اطلاعیه

لیست The Quarterly Review of Economics and Finance

مقاله انگلیسی با ترجمه عدم شفافیت مالی و کاهش نابرابری درآمد از طریق مالیات: اثرات بر رشد اقتصادی

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  40 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  63000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ذخایر زیان وام و کیفیت حسابرسی: شواهدی از بانک های اسلامی MENA و بانک های متعارف

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 15 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 38 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده53000 تومان

مشاهده جزییات