اطلاعیه

مقاله انگلیسی تملک و بازده سهامداران در شرکت های رستوران: اثرات جریان نقدی آزاد، فرصت های رشد و فرانشیز

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H503

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجلهInternational Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹  صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  تملک (اکتساب) و بازده سهامداران در شرکت های رستوران: اثرات جریان نقدی آزاد، فرصت های رشد و فرانشیز (حق امتیاز)

عنوان کامل انگلیسی:

Acquisitions and shareholders’ returns in restaurant firms: The effects of free cash flow, growth opportunities, and franchising

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:h503)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

شرکت های رستوران از طریق اکتساب و تملک به طور وسیع گسترش می یابند. درحالی که اکتساب و تملک می تواند یک استراتژی کارآمد برای کسب و کار باشد، ادبیات موجود، شواهدی را  نشان می دهد که اکتساب و تملک می تواند سرمایه گذاری هایی با ارزش افزایشی یا کاهشی ایجاد کند. با این حال، چرا تاثیر اکتساب و تملک بر رشد یا کاهش ارزش شرکت شفاف نیست ؟ نظریه های مالی و فرانشیز سازمانی به طور کلی نشان می دهد که ارزش اکتساب و تملک ممکن است به ظرفیت های جریان نقدی آزاد، فرصت های رشد و قالب های سازمانی بستگی داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات همزمان جریان های نقدی آزاد، فرصت های رشد و حق امتیاز بر بازده شرکت های رستوران از طریق  اکتساب و تملک می باشد. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که دارای سطح بالایی از جریان نقدی آزاد هستند، نسبت به شرکت هایی با سطح پایین تری ازجریان نقدی آزاد ،  بازده کمتری دارند، که نشان می دهد که اکتساب و تملک مشکلات سرمایه گذاری کمتر از حد را کاهش می دهد، ولی موجب افزایش مشکلات سرمایه گذاری بیش از حد می شود. شرکت های فرانشیزی (شرکت هایی که به برخی شرکت ها یا  افراد امتیازی می دهند تا زیر نظر آنها فعالیت کنند)  در مقایسه با شرکت های غیر فرانشیزی درآمد کمتری کسب می کنند؛ با این حال، در دسترس بودن جریان نقدی آزاد، مشکلات سرمایه گذاری بیش از حد را در بنگاه های فرانشیزی تشدید می کند. در نهایت مفاهیم نظری و عملی بحث شده است.

کلمات کلیدی: فرانشیز (حق امتیاز)، رستوران، اکتساب و تملک، رشد، جریان های نقدی آزاد، سرمایه گذاری بیش از حد ، سرمایه گذاری کمتر از حد

۱.مقدمه

توسعه از طریق اکتساب و تملک ، یک روش زیربنایی برای شرکت ها بوده است؛ زیرا به شرکت های اکتساب شده  فرصتی برای رشد می دهد بدون اینکه ارزش و سودآوری خود را از دست بدهند. اکتساب و تملک همچنین مزایای بالقوه ای برای بهبود درآمد، کاهش هزینه ها، به دست آوردن سهم بیشتری از بازار و افزایش ثروت سهامداران دارد (Kim and Zheng، ۲۰۱۴؛ Chatfield et al.، ۲۰۱۱؛ Dogru، ۲۰۱۷). با این حال، اکتساب و تملک اغلب با نگرانی های در ارزش گذاری (به عنوان مثال، دارایی نقدی و / یا دارایی های ثابت و غیره) و واکنش سهامداران به نوسانات قیمت، قبل، در طول و پس از اکتساب و تملک در کوتاه مدت و دراز مدت همراه است. در این زمینه، تئوری نئوکلاسیک اکتساب و تملک بیان می کند که شرکت ها در راستای منافع سهامداران عمل می کنند و فقط در صورتی شرکت دیگری را اکتساب و تملک  می کنند که موجب افزایش ارزش شرکت شود  (Rosen، ۲۰۰۶)…

