اطلاعیه

لیست Procedia CIRP

مقاله انگلیسی با ترجمه طراحی چرخه عمر محصول برای ایجاد ارزش پایدار: روش های توسعه محصول پایدار در زمینه مهندسی ارزش بالا

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 18 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 18000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه یک رویکرد برای ادغام استراتژی های نگهداری و تعمیرات آینده نگر در یک مدل کنترل و برنامه ریزی تولید

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: 13 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده: 16000تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده الزامات مبتنی بر برآورد هزینه تولیدات آتی با استفاده از اطلاعات ارزیابی چرخه عمر

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

 • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت دانش در شبکه های خلق ارزش : ایجاد یک مدل کسب و کاری جدید از طریق نقش واسطۀ دانش

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

 • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 19000   تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده یک رویکرد مبتنی بر بازی جهت درک فاکتورهای انسانی در زنجیره ای تقاضا و مدیریت کیفیت

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

 • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 7  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word
 • قیمت فایل ترجمه شده: 22000   تومان

مشاهده جزییات