اطلاعیه

لیست emerald:Journal of Knowledge Management

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر چابکی سیستم های اطلاعاتی و سیستم های منابع انسانی بر رضایت شغلی: دیدگاه تئوری پردازش اطلاعات سازمان

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 25 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 31 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده33000 تومان

مشاهده جزییات