اطلاعیه

لیست International Journal of Hospitality Management

مقاله ترجمه شده چگونه ارتباطات یکپارچه بازاریابی و تکنولوژی پیشرفته بر خلق ارزش ویژه برند مشتری گرا تاثیر می گذارند؟

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  34  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  19500  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده اندازه گیری عملکرد شرکت و واحدهای کسب و کار با یک نگرش کاربردی به زنجیره هتل داری

مقالات سال 2009 با ترجمه

  • سال نشر: 2009 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 8 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  22  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 10000   تومان

مشاهده جزییات