اطلاعیه

لیست Journal of Business Research

دانلود رایگان مقالات مجله Journal of Business Research مجله تحقیقات کسب و کار با ترجمه و بدون ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه اقتصاد مدور هوشمند: چارچوب استراتژی های مدور مبتنی بر دیجیتال برای شرکت های تولیدی

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  63  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده59000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه انطباق برندسازی خصوصی و تامین منابع خارجی: آیا مسیر علیت وجود دارد؟

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  9 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  36  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده39000  تومان

مشاهده جزییات