لیست springer:Journal of the Academy of Marketing Science

مقاله انگلیسی با ترجمه استفاده از شاخص خالص مروجان (NPS) برای پیش بینی رشد فروش: بینش هایی از یک تحقیق تجربی

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  49 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  69000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ظرفیت بازاریابی فروشنده، شهرت برند و سفر مشتری در پلتفرم های تجارت الکترونیکی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 27 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  60 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده72000 تومان

مشاهده جزییات