی: محاسبه به …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده دستگاه تلفن همراه و نرم افزارهای مخرب مربوط به این دستگاه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM42 قیمت فایل ترجمه شده:  ۸۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۱  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده دستگاه تلفن همراه و نرم افزارهای مخرب مربوط به این دستگاه عنوان انگلیسی: Mobile device and malware related to this device چکیده فارسی: …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری در زبان برنامه نویسی الکترونیک

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM41 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴   صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده مسائل مرتبط به مدل سازی تایید سخت افزاری در زبان برنامه نویسی الکترونیک عنوان انگلیسی: Modeling Hardware Verification Concerns Specified in the e-language چکیده …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM40 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۳۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۳  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده الگوهای تناوبی اسنکرون داده کاوی در سری زمانی داده عنوان انگلیسی: Mining asynchronous periodic patterns in time series data چکیده فارسی: کشف تناوبی …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM39 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۵ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانگی عنوان انگلیسی: Location-Based Self-Adaptive Routing Algorithm for …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده امنیت ماشین مجازی مبتنی بر کرنل

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM38 قیمت فایل ترجمه شده:  ۲۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۶۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:     ۶۱    صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده امنیت ماشین مجازی مبتنی بر کرنل عنوان انگلیسی: Kernel-based Virtual Machine (KVM) security چکیده فارسی: شما می توانید به پشتیبانی و حمایت ماشین …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده پروتکل مسیریابی دروازه داخلی

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM37 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۲ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۱ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده پروتکل مسیریابی دروازه داخلی عنوان انگلیسی: Interior Gateway Routing Protocol چکیده فارسی: پروتکل مسیریابی دروازه داخلی (IGRP) به عنوان پروتکل مسیریابی داخلی بردار …

مشاهده جزییات