لیست Industrial Marketing Management

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش میانجی پیچیدگی سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نام مجله:   Industrial Marketing Management
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  14 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 42   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 41000  تومان

مشاهده جزییات