مهندسی کامپیوتر

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر

مقاله ترجمه شده افزایش امنیت سیستم نام دامنه  با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM29 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۶ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده افزایش امنیت سیستم نام دامنه  با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه عنوان انگلیسی: Enhancing DNS security using dynamic firewalling with network …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری و شبکه های عصبی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM28 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۰ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:    ۲۶  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تعیین هویت گوینده مستقل از متن، توسط مدل های مخلوط گاوس ساختاری و شبکه های عصبی عنوان انگلیسی: Efficient Text-Independent Speaker Verification with Structural …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده فشرده سازی اطلاعات

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM27 قیمت فایل ترجمه شده:    ۲۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۶۳ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۸۴  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده فشرده سازی اطلاعات عنوان انگلیسی: Data compression چکیده فارسی: در دهه گذشته استفاده از فشرده سازی داده فراگیر شده است. از mp3 پلیرها گرفته …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده معماری پایگاه داده

مقالات بیس انگلیسی 2012

  کد محصول:CM26 قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان تعداد صفحه انگلیسی:۹ سال نشر: ۲۰۱۲ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۱  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده معماری پایگاه داده عنوان انگلیسی: Database architecture چکیده فارسی: ما هم اکنون در شرایطی قرار داریم می توانیم تصویر مجزایی از بخش های مختلف …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده اصول  و الگوهای سیستم های توزیع

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:cm25 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده اصول  و الگوهای سیستم های توزیع عنوان انگلیسی: Distributed systems principles and paradigms چکیده فارسی: حل مسئله ۱. پرسش: تعریف جایگزین برای …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده پردازش تصاویر کامپبوتری

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM24 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۲ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۰  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده پردازش تصاویر کامپبوتری عنوان انگلیسی: Computer image processing چکیده فارسی: تعداد بیت ها در هر پیکسل روی صفحه نمایش، عمق بیت صفحه نمایش را …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده تولرانس عیب کامپیوتر

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM23 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۷ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۸ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده تولرانس عیب کامپیوتر عنوان انگلیسی: Computer fault tolerance چکیده فارسی: تعداد قابل توجهی از تحقیقات مربوط به به تولرانس عیب، بر مبنای ساده …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده معماری کامپیوتر

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM22 قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۵۰۰۰  تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۴ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده معماری کامپیوتر عنوان انگلیسی: Computer Architecture چکیده فارسی: معماری کامپیوتر اغلب به عنوان یک حوزه خاص در رشته آکادمیک علم کامپیوتر به شمار …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده نقل و انتقال بسته های انیکست کدگذاری شده برای شبکه های مش بی سیم

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  کد محصول:CM21 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۵۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۱۳ سال نشر: ۲۰۱۳ تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۹  صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده نقل و انتقال بسته های انیکست کدگذاری شده برای شبکه های مش بی سیم عنوان انگلیسی: Coded anycast packet forwarding for wireless mesh …

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم

دانلود رایگان مقالات انگلیسی ترجمه شده

  کد محصول:CM20 قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان تعداد صفحه انگلیسی:۶ سال نشر: تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۲ صفحه word عنوان فارسی: مقاله ترجمه شده انتخاب گره سرخوشه با استفاده از منطق فازی برای شبکه های حسگر بی سیم عنوان انگلیسی: Cluster-head election using Fuzzy logic for wireless sensor …

مشاهده جزییات