اطلاعیه

مقاله انگلیسی تبعیض درک شده مشتریان همجنس گرا و مدیریت هویت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۹  صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M902

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  تبعیض درک شده مشتریان همجنس گرا و مدیریت هویت

عنوان کامل انگلیسی:

Gay and lesbian customers’ perceived discrimination and identity management

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M902)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این تحقیق بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه مشتریان همجنس گرا (زن و مرد) نگرش ها و رفتارهای تبعیض آمیز بالقوه ی کارکنان خدماتی را در محیط های گردشگری درک می کنند. بر اساس مطالعه ی ۱۴۳ مرد همجنس گرا و ۱۵۴ زن همجنس گرا ، نتایج نشان می دهد که تبعیض درک شده در سطح گروهی به طور معناداری بالاتر از سطح فردی است. دو استراتژی مدیریت هویت شناسایی شده است: استراتژی پنهان(عبور) شامل مشتریانی است که از پاسخگویی به سوالات شخصی اجتناب می کنند و سعی بر این دارند که خود را علاقمند به جنس مخالف نشان دهند، در حالی که استراتژی آشکار شامل مشتریانی است که گرایش جنسی خود را افشا می کنند و با کلیشه های منفی همجنس گرایی مقابله می کنند. تفاوت های جنسیتی در هر دو  نوع تبعیض درک شده و استراتژی مدیریت هویت یافت می شود. در زنان همجنس گرا تبعیض بیشتری نسبت به مردان همجنس گرا مشاهده شد و همچنین احتمال بیشتری دارد که زنان نسبت به مردان همجنس گرا از استراتژی آشکار استفاده کنند. یافته های این تحقیق با تایید تفاوت های تبعیض فردی / گروهی ، شناسایی دو استراتژی مدیریت هویت و شناسایی تفاوت های زنان و مردان همجنس گرا به تحقیقات گردشگری کمک می کند.

کلمات کلیدی: مردان همجنس گرا، زنان همجنس گرا، تبعیض درک شده، مدیریت هویت، تفاوت های جنسیتی

۱.مقدمه

در مواجهه با خدمات بین فردی، نگرش های تبعیض آمیز ارائه دهنده خدمات نسبت به مشتریان اقلیت، می تواند به صورت تبعیض آشکار شود (Crockett et al.، ۲۰۰۳). تبعیض مشتری به برخوردهای تبعیض آمیز بر اساس صفات درک شده در سطح گروهی مانند قومیت، جنسیت، سن و جهت گیری جنسی اشاره دارد که پیامدهای نامطلوبی را به دنبال دارد (Chung-Herrera et al., 2010; Walsh, 2009). ماده دوم قانون حقوق مدنی سال ۱۹۶۴ تبعیض را در مکان های عمومی ممنوع کرده است و بسیاری از کسب و کارهای گردشگری تحت این قانون قرار می گیرند. اگر چه تبعیض آشکار (مثلا اجتناب از ارائه خدمات) ممکن است در محیط های تجاری عمومی مانند هتل ها و رستوران ها به علت عواقب قانونی کمتر باشد، اما شکل ظریف تبعیض بین فردی (به عنوان مثال، اجتناب از تماس چشمی، افزایش خشونت رفتاری)به احتمال زیاد رخ می دهد (Harris et al., 2005; Hebl et al., 2002)…

۵.بحث

  نتایج مطالعه نشان می دهد که تبعیض درک شده در هر دو نوع مشتریان همجنس گرا زن و مرد، در سطح گروهی نسبت به سطح فردی بیشتر است. این یافته با تحقیقات مربوط به تفاوت های تبعیض فردی / گروهی و دو دیدگاه متضادی که ممکن است این مفهوم را توضیح دهد، سازگار است. از یک طرف، یک دیدگاه احتیاطی نشان می دهد که اعضای گروه اقلیت نسبت به هر نشانه ای از تبعیض در برخوردهای اجتماعی بسیار حساس هستند و آماده ی انتقاد کردن هستند….

Abstract

This research focuses on how gay and lesbian customers perceive potentially discriminatory attitudes and behaviors of service employees in the hospitality setting. Based on 143 gay men and 154 lesbian women participants, the results show that perceived discrimination at the group level is significantly higher than at the personal level. Two identity management strategies are identified: passing strategy involves customers avoiding personal questions and trying to appear heterosexual, while revealing strategy involves customers disclosing their sexual orientation and confronting negative gay and lesbian stereotypes. Gender differences are found in both perceived discrimination and identity management strategy. Lesbian women are found to have higher perceived discrimination than gay men, and they are more likely to engage in revealing strategy than gay men. The findings of this research contribute to hospitality research by confirming the personal/group discrimination discrepancy, identifying two identity management strategies, and documenting gay men and lesbian women differences.

Keywords: Gay Lesbian, Perceived discrimination, Identity management ,Gender differences

۱.Introduction

 During interpersonal service encounters, the service provider’s prejudiced attitudes toward minority customers can manifest via forms of discrimination (Crockett et al., 2003). Customer discrimination refers to differential treatment based on perceived group-level traits, such as ethnicity, gender, age, and sexual orientation that produces unfavorable outcomes (Chung-Herrera et al., 2010; Walsh, 2009). Title II of the Civil Rights Act of 1964 prohibits discrimination in places of public accommodation, and many hospitality businesses fall under this category. Although blatant discrimination (e.g., denying service) may be less likely in the public commercial setting, such as hotels and restaurants, due to legal ramifications, subtle forms of interpersonal discrimination (e.g., avoiding eye contact, increasing rudeness) are more likely to occur (Harris et al., 2005; Hebl et al., 2002). Service employees may show less interest, terminate interactions sooner, and demonstrate less positivity but more rudeness toward gay and lesbian customers than heterosexual customers (Singletary and Hebl, 2009). When customers experience interpersonal discrimination from employees, their behavioral intentions of returning or recommending a company to others are reduced, and they spend less than originally intended (King et al., 2006; Poria, 2006).

۵.Discussion

 The study results suggest that both gay and lesbian customers perceive discrimination being lower at the individual level than at the group level. This finding is consistent with the personal/group discrimination discrepancy research and two opposing views may explain this notion. On the one hand, a vigilance perspective posits that minority group members are highly sensitive to any signs of discrimination in social encounters and are eager to assign blame. On the other hand, a minimization perspective suggests that minority group members deny or fail to recognize that they are targets of discrimination personally. As some researchers posit (e.g., Taylor et al., 1996), different processes may govern perceptions of discrimination at the personal and group levels. When gay and lesbian customers perceive discrimination at a group level, a vigilance process may be motivated; yet when they indicate their perceptions of discrimination at a personal level, a minimization perspective may be activated. As a result, gay and lesbian customers tend to minimize discrimination that is directed at them personally, whereas they remain vigilant about discrimination that is directed against their group as a whole.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید تبعیض جنسیتی

مقالات جدید رفتار مشتری

مقالات جدید مدیریت گردشگری

مقالات جدید روانشناسی