۵.بحث ها

تصمیمات سرمایه گذاری استراتژیک شرکت های رستورانی  اهمیت به سزایی برای تلاش های این شرکت ها برای به حداکثر رساندن ارزش شرکت و ثروت سهامداران دارد. این وظیفه چالش برانگیز نیاز به ارزیابی وسیع اثرات فردی و ترکیبی چشم اندازهای رشد شرکت ها و ساختارهای مالی و سازمانی دارد. از این رو، این مطالعه با استفاده از تئوری های مالی شرکت ها و فرانشیز مانند نظریه نئوکلاسیک، نظریه های سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد، و نظریه فقدان سرمایه ی فرانشیز، سعی در تشریح، علل اصلی و کمّی مرتبط با این موضوع می باشد که چرا اکتساب و تملک می تواند موجب افزایش یا کاهش ارزش شرکت های رستورانی شود…

Abstract

Restaurant firms extensively expand through acquisitions. While acquisitions can be an efficient business strategy, the extant literature presented evidence showing that acquisitions can be value–increasing or –decreasing investments. However, why acquisitions increase or decrease firm value is not clear. Corporate finance and franchising theories collectively suggest that the value of acquisitions may depend on firms’ free cash flow capacities, growth opportunities, and organizational forms. The purpose of this study is to examine the concurrent effects of free cash flows, growth opportunities, and franchising on restaurant firms’ returns from acquisitions. The results showed that firms with high-free cash flows gain lower returns compared to firms with low-free cash flows, suggesting that acquisitions reduce underinvestment problems but also increase overinvestment problems. Franchising firms also gain lower returns compared to non-franchising firms; however, the availability of free cash flows exacerbates overinvestment problems in franchising firms. Theoretical and practical implications are discussed.

Keywords: Franchising ,Restaurants ,Acquisitions ,Growth ,Free cash flows ,Overinvestment ,Underinvestment

۱.Introduction

Expansion through acquisitions has been a profound method for corporations because it provides acquiring firms an opportunity to grow without losing momentum in margins. Acquisitions also have potential benefits to improve earnings, reduce costs, achieve greater market shares, and increase shareholders’ wealth (Kim and Zheng, 2014; Chatfield et al., 2011; Dogru, 2017). However, acquisitions are often associated with valuation concerns (i.e., liquid and/or fixed assets, etc.) and shareholders’ reactions to price movements before, during, and after the acquisitions both in the short and long-run. Within this context, the neoclassical theory of acquisitions postulates that companies, acting in the best interest of shareholders, acquire another company only if the acquisition increases their value (Rosen, 2006). Empirical evidence, however, indicates that shareholders may not always enjoy positive wealth effects in acquisitions. In particular, returns from acquisitions depend on many other factors such as acquirer’s size (Moeller et al., 2004), method of payment (Alshwer et al., 2011), target characteristics (Harford et al., 2012), and financial constraints (Dogru, 2017). Furthermore, acquisitions that are motivated with managerial overinvestment may be inferior acquisitions and may result in valuedestruction rather than value-creation for shareholders (Jensen, 1986).

۵.Discussions

Restaurant firms’ strategic investment decisions are of paramount importance to these firms’ efforts to maximize firm value and shareholders’ wealth. This challenging task requires a broad assessment of both individual and blended effects of firms’ growth prospects and financial and organizational structures. Hence, this study attempted to explain, unveil prominent reasons, and quantify why acquisitions can be either value-increasing or -decreasing for restaurant firms using corporate finance and franchising theories, such as the neoclassical theory, over- and underinvestment theories, and capital scarcity theory of franchising.

The results showed that the capacity for higher free cash flows appears to be the primary determinant of abnormal negative return patterns in acquisitions. This result suggests that shareholders of firms with high free cash flows perceive acquisitions as a mechanism to increase overinvestment problems. As a result, we observed that they subsequently placed lower value in acquisitions. However, shareholders of firms with limited cash flow capacities favored acquisitions as an effective solution to underinvestment problems, and they reacted positively to firms’ acquisition announcements.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده جریان های نقدی

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات ترجمه شده بازده سهام و سرمایه

مقالات جدید مدیریت گردشگری

مقالات جدید بازار سهام

مقالات انگلیسی روش های تامین مالی با ترجمه