اطلاعیه

مقاله انگلیسی بررسی تأثیر تأکید استراتژیک بر تبلیغات در برابر تحقیق و توسعه در طی رکود و صعود بازار سهام

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۹ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M789

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  بررسی تأثیر تأکید استراتژیک بر تبلیغات در برابر تحقیق و توسعه در طی رکود و صعود بازار سهام

عنوان انگلیسی:

Exploring the impact of strategic emphasis on advertising versus R&D during stock market downturns and upturns

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M789)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

تاکید استراتژیک بر” اهمیت دادن(تخصیص ارزش) به چارچوب خلق ارزش” به عنوان یک حوزه ی  رو به رشد تحقیقاتی تبدیل شده است. با این حال، این که چنین تاکیدی در دوره های مختلفِ بازار موثر است، یک حوزه ی ناشناخته تحقیقاتی باقی مانده است. با بررسی ۲۸۷ شرکت در ۱۷ صنعت که در بورس اوراق بهادار نیویورک بین سال های ۱۹۸۰ و ۲۰۱۰ قرار داشتند،  نویسندگان دریافتند که تاکید استراتژیک بر تبلیغات، زمانی که بازار سهام در حال رکود است، به طور قابل توجهی ریسک سیستماتیک شرکت را کاهش می دهد (به عنوان مثال، از بازده سهام در رکود بازار محافظت می کند). به همین ترتیب، تأکید استراتژیک بر تبلیغات، هنگامی که بازار سیر صعودی دارد، ریسک سیستماتیک شرکت را افزایش می دهد (به عنوان مثال، تحریک بازده سهام در حین سیر صعودی بازار). این نشان می دهد “تاکید استراتژیک بر اهمیت دادن(تخصیص ارزش) به خلق ارزش” به بهبود اعتماد سرمایه گذاران در طول زمان های بحران کمک می کند و آن را در طول زمان های خوب تقویت می کند.

Abstract

A strategic emphasis on value appropriation to value creation framework has emerged as a growing area of research. However, whether such emphasis is effective in periods of different market trends remains an unexplored area of research. Among 287 firms in 17 industries listed on the New York Stock Exchange between 1980 and 2010, the authors found that strategic emphasis on advertising significantly decreases a firm’s systematic risk when the stock market is experiencing a downturn (i.e., shielding stock returns in market downturns). Similarly, strategic emphasis on advertising significantly increases a firm’s systematic risk when the market moves upwards (i.e., stimulating stock returns during market upturns). These results highlight that a strategic emphasis on value appropriation to value creation helps investor confidence recover during dark times and boosts it during good ones

Keywords : Risk,Strategic emphasis,Advertising budget,Resource allocation,Time-series analysis

Introduction

Firms try to create sustainable competitive advantages by strategically allocating resources between two essential processes: (1) creating value from product innovation and (2) appropriating value from profit derivation (Mizik & Jacobson, 2003). We can label allocating a specific amount of support between these alternatives as a strategic emphasis (Edeling & Fischer, 2016; Mizik & Jacobson, 2003). To achieve a firm’s current objectives, managers should adjust their strategic emphasis, given that internal and external environments are becoming more dynamic and hypercompetitive.

We often observe that firms fail to make profit only from value creation. For example, when TiVo innovated the digital video recorder (DVR), the company became a dinosaur almost overnight. DVRs were exclusive in 2006 (i.e., value creation), yet TiVo rarely made profit from the innovation and was unsuccessful in licensing its technology for wider appeal (i.e., value appropriation). Further, the inability to foresee competitive forces, such as streaming media, made TiVo obsolete in the marketplace. Investors saw the magnitude of future earnings when the TiVo launched the technology but when profit was not realized, investors left TiVo. Therefore, a change of strategic emphasis reflects how the firm will capture and lengthen the competitive advantage over time, which in turn, leads to superior financial performance.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت استراتژیک

مقالات ترجمه شده مدیریت بازرگانی

مقالات ترجمه شده تبلیغات و بازاریابی

مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده تحقیق و توسعه